مدرسان شریف   مدیریت و اقتصاد کسب و کار   کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری   دکتری روانشناسی نگاره   رویکرد های نوین پژوهشی در علوم انسانی   کنفرانس علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی   کنفرانس پژوهش در علوم و تکنولوژی

آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون داوطلبان استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیین‌نامه استعدادهای درخشان دکتری که به تأیید و امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، جایگزین ماده ۸ «آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر» و سایرمصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می‌شود و از سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ نیز لازم‌الاجراست.

براساس آیین‌نامه جدید دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره‌ روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، بارعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

۱٫ داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد

۲٫ بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۳٫ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است.)

این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:

تبصره ۱: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره ۲: پذیرش دانش‌آموختگان حائز شرایط این آیین‌نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

همچنین براساس آیین‌نامه جدید دانشگاه می‌تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته‌شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

امکان‌پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آیین‌نامه است.

لازم به ذکر است تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست و همچنین مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) عبارتند از:

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۱۰ امتیاز

۲۲ امتیاز

-  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

-  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

-

۴ امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

۴ امتیاز

-

۵

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

-

۴ امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

۱۰ امتیاز

۴۰

-

 

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

-

تا ۶ امتیاز

-

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

-

تا ۵ امتیاز

-

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

-

۳ امتیاز

۶ نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

-

۳ امتیاز

۲ نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

-

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۴

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

جمع

۴

۳۰

*رشته‌هایی که طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای ۹ نیمسال و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای ۵ نیمسال تصویب شده‌اند و دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰

 

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

۱۰۰-۹۵

۷/۵-۹/۰

۱۲۰-۱۱۳

۲۶۳-۳۰۰

۶۲۵-۶۸۰

۸

۹۰

۷/۰

۱۰۰

۲۵۰

۶۰۰

۸

۸۵

۶/۵

۹۰-۹۱

۲۳۲

۵۷۵

۷

۸۰

۶/۰

۷۹-۸۰

۲۱۳

۵۵۰

۶

۷۵

۵/۵

۶۹-۷۰

۱۹۶

۵۲۵

۵

۷۰

۵/۰

۵۶-۶۰

۱۷۳

۵۰۰

۴

۶۵

۴/۵

۴۹-۵۰

۱۵۲

۴۷۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۵۵

۴/۰

۳۹-۴۰

۱۳۳

۴۵۰

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۴۵

۳/۵

۲۹-۳۰

۱۱۳

۴۲۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

 

دانلود آیین نامه دکتری بدون آزمون

عضویت خبرنامه دکتری

عضویت خبرنامه دکتری
 

نظرات (۵۶۱)

 1. محمد می‌گه:

  سلام. در تعیین رتبه اول تا سوم آیا مدت زمان تحصیل هم مهم است یا فقط معدل نهایی ملاک است؟
  بطور مثال اگر فردی در شهریور ۹۴ با معدل ۱۷/۸۰ فارغ التحصیل شود و این فرد در همان زمان رتبه اول باشد و در مقابل فرد دیگری در بهمن ۹۴(یعنی اینکه یک ترم تمدید کرده) با معدل ۱۷/۹۰ فارغ التحصیل شود و بافرض اینکه بالاترین معدل داشته باشد در اینصورت رتبه دوم خواهد بود یا اول؟

 2. عزت اله عظیمی می‌گه:

  سلام چگونه میتوان به نتیجه استعداد های درخشان دوره دکترا اعتراض کرد

 3. جمیله می‌گه:

  آیا این بخشنامه شامل دانشجویان واجد شرایط دانشگاه آزاد هم میشه و می تونند در دوره های روزانه یا شبانه دانشگاه های دولتی دکتری بخونن؟

 4. محسن می‌گه:

  سلام دوستان وقتتون به خیر
  من تو دوره کارشناسی تو دانشگاه معتبر دولتی معدل ۱۵.۵ داشتم
  اما تو همین دانشگاه تو دوره ارشد شاگرد اول هستم و معدل ۱۷.۳ دارم
  میخوام بدونم هیچ چاره ای هست که استعداد درخشان شم؟
  آخه شاگرد اولم و تنها یک نفر دیگه به غیر من معدلش بالای ۱۷ هست و اونم ۱۷.۰۱
  واقعا ممنون میشم اگه راهکاری پیشنهاد کنید

 5. ز می‌گه:

  آزمون دکترا با آزمون و بدون سهمیه استعداد درخشان چجوریه؟
  شرایط استعداد درخشانو ندارم تو این قانون جدید، ما باید چیکار کنیم؟

 6. تینا می‌گه:

  سلام.میخواستم بدونم شرط معدل کارشناسی برای همه دانشکاه ها یکسانه؟؟

 7. حسین می‌گه:

  با سلام
  ممنون از وبلاک خیلی خوب ،به روز و دوست داشتنی شما
  آیا مدرک کارشناسی دانشگاه آزاد و مدرک ارشد دولتی شرایط پذیرش دکترابا این قانون دارد؟

 8. مهناز می‌گه:

  با سلام.من در مقطع ارشد از امتیاز شاگرد اولی استفاده کردم.آیا میتونم از امتیاز شاگرد اولی در دکتری هم استفاده کنم؟

 9. مریم می‌گه:

  سلام.لطفا هر کس اطلاع داره جواب بده.در صورت تحصیل در دانشگاه ازاد در مقطه کارشناسی دیگه شرایط استفاده از این قانون نداریم.لطفا جواب بدید دوستان

 10. فاطیما می‌گه:

