صفحه اصلی/دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲/دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج نهایی دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه تهران

۱۴۰۱/۵/۱۱ ۱۳:۲۷:۲۴۱۱ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام روابط [...]

اعلام نتایج دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر

۱۴۰۱/۵/۱۰ ۹:۰۵:۰۵۱۰ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام این [...]

اعلام نتایج دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه الزهرا

۱۴۰۱/۵/۱۰ ۵:۱۱:۲۹۴ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا [...]

اعلام نتایج دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه کاشان

۱۴۰۱/۵/۴ ۹:۲۵:۳۷۴ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری استعداد درخشان|

نتایج اولیه پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه کاشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام این دانشگاه، [...]

اعلام نتایج دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

۱۴۰۱/۵/۳ ۹:۴۹:۵۷۱ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر [...]