کانال تلگرام دکتری

سوالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.

 

داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه هنر را دریافت نمایند.

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری هنر 90