  سلام .
  این قانونی که امسال برای پذیرش دکتری گذاشتن خیلی خوبه ( به نظر خودم ) اما یه بدی داره که من درکش نمی کنم. من خودم یه دانشجوی ارشد هسته ای ام در یکی از بهترین دانشگاه های دولتی، دوره لیسانسم استعداد درخشان شدم، الانم معدلم بالای ۱۷ هست اما دانشجوی ترم ۴ ام و تا شهریور دفاع می کنم، حالا سوال من اینه که من به عنوان یه دانشجو اونم در گرایش خودم که اکسپت مقاله به راحتی در نشریات خوب چاپ نمیشه و اگه هم ارسال کنم حداقل نتیجه اش تا شهریور میاد تو این ۴ ترم تمام تلاشم به چاپ مقاله در۲ کنفرانس داخلی شد، حالا من چه طور می تونم از این شرط استفاده کنم، به نظرم یا اصلا نباید دانشجوی ترم آخر رو به لیستشون اضافه می کردند یا اگه می خواستند این کارو بکنن باید لااقل یه سری شرایط هم برای ما دانشجوهای ترم آخری لحاظ می کردند؟! حالا ما باید یک سال بمونیم!!!

 11. شهناز می‌گه:

  سلام بنده ترم اخر ارشد تو دانشگاه غیر انتفاعی میزان تبریز هستم هم کاردانی هم کارشناسی و هم ارشد جز نفرات اول بودم ایا میتونم واسه دکتری از استعداد درخشان استفاده کنم؟

 12. الهه می‌گه:

  خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
  من معدل کارشناسیم ۱۶٫۷۲ و معدل ارشدم ۱۸٫۳
  اما جزو رتبه های اول تا سوم نبودم تو دانشگاه.حالا میتونم شرکت کنم یا نه ؟

 13. شهرام می‌گه:

  سلام
  واقعا قانونش خییییییییییییییییلی خوبه خییییییییییلی.

 14. فاطمه می‌گه:

  تورو خدااااااااااااا یه سوال
  من همه شرایط رو دارم. فقط جز رتبه های یک تا ۳ نیستم ولی معدل هام از ۱۸ به بالا هستند. می تونم شرکت کنم؟
  جوابمو سریع بدین. ممنووووووووووون

 15. نازنین می‌گه:

  سلام سایت دانشگاه باهنر چی هستش؟

 16. zfmsoftware می‌گه:

  سلام
  ملاک برای مقاله هایی که در جدول یک گفته شده، پذیرش اونهاست یا سابمیت هم کافیه؟
  لطفا اگر میدونید جواب بدید چون خیلی برام مهمه

 17. بهاره می‌گه:

  دوستان لطفا پاسخ بدید
  یعنی به مقالات غیر مرتبط با پایان نامه امتیازی تعلق نمیگیره؟؟؟؟؟

 18. مهری می‌گه:

  سلام دوستان خوشبحالتون مشکلتون معدل کارشناسی
  یعنی همتون مدرک زبان دارین

  من خودم شاگرد اول دوره کارشناسی ۱۸:۱۸ و ارشد با معدل ۱۹:۰۲ سابقه تدریس دارم
  داشتن مدرک زبان الزامی؟
  اگه نداشته باشیم نمیتونیم استعداد درخشان شرکت کنیم؟

 19. متقاضی تجدیدنظر می‌گه:

  لطفا بچه ها همه اعتراض کنید تا این قانون دوسال حذف بشه
  من تمام شرایط رو دارم اگه این آیین نامه رو پارسال تصویب می کردند می تونستم

  این انصاف نیست
  خواهشا ازشون بخاید تجدیدنظر کنن

 20. شهرام نژاد می‌گه:

  سلام.چرا دانشگاههای غیر انتفاعی رو در نظر نمیگیرن؟

 21. فاطمه می‌گه:

  غمگینم خیلی چرا اینجوری شد؟ کاش معدلوبرمیداشتن

 22. سحرزنجانی می‌گه:

  باسلام.
  بچه ها به نظرتون من بهار۹۴میتونم استعداد درخشان دانشگاههاشرکت کنم؟فارغ التحصیل بهمن ۹۰ هستم.معدل لیسانسم بالای۱۶وارشدم۱۸ هست تاالان۵ مقاله علمی -پژوهشی چاپ شده دارم.سابقه تدرسی پیام نورهم۴سال دارم.
  پیشاپیش از پاسخگویی تون ممنونم.

 23. لاله می‌گه:

  سلام خیلی بی انصافی معدل کارشناسی در نظر گرفته بشه من هم رزمه علمی خوبی دارم هم معدل ارشدم ۱۸ اما معدل کارشناسیم ۱۵ یعنی من نمیتونم شرکت کنم استعداد درخشان؟

 24. سیما می‌گه:

  اضافه کردن معدل کارشناسی واقعا بی انصافیه!! چطوری می تونیم به این مساله اعتراض کنیم؟کسی میدونه؟

 25. دانشجو می‌گه:

  سلام لطفا معدل کارشناسی رو بردارید حداقل امتیاز محسوب بشه….

