مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند

داوطلبان آزمون دكتري دانشگاه آزاد اسلامي روز قبل از آزمون حوزه امتحاني خود را شناسايي كنند تا درروز موعد دچار استرس و يا نگراني نشوند.

روابط عمومي مركز آزمون با اعلام اين خبر گفت: داوطلبان قبل از آزمون، حوزه امتحاني خود را شناسايي كنند تا بتوانند در روز آزمون و در زمان تعيين شده در مكان موردنظر حضور داشته باشند. آزمون هاي نوبت صبح، ساعت 8:00 و آزمون هاي نوبت بعدازظهر ساعت 16:00 برگزار خواهند شد كه البته لازم است داوطلبان حداقل يك ساعت قبل از برگزاري در حوزه هاي امتحاني خود با در دست داشتن كارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه يا كارت ملي حضور به هم رسانند.

روابط عمومي افزود: سؤالات امسال آزمون دكتري تستي خواهد بود؛ لذا داوطلبان بايد در نظر داشته باشند پاسخ به سؤالات بايد در پاسخنامه و با مداد سياه معمولي صورت گيرد.

روابط عمومي تأكيد كرد: از آنجائيكه هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و هر پاسخ غلط يك نمره منفي دارد، لذا به داوطلبان توصيه مي شود اگر پاسخ سؤالي را نمي دانند به آن جواب ندهند، زيرا به سؤال بدون جواب، نمرۀ مثبت يا منفي تعلق نمي گيرد.

روابط عمومي از داوطلبان خواست: به مدت زمان پاسخگويي داشته باشند تا در فرصت زماني تعيين شده بتوانند به سؤالات پاسخ دهند.

روابط عمومي در پايان ضمن دعوت داوطلبان به آرامش توصيه كرد: قبل از هر چيز آرامش خود را حفظ كنند و با توكل به خدا و اتكا به دانش خود در جلسه آزمون حضور به هم رسانند، تا در اين مرحله از زندگي موفق و سربلند شوند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست