مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی  رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

ایجاد 14 رشته شهر دکتری در دانشگاه های کشور

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با ايجاد 14 رشته مقطع دكتري در دانشگاههاي كشور موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي گسترش آموزش عالي با  تاسيس رشته هاي مقطع دكتري زبان و ادبيات عرب در دانشگاه شهيد بهشتي، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني در دانشگاه اصفهان، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي و سياستگذاري علم و فناوري در دانشگاه مازندران، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه شهيد چمران اهواز و زبان و ادبيات عرب در دانشگاه اراك موافقت کرد.

اين شورا، ايجاد رشته هاي مقطع دكتري رياضي گرايش جبر زمينه گراف در نوبت دوم دانشگاه تفرش، بيماري شناسي گياهي در دانشگاه كردستان، علوم خاك در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، تكثير و پرورش آبزيان و شيلات گرايش توليد و بهره برداري در دانشگاه هرمزگان پرديس قشم، حقوق عمومي و مديريت آموزشي در دانشگاه امام صادق (ع) را تصويب كرد.

شوراي گسترش آموزش عالي با ارتقاء آموزشكده فني و مهندسي اسفراين به مجتمع آْموزش عالي فني و مهندسي اسفراين و انتقال پرديس دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير از قشم به شهر تهران موافقت قطعي به عمل آورد.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر