مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه هنر

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ، بر اساس ماده ۸ آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دورة‌ تحصیلی بالاتر موضوع ابلاغیه شماره ۲۲۳۵۴/ و مورخ ۲/۳/۹۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان برای اختصاص ٢٠% ظرفیت پذیرش با آزمون (در صورت واجدالشرایط بودن در هر رشته یک نفر) به پذیرش بدون آزمون، در دوره دکترای تخصصی رشته ­های «پژوهش هنر ـ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی ـ شهرسازی ـ معماری ـ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی» از طریق مصاحبه دانشجو می پذیرد.

الف – شرایط عمومی :

۱-  اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-  التزام به قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۳-  عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه­های محارب و ملحد و عدم هواداری از آن­ها

۴-  نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی­­صلاح

۵-  نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از لحاظ خدمت وظیفة عمومی برای داوطلبان مرد

ب – شرایط اختصاصی

۱ـ دانش­آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان­نامه (دفاع از پایان­نامه با درجه عالی) جزء رتبه­های اول تا سوم دانشجویان هم­رشته و هم­ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر:

الف) دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان­نامه پذیرفته­شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ب ) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

پ ) رتبه اول المپیادهای علمی ـ دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ت ) دانش­آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

ث ) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش­آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

ج ) دانشجویان مندرج در بند “ث” بخش ۲ـ۲ ماده ۲ دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

چ ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره­های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی، با رعایت مفام تبصره ۱۰ ماده ۲ یا طرح­های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

تبصره ـ طرح ملی، اثر بدیع یا تألیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت، می­تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای شرایط اختصاصی جایگزین شود.

ج- شرایط و ضوابط پذیرش

١ـ در رشته های پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، علاوه بر دارا بودن دانشنامة کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته­های هنری(بجز معماری و شهرسازی)، دوره کارشناسی متقاضیان نیز باید یکی از رشته­های مصوب هنر باشد. )

۲ـ در رشته شهرسازی دارا بودن کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته شهرسازی الزامی است.

٣ـ در رشته معماری دارا بودن کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته معماری الزامی است.

۴ـ در رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دارا بودن کارشناسی ارشد در رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی الزامی است.

۵ـ  متقاضیان باید به هنگام ارسال مدارک به طور قطعی فارغ­التحصیل شده باشند.

۶ـ  متقاضیان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

٧ـ  داشتن مدرک زبان خارجی با حداقل (نمره ۵/۵ آزمون IELTS) یا (نمره ۵۰۷ آزمون PaperTOEFL(PBT)) یا (نمره ۵۰۷ آزمون TOLIMO) یا (نمره ۶۱ آزمون MSRT) یا (نمره ١٨٠ آزمون   ComputerTOEFL (CBT)) یا (نمره ٧٠ آزمون internet TOEFL(iBT) )، مشروط بر آنکه از تاریخ آزمون تا ٢/۶/٩٢ حداکثر ٢ سال بیشتر نگذشته باشد. (سایر مدارک زبان اعم از داخلی و یا خارجی پذیرفته نیست).

٨ـ معدل کل  کارشناسی ارشد دانشجو ١٧ به بالا باشد.

د . مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه

١ـ فرم تکمیل شده شماره ۱

٢ـ فرم تکمیل شده شماره ٢

٣ـ تصویر مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه و یا تصویر طرحهای پژوهشی تقاضا محور (انجام شده توسط دانشجو بر اساس نیاز یک دستگاه) تأیید شده توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع که به تفکیک ، پیوست فرم ١ شده باشد. (در صورتی که مقالات تاکنون چاپ نشده است ارائه نامه پذیرش چاپ مقالات، ضروری است)

۴ـ تصویر تأییدیه سوابق آموزشی و پژوهشی (شامل پایان­نامه، مقالات ارائه شده در همایش­های علمی و مجلات، کتابها و جوایز اخذ شده و مستندات)

۵ـ تصویر معرفی نامه رسمی از هریک از حوزه­های مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص هر یک از موارد شرایط اختصاصی

۶ـ تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که دارای تاریخ و معدل فارغ­التحصیلی باشد.

٧ـ‌ تصویر گواهی مدرک زبان (در زمان ارسال مدارک بیش از ۲ سال از تاریخ صدور مدرک سپری نشده باشد)

۸ – تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۹ـ دو قطعه عکس ۴×٣ با درج مشخصات داوطلب در پشت آن­

۱۰ـ اصل فیش بانکی به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال که در وجه ( درآمد اختصاصی دانشگاه هنر نزد بانک ملی، شعبه مرکزی، کد ۶۰) به حساب سیبا به شمارة  ۲۱۷۷۴۱۹۰۰۱۰۰۰ واریز شده باشد.