 26. مریم می‌گه:

  سلام .من همه شرایط رابه لطف خدا دارم نفر اول کارشناسیهم بودم فقط در دانشگاه پیام نور خوندم . ولی ارشدم رو در دانشگاه سراسری ارومیه خوندم.خواهش میکنم راهنماییم کنید که می تونم استعداد درخشان باشم یانه. آیا باید دانشگاه کارشناسی و ارشد ، دانشگاه سراسری باشه؟

 27. sara می‌گه:

  سلام، فقط دانشجوهای دوره روزانه و شبانه مشمول این قانون می شوند؟؟؟

 28. mohsen می‌گه:

  اصلا درست نیست که معدل کارشناسی رو بالای بذارن کاش حداقل امتیاز به حساب میومد
  طرف مشکل داشته تو کارشناسی کار میکرده درسارو فقط پاس میکرده حالا تو دانشگاه تهران روزانه مدرک ارشد گرفته با معدل عالی حالا اومدن این قانون رو گذاشتن

 29. محمد می‌گه:

  سلام.من ترم۲ ارشدم ورودی ما۱۳ نفره. من رتبه ی ۴ ام.معدل ترم اول ارشدم۱۸٫۲۵ و کارشناسی هم۱۷٫۹۷
  در هر ۲مقطع هم دانشگاه دولتی ام.آیا میتونم درخواست بدم؟؟؟؟؟/
  و سوال دوم:برای ارایه مدرک زبان تا کی وقت هست؟؟؟؟؟؟؟؟/ تقاضا دارم ب هر۲سوالم پاسخ دهید

 30. سحر می‌گه:

  سلام
  من ترم پنج دفاع کردم. یعنی دیگه نمیتونم از سهمیه معدل الف خودم استفاده کنم؟ممنون میشم راهنمایی ام کنین

 31. مریم می‌گه:

  با سلام
  من همه شرایط برای پذیرش سهمیه بدون آزمون دارم به جز معدل کارشناسی ام که ۱۵٫۵۱ هست. یعنی دیگه نمیتونم برا مصاحبه شرکت کنم.
  ممنون میشم راهنمایی ام کنین.

 32. حسین می‌گه:

  سلام به دوستان
  با توجه به اینکه من تمام شرایط پذیرش رو دارم ولی یه سوال برام پیش اومد و اون اینکه در دوره کارشناسی ارشد من پایان نامه نداشتم و به صورت آموزش محور بودم و بجای اون ۲ تا ۲واحدی سمینار گذروندم که براش مقاله دادیم. با این تفسیر آیا نداشتن پایان نامه برای من مانع قبولی در نحوه بدون آزمون خواهدبود؟

 33. دکتری بدون آزمون می‌گه:

  سلام.چطور میشه به آیین نامه دکتری بدون آزمون اعتراض کرد واقعا شرط معدل لیسانس بالای ۱۶ و کارشناسی ارشد بدون پایان نامه بالای ۱۷ برای بعضی از رشه ها بی انصافیه!!!

 34. mazi می‌گه:

  من یه سوال دارم
  اینکه میگن دوران فراغت از دو سال بیشتر نگذشته باشد یعنی ماهش هم مهمه؟ مثلا من که آذر ۹۱ فارغ التحصیل شدم دیگه نمیتونم از این شرایط استفاده کنم؟
  دوستان اگر کسی اطلاع داره راهنمایی کنه

 35. شیمی آلی می‌گه:

  من مدرک زبان دارم، ۴ تا مقاله ISI و یک علمی پژوهشی دارم معدل ارشدمم ۱۷٫۵ رتبه دوم هستم ولی معدل لیسانسم خیلی پایینه!! لااقل کاش واسه معدل امتیاز میذاشتن نه اینکه کلا حذف کنند!! اینطوری من حتی شانس شرکت تو بدون آزمون ندارم

 36. مریم می‌گه:

  خیلی بی انصافیه که معدل کارشناسی رو جز شروط قرار دادن…تازه مدرک زبان هم میخوان.دانشجوی ارشد وقت اضافه ش کجا بود که هم درس بخونه هم پایان نامه بنویسه هم مدرک زبان بگیره!

 37. ahoo می‌گه:

  باز هم سلام دوستان
  ایا معدل کارشناسی در دکتری بدون ازمون مهم هست

 38. ahoo می‌گه:

  سلام دوستان من ترم ۳ ارشدم.با معدل ۱۹٫۶۴ چجور میتونم عضو اسنعدادهای درخشان بشم.ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مهسا می‌گه:

   لینک آیین نامه رو مطالعه بفرمایید. عضویتی در کار نیست. میتونید در پس از اعلام فراخوان دانشگاه ها، در پذیرش بدون آزمون در صورت داشتن شرایط شرکت کنید.

 39. هستی می‌گه:

  سلام من همه شرایط رو دارم اما معدل لیسانسم جند صدم مونده تا ۱۶ بشه.این بی عدالتیه. حداقل برای معدل کارشناسی بالای ۱۶ امتیاز قائل بشن نه اینکه کلا حذف شون کنن.داد به کجا ببریم.کی میدونه کجا باید اعتراض کرد؟؟؟؟؟؟

 40. باران می‌گه:

  دوستان تورو خدا زبان رو چکار کنیم؟بنظرتون کسی که زبانش ضعیف میتونه دوماه مدرک بگیره؟ اصلا چی باید بخونه؟کمکم کنید لطفا

 41. محمود می‌گه:

  سلام . من لیسانسم دانشگاه آزاد بود . آیا این آیین نامه شامل من هم هست؟؟؟؟؟؟؟

  • مهسا می‌گه:

   بله. در آیین نامه جدید تفاوتی نداره که فارغ التحصیل کدوم دانشگاه باشید.

   • خیر اصلاً و هرگز چنین امکانی وجود نداشته و ندارد.
    واقعاً که!؟!
    آئین نامه را لطفاً مطالعه کنید. با دقت مطالعه کنید!
    تبصره ۱ را بخوانید:
    این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:

    تبصره ۱: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.

