مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری
  1. محمدی گفت:

    می خواستم بدونم امکان قبولی در مقطع دکتری بدون داشتن حتی یک مقاله وجود داره؟ منظورم قبولی در مصاحبه هست.