//دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت در سال 98

۱۳۹۸-۵-۲۶ ۲۱:۰۷:۱۹ +۰۴:۳۰۲۴ مرداد, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای در [...]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه رازی

۱۳۹۸-۵-۲۴ ۲۲:۲۵:۳۲ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه زنجان

۱۳۹۸-۵-۲۲ ۲۲:۴۴:۵۷ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش بدون آزمون مقطع دک [...]

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۹۸-۵-۲۱ ۲۳:۵۷:۱۵ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست اسامی دعوت شدگان و جزئیات زمانبندی مصاحبه مت [...]

اعلام زمان بندی مصاحبه دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه سبزوار

۱۳۹۸-۵-۲۰ ۱۹:۰۷:۲۲ +۰۴:۳۰۲۰ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری استعداد درخشان [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه خواجه نصیر

۱۳۹۸-۵-۲۰ ۰۹:۳۶:۲۸ +۰۴:۳۰۲۰ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون 98 دانش [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۳۹۸-۵-۱۶ ۰۸:۴۶:۳۲ +۰۴:۳۰۱۵ مرداد, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

فهرست اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری تخ [...]

اعلام جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه امیرالمومنین

۱۳۹۸-۵-۱۶ ۰۸:۴۳:۴۴ +۰۴:۳۰۱۳ مرداد, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین در سال تحصیلی 98-9 [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه خلیج فارس

۱۳۹۸-۵-۱۰ ۲۳:۲۵:۰۴ +۰۴:۳۰۹ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

نتایج پذیرش در دوره دکتری به صورت بدون آزمون سهمیه [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه فردوسی

۱۳۹۸-۵-۱۰ ۲۱:۵۴:۰۹ +۰۴:۳۰۹ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه فردوسی مشهد نتایج اولیه پذیرفته‌شدگان بدون [...]