    تبصره ۲: پذیرش دانش‌آموختگان حائز شرایط این آیین‌نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

 42. nina می‌گه:

  لطفا بچه ها همه اعتراض کنید تا این قانون دو سال حذف بشه پارسال هم دو سال بود ولی تبصره داشت که به ازای هر نیم سال مازاد یه مقاله پژوهشی اجباریه تورو خدا امسال هم اعتراض کنید حداقل تبصره مقاله مازاد بزارند

 43. الهام می‌گه:

  با سلام.من معدل ارشدم بدون احتساب پایان نامه ۱۷٫۵ به بالا و با نمره ۲۰ هم دفاع کردم.شاگرد اول ورودی مون هستم. و تا الان دوتا مقاله از پایان نامم چاپ کردم.و فقط تنها چیزی که ندارم مدرک زبان است.یعنی جز واجدین شرایط استعداد های درخشان قرار نمیگیرم؟

 44. دنیا می‌گه:

  سلام.
  من معدل کارشناسیم ۱۶٫۶۷ و معدل ارشدم ۱۸ هستش. اما رتبه سوم ورودی خودمون هستم.
  رتبه اول و دوم معل کارشناسیشون ۱۵ هستش.
  آیا میتونم از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنم؟
  (همه شرایط رو دارم جز اینکه رتبه سوم هستم)
  لطفا جوابمو بدید

  چرا کسی جوابمو نمیده؟؟؟؟؟
  خواهشا هرکی میدونه جواب بده…
  مهسا جون؟

 45. دنیا می‌گه:

  سلام.
  من معدل کارشناسیم ۱۶٫۶۷ و معدل ارشدم ۱۸ هستش. اما رتبه سوم ورودی خودمون هستم.
  رتبه اول و دوم معل کارشناسیشون ۱۵ هستش.
  آیا میتونم از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنم؟
  (همه شرایط رو دارم جز اینکه رتبه سوم هستم)
  لطفا جوابمو بدید

 46. محمد حسین می‌گه:

  سلام،
  اگر جزو شاگرد اول، دوم یا سوم نباشیم،
  امکان استفاده از سهمیه استعداد درخشان نیست؟

  • مهسا می‌گه:

   بله. طبق ایین نامه جدید هست.

   • فاطمه می‌گه:

    سلام مهسا جان خوبی؟ شما نمیدونید دانشگاه شهید بهشتی شرط سن فقط واسه رشته حقوق هستش یا برای کلیه رشته ها؟ اگر میدونید لطفا جوابمو بدین اخه روی ساستش قسمت تحصیلات تکمیلی زده اما متوجه نشدم واسه حقوق هست یا کلیه رشته ها؟ ممنون عزیزم

    • مهسا می‌گه:

     سلا فاطمه جان. سال گذشته به صورت رسمی چیزی اعلام نکردن فکر کنم! دقیق یادم نیست. اما یکی از دوستانم که همه شرایط رو داشت و دعوت به مصاحبه نشده بود، سوال کرده بود از دفتر استعداد درخشان و گفته بودن که به علت سن دعوت نشده.

 47. سارا می‌گه:

  سلام بچه ها تو رو خدا یکی بگه بالاخره نمره ارشد با احتساب نمره پایان نامه شرطه یا بدون احتساب نمره پایان نامه، مهسا جان عزیزم اگه اطلاعی داره خبر بده من و از این نگرانی دربیار. ممنون

  • مهسا می‌گه:

   والا طبق ایین نامه، معدل ۱۷ بدون پایان نامه باید کسب شده باشه. (۱٫ داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد)

 48. ابراهیم می‌گه:

  با سلام به همه دوستان
  اگه ترم سوم ارشد باشیم با معدل کل ۱۹/۹۰ می تونیم واسه بدون آزمون اقدام کنیم در حالی که هنوز دفاع نکرده باشیم یا باید حتما دفاع کنیم؟؟؟؟

 49. سمیرا می‌گه:

  سلام

  آیا شانس ورود به دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) بین دانشگاهی کمتر از اینکه داخل دانشگاه خودمون باشیم؟ و اینکه کسی خبر داره که شرایط ورودی برای همه دانشگاه ها یکسان شده یا هنوز هر دانشگاهی ضوابط خودش داره؟

  • مهسا می‌گه:

   والا بستگی داره. من هم دانشگاهی دیدم که تمایل داشته دانشجوی خودشو جذب کنه و هم دانشگاهی دیدم که واقعا کسی که بالاترین امتیاز رو داشته، حتی اگه دانشجوی خودش نبوده رو جذب کرده! + شرایط ایین نامه جدید لازم الاجراست. یعنی همه این شرایط رعایت میشه. اما ممکنه دانشگاه ها خودشون هم شروطی اضافه کنن!

 50. h.zand می‌گه:

  سلام بنده شاگرد اول ارشد سازه روزانه ملایر هستم بنده معدل ۱۸ دارم.یک کتاب هم ترجمه کردم.
  می خواستم بدونم با وجود این که همه شراط آیین نامه پذیرش بدون کنکور دکتری را ندارم اگه دانشگاه خودش بخواد میتونه منو جذب کنه یا سازمان سنجش قبول نمی کنه؟؟اگر دانشگاه بخواد میشه یا نه؟؟؟؟؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید خیلی برام مهمه

  چرا کسی جواب نمیده!!!!!!!!!!!!

 51. h.zand می‌گه:

  سلام بنده شاگرد اول ارشد سازه روزانه ملایر هستم بنده معدل ۱۸ دارم.یک کتاب هم ترجمه کردم.
  می خواستم بدونم با وجود این که همه شراط آیین نامه پذیرش بدون کنکور دکتری را ندارم اگه دانشگاه خودش بخواد میتونه منو جذب کنه یا سازمان سنجش قبول نمی کنه؟؟اگر دانشگاه بخواد میشه یا نه؟؟؟؟؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید خیلی برام مهمه

  • مهسا می‌گه:

   سلام. خیر. طبق آیین نامه جدید، دانشگاه ها موظف به رعایت شروط هستند و شما در صورت نداشتن شروط ذکر شده، نمیتونید بدون ازمون شرکت کنید.

 52. بهاره می‌گه:

  سلام دوستان منظور از دوسال چیه من شهریور ۹۳ فارغ التحصیل شدم، یعنی هم سال ۹۴ و هم سال ۹۵ می تونم اقدام کنم.
  البته من پارسال هم که ترم سه بودم اقدام کردم و متاسفانه پذیرفته نشدم
  لطف می کنید راهنمایی کنید
  مرسی

  • مهسا می‌گه:

   ینی شما تا شهریور ۹۵ فرصت دارید در فراخوان بدون آزمون دانشگاه ها شرکت کنید. بله همونی که گفتید درسته.

   • h.zand می‌گه:

    آخه من از بعضی از دانشگاه ها پرسیدم گفتن ما ممکنه شرایمون رو آسانتر بگیریم می گفتن بستگی به جلسه و نظر خود دانشگاه داره!!!!! پس با این تفاسیر دست خود دانشگاه نیست به نظرشما؟؟؟؟؟

 53. مصطفی می‌گه:

  سلام.ببخشید من معدل کارشناسیم ۱۸٫۲۱ومعدل ۳ترم ارشدم بدون احتساب پایان نامه۱۸٫۱۲هست.میخواستم بدونم اگه ۵ترمه بشم میتونم از سهمیه استعدادهای درخشان استفاده کنم

 54. بادمستی می‌گه:

  با سلام من نفر اول گروه خودمون بوده ام در مقطع ارشد. یک مقاله دارم- فارغ التحصیل سال ۹۰ هستم و معدلم ۱۶/۴۵ می باشد امکان استفاده از سهمیه رو دارم

  • مهسا می‌گه:

   خیر. با توجه به شرایط آیین نامه باید معدلتون بالای ۱۷ باشه، ضمن این که از تاریخ فارغ التحصیلی بیش از دو سال نگذشته باشه، که شما هیچ یک از شروط رو ندارید.

 55. فاطمه می‌گه:

  لطفا کسی به من بگه این شرایط تغییر میکنه یا نه ؟

 56. Maryam می‌گه:

  سلام دوستان
  یه سوال، ژورنال خارجی که فقط ایندکس Scopus باشه، علمی پژوهشی حساب میشه؟ از کجا میشه فهمید غیر از ژورنالای ISI کدوم ژورنالای خارجی علمی پژوهشی حساب میشن؟

  ممنون

 57. سحر می‌گه:

  تورو خدا کسی مطمئن جواب منو بده. من الان دانشجوی ترم اول دکتری هستم با رتبه اومدم دکتری. میتونم از معدلم استفاده کنم برم دانشگاه دیگه هنوز فرصت استفاده ازشرط معدل رو دارم. یعنی اجازه میدن امسال با معدل برم دانشگاه دیگه؟

 58. رها می‌گه:

  سلام. من الان ترم ۱ دکتری روزنامه هستم. امسال میتونم معدلی اقدام کنم اگر بخواهم برم یه دانشگاه دیگه یا نه دیگه نمیتونم ؟ لطفا راهنماییم کنید

 59. فرشته می‌گه:

  فراخوان دانشگاه ها برای دانشجویان استعداد درخشان کی اعلام می شود؟ آیا خودمان باید با دانشگاه مدنظرمان در ارتباط باشیم یا خودشان به صورت رسمی اعلام می کنند؟

  • مهسا می‌گه:

   سلام فرشته جان. تا اعلام استعداد درخشان زیاد مونده. معمولا از اردیبهشت ماه دانشگاه ها شروع میکنند اطلاعیه میزنند و این اطلاعیه در سایت دانشگاه ها اعلام میشه. من سال گذشته به سادگی در خبرنامه همین سایت عضو شدم و اخبار اطلاعیه ها برام ایمیل میشد. میتونی از این شیوه استفاده کنی ;) موفق باشی

 60. سارا می‌گه:

  سلام . تو رو خدا منو راهنمایی کنید و من تا قبل از پایان نامه با شاگرد اول گرایشمون ۳ صدم اختلاف داشتم اما بعد از پایان نامه اختلافم باهاش زیاد شد من شاگرد اول شدم. حالا سوالی که دارم اینه که من شاگرد اولم یا اون ؟؟؟؟؟؟؟؟

 61. sahar می‌گه:

  سلام کسی که سال۹۳ ازمون دکتری روزانه قبول شده باشه امسال میتونه از استعداد درخشان استفاده کنه و معدلی بره دانشگاه دیگه یا نه؟ هنوز مهلت استفاده از سهمیه را داره

 62. بهاره خانوم می‌گه:

  با سلام
  بنده طبق موارد ایین نامه شرایط ورود به مقطع دکترا بدون ازمون رو دارم
  سوالم اینه: دقیقا تا چند سال پس از فارغ التحصیلی میشه از این روش پذیریش بدون کنکور استفاده کرد(فقط بلافاصله پس از ارشد میشه؟؟) ؟؟؟؟ ایا پذیرش و چاپ مقالات فقط باید در طول دوره تحصیل بوده باشه یا پس از اتمام و دفاع هم قابل قبول است؟ ایا باید مصاحبه برای دانشگاه های مورد نظر بروم؟ خودم باید اقدام کنم یا اسم بنده به عنوان استعداد درخشان موجوده؟ باتشکر فراوان

  • اسمی می‌گه:

   سلام.بعنوان کارشناس دانشگاه جواب میدم.۱-تادوسال تحصیلی.۲-تاقبل ازقیولی درمقطع دکتری۳-هم نیازبه پیگیری شماوهم دانشگاه داره.بله سوابق شمادردفتراستعدادهای دانشگاه شماموجوده.

