مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود برای نیمسال اول ۹۳-۹۲ در مقطع دکتری دانشجوی استعداد درخشان میپذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس آئین نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری (آئین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱) برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

الف) شرایط عمومی داوطلبین:

۱-  دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزی گزینش دانشجو.

۲- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

ب)- شرایط اختصاصی داوطلبین دکتری:

     ۱- داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالاتر متناسب با رشته های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

۲- امکان استفاده از این آئین نامه فقط برای متقاضیانی که دوره کارشناسی ارشد آنها هم رشته با دوره دکتری مورد تقاضا بوده و یا رشته دوره کارشناسی ارشد ایشان حداقل ۸۰% با رشته مورد نظر همپوشانی داشته باشد امکان پذیر است (تشخیص همپوشانی با گروه برگزار کننده دوره دکتری می باشد)

     ۳-دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد دانشگاهها می بایست تا ۳۱/۴/۹۲ دانش آموخته شوند.

     ۴- موفقیت در یکی از آزمون های زبان انگلیسی بشرح ذیل

موفقیت در آزمون ورودی (کتبی و شفاهی)

 • داشتن نمره حداقل ۵۰ از آزمون MCHE.
 • داشتن نمره حداقل ۵ از آزمون IELTS.
 • داشتن نمره حداقل ۴۷۰ از آزمون TOLIMO.
 • داشتن نمره حداقل ۴۷۰ از آزمون TOFEL.

تبصره:

داوطلب باید ترجیحاً در هنگام ورود به دوره دکتری مدرک قبولی معتبر که بیش از دو سال از تاریخ اخذ آن نگذشته باشد در یکی از آزمون های فوق را ارائه نموده و یا این مدرک را تا زمان ارزیابی جامع ارائه نماید. در غیر اینصورت دانشجو مجوز شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

ج) شرایط ویژه ممتاز بودن:

 دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره کارشناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه (با درجه عالی) جزو رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده، و یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

۱-  دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل دو مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

۲-  دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

۳-  رتبه اول المپیاد های علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد (به تأیید سازمان سنجش و آموزش کشور) دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

۴-  دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی، در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

۵-  دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش‌آموزی دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

۶-  رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

سایر شرایط پذیرش: (داشتن تمام شرایط الزامی است).

۱- در زمان شروع تحصیل در دوره دکتری از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.

۲-  در زمان تقاضا بیش از یکسال از زمان فراغت از تحصیل متقاضی نگذشته باشد.

تبصره: زمان یکسال تا دو سال قابل افزایش است در صورتی که متقاضی حداقل ۳ مقاله پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و بین المللی معتبر داشته باشد.

۳-     رشته مورد تقاضا برای تحصیل در دوره دکتری باید با رشته کارشناسی ارشد متقاضی همخوانی داشته باشد.

د) مراحل اجرایی:

 نحوه ثبت نام:

     ۱- ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان برای ثبت نام باید از تاریخ ۱/۰۴/۱۳۹۲  به آدرس اینترنتی http://golestan.shahroodut.ac.ir مراجعه کرده و گزینه متقاضی شرکت در آزمون را انتخاب نمایند.

     ۲- داوطلبان باید تمامی مراحل لازم برای ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون را انجام داده و گواهی پذیرش از سیستم دریافت نمایند.

     ۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) می باشد. مبلغ هزینه باید به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی شاهرود به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود واریز شود.

نکته مهم: لازم است متقاضی در حین ثبت نام شماره و تاریخ فیش بانکی را در سیستم ثبت کرده و اصل فیش بانکی را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به دفتر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال نماید.

۴- مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۱/۴/۹۲ بوده و پس از آن سیستم ثبت نام اینترنتی غیر فعال می گردد.

۵-  داوطلبان باید اصل مدارک مورد نیاز را با پست پیشتاز به آدرس: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی (لطفاً روی پاکت عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری، و نام رشته-گرایش، دفتر استعدادهای درخشان ذکر شود)- صندوق پستی: ۳۱۶- کدپستی:  ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱  ارسال نمایند به گونه ای که این مدارک حد اکثر تا ۳۱/۵/۹۲ دریافت گردد. لطفا رسید پستی را برای اطمینان از دریافت مدارک ارسالی نزد خود نگاه دارید.

