کانال تلگرام دکتری

سوالات استعداد تحصیلی گروه زبان آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.

 

داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه زبان را دریافت نمایند.

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری زبان 90