 63. مستانه می‌گه:

  دوستان منظور از هم وررودی کیاس؟یعنی کل گرایش های یک رشته یا فقمستانط گرایش خودمان؟یعنی باید اول تا سوم گرایشمون بشیم یا اول تا سوم کل گرایش ها؟؟؟؟خواهش میکنم یکی ج بده,خواهش

 64. افسون می‌گه:

  و از پایان نامه ام مقاله دارم و در کنگره علوم اعصاب و همایش پذیرفته شده است .

 65. افسون می‌گه:

  من شهریور دفاع کردم در دوره کارشناسی معدلم ۱۶/۳و در ارشد بدون پایان نامه ۱۷/۷۵ است ایا شرایط استعداد درخشان دا دارم

 66. عباسی می‌گه:

  سلام
  آیا حقیقت داره که حتما باید ۴ ترمه تموم کرد ؟
  تو آیین نامه یه همچین چیزی دیده نمیشه

 67. Tina می‌گه:

  آیین نامه مصوبه جدید برای پذیرش دکترا بدون آزمون برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ داشتن معدل کارشناسی بالای ۱۶ را به بند های آیین نامه اضافه کرده است .گذاشتن همچین قانونی عجیب نیست ! چونکه اخذ معدل بالای ۱۶ در مقطع کارشناسی چه ارتباطی به دکترا دارد .مثل اینکه ما برای گرفتن دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد معدل پیش دانشگاهی را لحاظ کنیم ! اعتراضی نمیشود کرد تا مسئولین رسیدگی کنند؟ چون که همچین قانونی امسال گذاشته شده . و اگر از قبل از همچین قانونی اطلاع داشتیم زودتر اقدام میکردیم تا کار به این اعتراضات نرسد.اگر راه حلی وجود دارد لطفا راهنمایی کنید.

 68. باران می‌گه:

  سلام. لطفا جواب بدید
  آیا معدل دوره کارشناسی هم مهمه؟
  و اینکه ۴ سال از زمان فارغ التحصیلی گذشته باشه اشکالی نداره؟

 69. گردشگر: می‌گه:

  من رتبه دوم ورودی ارشد برنمه ریزی توریسم دانشگاه ازاد هستم که در سال ۹۰ با معدل ۱۷/۷۷ فارغ التحصیل شدم و چند مقاله در همایش ها دو مقاله از پاین نامه در مجله تحلیلی اطلاع رسانی معلمان جغرافیای اصفهان چاپ کردم . ایا شرایط لازم را برای شرکت در دکتری استعداد های درخشان را دارم

 70. مریم بهرامی می‌گه:

  سلام من شاگرد اول دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند با معدل ۵/۱۸ هستم ایا میتوانم از شرایط دکتری بدون کنکور استفاده کنم یا نه ؟

 71. نیلا می‌گه:

  سلام..این سهمیه بدون ازمون شامل مصاحبه که نمیشه؟؟

 72. الهه می‌گه:

  باسلام
  من دانشجویی ترم دوم اموزش مجورروزانه ام ومعدل بالای ۱۷ هستم وتاکنون ۸تامقاله کنفرانسی بصورت پوستروارایه دارم بعضی تکنفره وبعضی هم دونفره هست،و۳تاعلمی پژوهشی هم قراره بایکی ازاساتیدمون چاپ کنم.وترم سوم تموم میشوم چون ماپایان نامه داریم وبجای آن یک سمینارکه بایدمقاله بدهیم ویک درس دارم.
  وازانجاکه جزوه نفرات اول تا۳ ام هستم.
  من نیزمیتوانم ازاین ایین نامه استعداداستفاده کنم؟
  آیین نامه ای دراین موردبرای آموزش محورهای روزانه هست؟
  ازدانشگاه پرسیدم گفتن آموزش هاراجداوپژوهش هاراجدامیسنجندودرهرگروه رتبه های ۱تا۳میتوانندازسهمیه استفاده کنند.
  ممنون میشم اگرراهنمایی کنید.

  • دوست می‌گه:

   سلام
   به نظر من بیشتر وقتتون را برای دادن زورنال یا مقاله علمی پژوهشی صرف کنید تا کنفرانس
   امسال هر دانشگاهی شرایطی را اعلام کرد که اکثرا داشتن مقاله علمی پژوهشی وISI در اولویت بود.
   در مورد آموزش محور و پژوهش محور هم بعضی از دانشگا ها در تعداد مقاله تفاوت گذاشته بودن.
   و اگر شرایط را داشته باشید ۱۰۰ درصد اقدام کنید
   ونکته دیگر اینکه از کنکور قافل نشوید که راهتر میشه قبول شد تا استعداد
   موفق باشید

  • گیلدا می‌گه:

   با سلام
   منم دقیقا شرایط شما رو دارم.ولی ترجیح دادم کنکور بدم چون راحت تره.ضمنا برای آموزش محور و پژوهش محور پذیرش یکسان هست تا جایی که من اطلاع دارم(با هم سنجیده میشن).