توجه: به مدارکی که بعد از تاریخ ۳۱/۵/۹۲ دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۱) داوطلبین گرامی توجه نمایند که تا مهلت زمانی ۳۱/۴/۹۲ ثبت نام خود را قطعی نمایند؛ زیرا انجام ثبت نام پس از تاریخ فوق امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۲) درخواست ثبت نام بصورت غیر اینترنتی امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۳) مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

 

ه) مدارک مورد نیاز:

۱-  تصویر کارت ملی(پشت و رو) و تصویر شناسنامه متقاضی.

۲-  دو قطعه عکس ۴×۳ همانند و جدید از متقاضی با ذکر مشخصات در پشت آنها.

۳- تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی که معدل هر مقطع در آنها ذکر شده باشد. ضمنا، کلیه دانشجویان متقاضی (دکتری بدون آزمون) باید تأیید اتمام دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره ۲) را ضمیمه نمایند. همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده (به صورت رسمی و یا به صورت تایپ شده با امضاء داوطلب برای این دسته از متقاضیان) ضرورت دارد.

۴-  فرم تکمیل شده شماره ۱ همراه با کلیه ضمائم آن.

۵- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

تبصره ۱) داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه هستند می توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند تقاضای پذیرش بدهند.

تبصره ۲) دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها پس از تاریخ ۱/۷/۹۲ باشد می توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون باشند.

۶-  تصویر گواهی مربوط به احراز حداقل نمره مورد پذیرش دانشگاه در زبان انگلیسی (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی داوطلبان) برای دارندگان مدرک مورد نیاز.

۷- اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ (سیصد هزار ریال) به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی شاهرود به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود.

۸-   مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از این آئین نامه ( شامل کپی کامل از مقالات و سایر مدارک موردنیاز اشاره شده در این اطلاعیه).

۹-  اصل گواهی ثبت نام اینترنتی (که توسط داوطلب از طریق سیستم گلستان دریافت شده است).

۱۰-       ذکر نام و نشانی محل تحصیل کارشناسی ارشد و آدرس تماس (تلفن تماس ثابت و همراه/پست الکترونیکی) ۲ نفر از استادان دوران تحصیلی (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب به همراه توصیه نامه از این اساتید.

و) از متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه توسط دانشکده مربوطه مصاحبه به عمل آمده و درصورت احراز شرایط، از آنها جهت طی مراحل اداری ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد.

تبصره: به مدارک ناقص و یا ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

       داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود از طریق شماره تلفن ۹-۳۳۹۲۲۰۴-۰۲۷۳ داخلی ۳۳۷۰  تماس بگیرند.

آدرس: : شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی – صندوق پستی: ۳۱۶- کدپستی:  ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

دانلود فرم ها

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۳)

 1. الهام می‌گه:

  سلام ببخشید میشه بگید فرم هارو چجوری باید بگیرم نمی تونم پیداشون کنم.

  ———–
  سلام
  در انتهای خبر لینک دانلود فرم ها گذاشته شده است.

 2. Eskandari می‌گه:

  دوستان متقاضی ۵ ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی ۵ ترم ها از پذیرش، قراره همه ۵ ترمی ها شنبه ۰۵/۰۵ ساعته ۹ بریم وزارت علوم.

  جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

  http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

 3. ایمان می‌گه:

  دوستان من سایت ثبت نام اینترنتی چیه؟ من هرچی به این سایت که اینجا نوشته می رم گزینه متقاضی در آزمون نمی بینم

 4. sara می‌گه:

  salam
  manzor az ham reshte bodan ya 80% moshtarak ham gerayesh bodan hast ya hamon ham reshte bodan?

  سلام
  از نظر دانشگاه های مختلف متفاوت است اما معمولا رشته های همگون را قبول می کنند.
  با دانشگاه تماس بگیرید.

 5. محمد می‌گه:

  دوستان، مشکل من خیلی جالبه. دانشگاه کارشناسی ارشدم گواهی رتبه و ریز نمرات بهم نمیده! میگه برو خدمتت تموم شد بیا!!! یعنی حداقل دو سال دیگه!

 6. محمود می‌گه:

  سلام دوست عزیز و گرامی. واقعا ممنونم از راهنمایی هاتون. پس با ایشون حتما مکاتبه میکنم.
  با تشکر.