  • اسمی می‌گه:

   بله.میتونید.درسته

  • حسین می‌گه:

   سلام من هم مشکل و سوال شما رو دارم- الهه خانم شما از دانشگاه علامه پرسیدین و گقتند که((آموزش هاراجداوپژوهش هاراجدامیسنجندودرهرگروه رتبه های ۱تا۳میتوانندازسهمیه استفاده کنند.)) ؟ ممنون

 73. مهین می‌گه:

  سلام لطفا آیین نامه و بخشنامه جدید سال ۹۳پذیرش بدون کنکوراستعددهای درخشان را با تمام جزییات بگویید با تشکر

 74. الی می‌گه:

  ۲ تا سوال دارم:

  اگر ۲ مقاله علمی-ترویجی داشته باشیم قبول نیست؟ حتما باید علمی-پژوهشی باشه؟

  تاریخ فارغ التحصیلی می شه تاریخی که دفاع کردیم یا تاریخی که مقاله دادیم و پایان نامه رو صحافی شده تحویل دادیم و کلا کارمون با دانشگاه تموم شد؟

 75. محمد می‌گه:

  با سلام
  میشه بگین که با توجه به این ابلاغیه جدید در مورد استعداد درخشان دکتری بچه هایی که در ترم ۵ دفاع کرده اند میتونن در مصاحبه دکتری دعوت شوند؟ چون دانشگاه گیلان گفته که در مصاحبه دکتری در نهایت کسی رو انتخاب می کنند که ترم ۴ فارغ التحصیل شده باشه!!!!!!!!!!!و به مدارک علمی و پژوهشی هیچ اهمیتی نمی دهند

 76. جواد می‌گه:

  با سلام
  پس اطلاعیه پذیرش استعداد درخشان دکتری دانشگاه پیام نور کی خواهد بود تا حالا چیزی نیومده

 77. رها می‌گه:

  با سلام

  با توجه به این آیین نامه فقط رتبه اول تا سوم میتواننداستفاده کنند ولی دانشگاه تهران معدل ۱۷ به بالا را پذیرش مینماید. در اینجا اساس کدام است؟

 78. کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی می‌گه:

  آیا با مدرک کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی می توان در دوره روزانه ویا شبانه دکتری بدون آزمون استعداد درخشان شرکت نماییم؟ آیا آئین نامه ای دراین خصوص وجود دارد؟ لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم

 79. کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی می‌گه:

  با لطفا آیا با مدرک کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی می تواند در دور روزانه و شبان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان شرکت نماییم؟ آیا آئین نامه ای دراین خصوص وجود دارد؟ لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم

 80. حسین شهبازی می‌گه:

  با سلام !دوستان بنده جدیداً با نمره بیست و با درجه عالی از پایان نامه ام دفاع کردم. یک مقاله علمی پژوهشس مستخرج از پایان نامه و معدل کلم هیجده و بیست ویک صدم است و ۴ کتاب تالیفی مرتبط با رشته ام دارم .ولی از دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل شدم. لطفا اگه کسی اطلاعی داره راهنمایی کنه من می تونم دکترای استعداد درخشان همان پیام نور تهران قبول بشم.

 81. mina می‌گه:

  سلام. لطفا یکی منو راهنمایی کنه .من دانشجوی ترم ۴ هستم و تا شهریور دفاع میکنم. و استعداد درخشانم. ۲تا مقاله پوستری دارم. یه همایش رفتم و یه iscدر دست چاپ دارم زبانم خوبه. آیا شانسی دارم. مدارکمو بفرستم؟ خواهشا یکی جواب بده؟؟؟؟؟؟

 82. زهرا می‌گه:

  با سلام
  دانشگاه تبریز برای استعدادهای تحصیلی پذیرش دکتری بدون کنکور داره . http://www.tabrizu.ac.ir/fa/news/11/bodyView/3276/اطلاعیه.پذیرش.بدون.آزمون.استعداد.درخشان.دکتری.تخصصی(Ph.D.).html

 83. الف میم می‌گه:

  در کل می شه گفت که نه همه پژوهش ها واقعا پژوهشن نه همه اختراع ها نه همه مقاله ها
  و نه همه استعدادها
  من خودم کسی رو می شناسم که با ۱۴ اختراع به ثبت شده و البته کارشناسی ارشد هوش مصنوعی نمی تونست حتی با اکسل کار کنه !!!!
  این آدم با پارتی هایی که داشت پارسال (مهر۹۲) در دکترا پذیرفته شد!!!!!
  در کل زیاد حرص نخورین !

  • سحر معمار می‌گه:

   با این که خودم هم جزء استعداد درخشان اسم دادم و بعید میدونم از میان این همه دانشجوى فوق العاده قبول بشم ولى اصلا قبول ندارم که تلاش این رقبا رو به اسم پارتى داشتن بى ارزش جلوه دهیم. به نظرم شما هم تجدید نظر کن

 84. چیستا می‌گه:

  مدیریت محترم سپاسگزار میشم پاسخ بدید
  آیا در آیین نامه های استعداد درخشان هیچ نامی از دانش اموختگان آموزش محور برده نشده؟
  لطفا درصورتیکه که در این مورد ایین نامه ای هست اگر امکان داره لینکش رو بذارین.
  پیشاپیش سپاسگزارم.

 85. مینا می‌گه:

  سلام دوستان
  من کلاسمون ۱۱ نفر بود نفر اول هستم، ۴ ترمه دفاع کردم و معدلم بالای ۱۸ هستش و یک مقاله علمی-پژوهشی از پایان نامم دارم
  فقط نمره پایان نامم ۱۸/۹۰ هستش
  آیا میتونم از این امتیاز استفاده کنم؟

 86. علی می‌گه:

  درود بر همه دوستان
  واقعا دیگه اعصابم خورده از دست این ایین نامه ها
  این ملاک نفراول تا سوم کجا می تونه ملاک استعداد درخشان بودن باشه
  من الان سه ترمه تموم کردم. دانشگاه دولتی بودم. معدلم ۱۸٫۹۴ فقط با چند صدم نفر چهارم شدم
  الان ۵ تا مقاله علمی پژوهشی تویISC دارم ۱۰ تا مقاله سخنرانی بین المللی و ۱۵ تا مقاله همایش ملی و منطقه ای. ۱ طرح تحقیقاتی ملی دارم و توی همه باشگاه های پژوهشی جوان و دانشجو عضوم. ثبت ایده و اختراع دارم و رتبه برتر دانشجویان ارشد رشته خودم هستم. اما چون الان نفر چهارم هستم نمی تونم استفاده کنم. این چه عدالتیییییییییییه؟؟؟

  • سحر معمار می‌گه:

   یه سوال اساسى؟! این که دانشگاه ها دارن اعلام میکنن قانون استعداد درخشان براى امسال عوض میشه و هنوز ابلاغ نشده که ما بتونیم دانشجو بگیریم یعنى چى؟
   دانشگاه شهید بهشتى و دانشگاه تربیت مدرس این رو میگن!