 7. نسرین می‌گه:

  سلام دوستای خوبم. اول یه سوال! چه رشته هایی؟
  ۲- من با داشتن تمام این شرایط حتی خیلی بهترش پارسال دانشگاه خودم شرکت کردم ولی خیلی راحت و بی دلیل ردم کردن. زیاد امیدوار نباشین، تقریبا الکیه همش!

 8. مریم می‌گه:

  ما که همه هم و غممون مقاله بود و شاگرد چهارم شدیم ولی پنج تا Isi داریم چی نمیتونیم بفرسیم

 9. سمیه می‌گه:

  سلام یک سوال
  در صورت قبولی در دوره روزانه در سال جاری آیا می شود از امکان استعداد تحصیلی خود در سال بعد استفاده کنیم و از دانشگاه قبلی خود در مقطع دکتری انصراف دهیم؟

 10. فریبا می‌گه:

  سلام من همه شرایط را دارم فقط اینکه تاریخ فارغ التحصیلیم بهمن ۸۹ است اما متاسفانه آن موقع کسی مرا رهنمایی نکرد از اینجور فرصتا از رزومم بهره بگیرم الانم حتی مقالاتم بیشتر از شروط خواسته شده شده است. یعنی من نمی تونم بفرستم اگر نمیشه بیخودی هزینه نکنم

 11. bahar می‌گه:

  مدرک زبان اجباری هست؟؟؟
  اخه زده ترجیحا”…

  • sajad می‌گه:

   سلام بهار خانوم.شما دیگه چرا این حرفو میزنین؟؟؟؟؟شما که حداقل دانشگاه ارشدتون قبول میشین با وجود رتبه ی ۶۰ که اوردین…بابا شماها بکشین کنار که حداقل ماها که رتبه هامون نسبت به شماها بدتر شده قبول بشیم……

 12. کورش می‌گه:

  دوستان متنشو بخونین نوشته که از تاریخ ۱ تیر می تونین تو سایت ثبت نام کنین
  رشته هاشم همون موقع میزنن

 13. هه هه می‌گه:

  تو اطلاعیه دانشگاه اصفهان رو بخونین
  نه پول میگیرن، نه این قدر مدرک و ثبت نام اینترنتی و آزمون زبان و اینا میخواد.
  بعد میگن اصفهانیا خسیسن
  شده منبع درآمد
  دقیقا پارسال یه خانمی که شاگرد خودشون بود و من میشناسمش رو گرفتن تو رشته کامپیوتر هوش مصنوعی و حتی شاگردای دیگه ی خودشون که رزومه خیلی بالایی داشتن رو دعوت به مصاحبه نکردن.
  همش الکیه. ولی خوب ما هم باید به ساز همه برقصیم. میفرستیم شاید فرجی شد.

 14. سوری می‌گه:

  پس چرا رشته ها مشخص نیست قبل از هر چیزی اول بگید تو کدوم رشته ها پذیرش دارید؟؟؟؟

 15. parisa می‌گه:

  چه رشته هاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 16. رویا می‌گه:

  ای بابا اینام چه خبره اینقد شرط و شروط میذارن.

 17. ن می‌گه:

  پذیرش بدون آزمون همش الکیه. من پارسال مدارکمو برای پذیرش بدون آزمون شاهرود فرستادم و با داشتن شرایط خوب حتی دعوت به مصاحبه نشدم (درصورتی که دانشگاه های خیلی بهتر حداقل گفتن بیا مصاحبه!) و تنها یک نفر(!!!) که از دانشگاه شاهرود بود و شرایط بسیار پایین تری داشت دعوت به مصاحبه شد و همان یک نفر نیز پذیرش شد!!! حتی زحمت مصاحبه از دیگر افراد را هم به خودشان ندادند!

 18. eng2013 می‌گه:

  سلام
  من یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده و سه تا هم تحت داوری دارم.
  همچنین دو تا ISI هم دارم که اوناهم جوابشون نیومده. ۶ مقاله کنفرانسی هم دارم.
  به نظرتون پذیرش مشروطی که تا شهریور گواهی پذیرش مقاله را ببرم یا همچین چیزی هست که من بتونم بدون آزمون شرکت کنم. البته بقیه شرایط دارم فقط مشکلم مقاله است.

 19. parla می‌گه:

  ایا در صورت داشتن تمام شرایط جز مدت زمان فراغت از تحصیل میتوان در گزینش شرکت کرد؟
  من ۳ سال از فارغ التحصیلیم میگذرد،با داشتن ۶مقاله میتوانم ثبتنام کنم؟لطفا راهنمایی کنید؟

 20. علوم تحیقات می‌گه:

  آیا کسانی که در دانشگاه آزاد واحد علوم تحیقات تهران درس خونده اند می تونن اقدام کنن؟

 21. امیر می‌گه:

  چه رشته هایی خوب؟

  ———
  همانطور که میبینید در اطلاعیه اشاره ای به رشته ها نشده است و احتمالا همان رشته های پذیرش با آزمون مد نظر است که در دفترچه انتخاب رشته هست. برای اطمینان با دانشگاه تماس بگیرید.

 22. math می‌گه:

  در چه رشته هایی پذیرش صورت می گیره؟

  • اااا می‌گه:

   سلام
   من ارشد ریاضیمو از شاهرود گرفتم
   یکی دو تا استاد خوب داره
   ولی استاد من …
   کاربردیا اگه خواستن برن یا تحقیق برن
   یا تحقیق و کنترل
   کنترل – عددی نرید ها
   من تجربه شو دارم.
   موفق باشید.

   • محمود می‌گه:

    سلام دوست عزیز، من فارغ التحصیل کاربردی-تحقیق هستم. میخواستم واسه شاهرود مدارک بفرستم واسه تحقیق-کنترل. رزومه اساتیدش رو نگاه کردم فکر میکنم که دکتر فتحعلی دانشجو میگیرین. با شناختی که از ایشون دارین ممنون میشم که راهنماییم کنین که اصن مدارک بفرستم یا نه؟ منظورم اینه که مدارک دانشجوها دیگه رو بررسی میکنن یا دانشجو خودشونو میگیرن.
    با تشکر.

    • اااا می‌گه:

     سلام والا حقیقتش اون موقع که من دانشجو بودم، اصلا دانشجو دکترا نمیگرفت
     ولی خب تو دوستام بودن، کسایی که دکترا بدون آزمون رفتن دانشگاهی که قبلا اونجا دانشجو نبودن
     دکتر فتحعلی یه دانشجوی خیلی عالی داشتن که پارسال گیلان قبول شد و رفت
     بنظرم بفرستید ضرر نمیکنید
     ولی دکتر ناظمی هم خیلی عالیه
     هم کنترل کار میکنن هم تحقیق و تا اونجا که میدونم معادلات
     ایشون خیلی با سواد و گزینه عالی هستند بنظرم.
     موفق باشید و پیروز.

     • محمود می‌گه:

      سلام. خیلی ممنون از راهنماییتون. امسال تو دفترچه نوشته
      تحقیق ۲ نفر
      تحقیق-کنترل ۲ نفر
      ممنون میشم اگه استادهایی که میدونین تو این دوتا گرایش دانشجو میگیرین رو معرفی کنین. فقط دکتر فتحعلی و دکتر ناظمی هستن؟ دکتر فتحعلی تحقیق میگیره دکتر ناظمی تحقیق-کنترل؟
      چون من خودم تحقیق بودم موندم واسه کدوم یکی مدارک بفرستم.
      با تشکر

     • اااا می‌گه:

      خواهش میکنم
      الان دفترچه رو نیگا کردم
      اسم استاد رو نمیارم ولی عددی-کنترل رو نزن که من داغ دارم از اون استاد بی سواد.
      تحقیق همین ۲ نفرن دکتر فتحعلی و دکتر ناظمی
      من اگر بخوام یکیشونو انتخاب کنم، دکتر ناظمی رو انتخاب میکنم
      شاید اسم مدرکشون کنترل باشه، ولی در سایر گرایش ها هم خیلی کار کردند.
      اگه میخواین دقیقا بدونید که زمینه شما رو کار میکنن یا نه، میتونید برید تو سایت شاهرود
      پیج استاد- یه پرسش و پاسخ داره
      معمولا به سوالات ج میدن(هر دو استاد)
      بهشون میل هم بزنید جواب میدن(دکتر ناظمی رو مطمئنم)این آدرس ایمیل دکتر
      nazemi20042003@yahoo.com
      موفق باشید.
      خبرشو به منم بدین.

     • محمود می‌گه:

      سلام دوست عزیز و گرامی. واقعا ممنونم از راهنمایی هاتون. پس با ایشون حتما مکاتبه میکنم.
      با تشکر.

درج نظر