  • صنایع غذایی می‌گه:

   سلام آقای علی به نظر من شما بهتره یا برای خارج رفتن اقدام کنید یا بشینید واسه دکترا درس بخونید زیاد حرص این مسائل رو نخورید بالاخره شاگرد چهارم هستید و کاری نمیشه کرد

 87. مهسا می‌گه:

  ممنون میشم کسی سوال منو جواب بده.من الان ترم چهارم و دفاع نکردم.بقیه شرایط رو دارم جز مقاله.اگه صبر کنم سال بعد میتونم درخواست بدم؟ توی آیین نامه ۹۳ چه مدت بعد از فارغ التحصیلی امکان پذیرش هست؟

 88. فرزان می‌گه:

  سام دوستان، من ورودی ۸۹ هستم دو تا مقاله علمی پژوهشی دارم، دوتا پژوهشی و یکی همایش با یک کتاب نمره پایان نامم هم ۱۹/۹۰٫ معدلم بالای ۱۷ است ولی جزء شاگرد اول تا سوم نیستم، به نظرتون منم مشمول پذیرش دکترا بدون آزمون میشم یانه، خواهش می کنم راهنماییم کنید.

 89. هانی می‌گه:

  سلام خسته نباشید این شرط که بچه های غیرانتفاعی نمی توانند واسه روزانه و یا شبانه اقدامکنند درسته؟

  • شرفی می‌گه:

   باسلام. درسته بچه های ازاد.غیرانتفاعی.پردیس نمی توانند از طریق استعداد درخشان در مقاطع روزانه اقدام کنند و باید از طریق سازمان سنجش اقدام کنند.با تشکر

 90. حسین ولی زاده می‌گه:

  سلام بنده با معدل ۱۹/۶۱ ونمره پایان نامه ۱۸ بدون احتساب نمره مقاله در رشته حقوق خصوصی فارغ تحصیل شدم درخصوص دکتری راهنمایی نیاز دارم

 91. یاسین می‌گه:

  با سلام
  من شهریور ۹۲ با نمره بیست از پایان نامه دفاع کرده ام. دو مقاله ژورنالی و سه مقاله کنفرانسی دارم. با معدل ۱۸/۳۵ فارغ التحصیل شده ام و اکنون مدرس دانشگاه دولتی هستم آیا میتوانم برای دکتری بدون کنکور اقدام کنم؟
  لطفا مرا راهنمایی کنید.

 92. رضا می‌گه:

  سلام.
  اینجا همه فقط سوالهاشون رو پرسیده اندو جوابی در کار نیست! من هم سوالم رو می پرسم، لطفا هر کی جواب رو میدونه محض رضای خدا بگه.
  من همه شرایط بدون آزمون رو دارم. رتبه اول کلاس هستم. پنج تا مقاله دارم که سه تاش ISC هست. چهارترمه هم دفاع کردم. فقط نمره پایان نامه ام هجده و نیم (درجه خیلی خوب) هست. که دردانشگاه ما نمره کامل تز همین هجده و نیم هست و یک و نیم نمره برای مقاله هست که موقع دفاعم هنوز جواب هیچ یک از مقالاتم نیومده بود به همین خاطر هجده و نیم شدم. می خواستم ببینم آیا من جزو شرایط استعداد درخشان محسوب می شوم یا نه؟

 93. محمد می‌گه:

  اه حالم به هم خورد چه قدر سوتو کوره

 94. محمد می‌گه:

  وای خدا ممکنه این ترم رو بیفتم

 95. سینا می‌گه:

  شما هم برنامه ی نفر اول ازمون دکترا را دیده اید

 96. سینا می‌گه:

  سلام من تازه اومدم خوشبختم

 97. احمدی می‌گه:

  باسلام.اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۸۹ می باشم که در دوره کارشناسی اول و در ارشد رتبه دوم رشته خود بوده ام، شرایط پذیرش بدون آزمون دکترا شامل حال من هم میشود؟

 98. نگار می‌گه:

  سلام
  من دانشجوی ترم ۳ ارشدم و در ورودی خودم شاگرد اولم ، راستش فکرش رو نمی کردم که شاگرد اول بشم واسه همینم کنکور امسالو ثبت نام کردم تا آزمایشی با فضا و سؤالاتش بیشتر آشنا بشم ، شایعاتی شنیدم که اگه تو کنکور شرکت کنم و مجاز نشم نمی تونم از سهمیه شاگرد اولیم استفاده کنم، چون اصلا نتونستم برای کنکور مطالعه کنم خیلی نگرانم، متأسفانه سازمان سنجش هم زنگ زدم ولی کسی خبر نداشت!!!
  ممنون میشم اگه لطف کنید و راهنماییم کنید.

 99. رویا می‌گه:

  با سلام
  دوستان کسی میدونه که دانشجویان پردیس دانشگاهی میتونن با سهمیه استعداد درخشان در در مقطع دکتری دوره روزانه یا شبانه شرکت کنند ؟؟ یا این که فقط می تونن در دوره پردیس شرکت کنند؟؟

 100. ali می‌گه:

  من معدلم زیر ۱۷ هست ولی شاگرد دومم، مقاله هم دارم، ترم ۴ هم هستم .آیا من استعداد درخشان هستم؟

درج نظر