تذکر : همراه داشتن اصل گواهی تمامی مدارک موردنیاز در جلسه مصاحبه الزامی است.

تذکرات مهم:

١ـ در صورت پذیرفته شدن شاغلین رسمی سازمان­ها و دستگاههای دولتی، ارائه حکم مأموریت، استعفاء، مرخصی بدون استفاده از حقوق یا هر گونه سند رسمی که مؤید امکان تأمین تحصیل تمام وقت دانشجو باشد هنگام ثبت­نام ، ضروری است.

٢ـ تحصیل در دوره دکترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذیرفته شدن باید اوقات خود را با وضعیت تحصیلی دوره وفق دهد و تابع کلیة مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه باشد.

٣ـ چنانچه در هر یک از مراحل ثبت­نام، برگزاری مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر ، مشخص گردد که داوطلب، دارای هر یک از شرایط درج شده در این تقاضانامه  نبوده است بلافاصله از ثبت­نام، شرکت در مصاحبه، پذیرش و یا ادامة تحصیل وی در هر مرحله­ای جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴ـ  مدارک ارسالی داوطلبان و همچنین وجه ثبت­نام به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

۵ـ به مدارکی که از طریق پست سفارشی ارسال نشود و یا دارای نقص باشد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶ـ زمان مصاحبه علمی صرفاً برای متقاضیان واجدالشرایط مطابق مفاد فراخوان به صورت تلفنی اعلام خواهد شد.

٧ـ متقاضیان مدارک موردنیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری ٢/۶/٩٢ به آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخائی، بین تقاطع سی­تیر و فردوسی، پلاک۵۶، دانشگاه هنر، دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کد پستی ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸ از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۱)

 1. ماندانا کورس می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بپرسم که من دیپلم علوم انسانی را دارم و من دو تا رشته را کنکور دادم هم در رشته ی هنر و هم علوم انسانی و من علوم انسانی دانشگاه قبول نشدم ولی در رشته ی هنر کارگردانی در دانشگاه صدا و سیما قبول شدم و برای من مشکلاتی برایم پیش آمد و به دانشگاه نرفتم و هم این رشته مورد علاقه ی من نبود و من رشته ی پژوهش هنر را انتخاب کردم و می خواهم که در این رشته به دانشگاه بروم ولی چون یک بار کنکور دادم نمی خواهم که دوباره کنکور بدهم و دلم می خواهد که دانشگاه بدون کنکور بروم آیا به طور مثال دانشگاه پیام نور یا آزاد من را قبول می کنند با این شرایطی که دارم اگر لطف بفرمایید جواب من را بدهیدذ

 2. نینا می‌گه:

  با سلام
  بنده چند ماهی است که منتظر اعلام کسب پذیرش مفاله ام در یک نشریه علمی پژوهشی هستم و فقط چند روز دیگر به اتمام مهلت ارسال مدارک برای پذیرش بدون کنکور دکترا فرصت هست!
  با توجه به مهلت محدود ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۲/۶/۹۱آیا امکان تمدید مهلت وجود دارد؟ یا امکان دارد سایر مدارک فرستاده شود و پذیرش کمی دیرتر ارسال شود؟

  با سپاس

  ——–
  سلام
  بهتر است با دانشگاه تماس بگیرید.

 3. مهتاب می‌گه:

  با سلام
  کسی که رتبه ۱ تا ۳ نباشه نمی تونه شرکت کنه؟

 4. از ملودی به تمام هنری ها می‌گه:

  سلام به هنری ها
  من دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری هستم کسی میتونه بهم کمک کنه بتونم با پژوهش و مقاله نویسی تو زمینه های هنری بیشتر آشنا بشم

 5. Eskandari می‌گه:

  دوستان متقاضی ۵ ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی ۵ ترم ها از پذیرش، قراره همه ۵ ترمی ها شنبه ۰۵/۰۵ ساعته ۹ بریم وزارت علوم.

  جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

  http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

 6. ندا می‌گه:

  سلام آیا فارغ التحصیل از دانشگاه آزادم می تونه شرکت کنه؟

 7. الهام می‌گه:

  بنظرتون من می تونم با مدرک ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ، شهرسازی شرکت کنم ؟ تمام شرایطشو دارم اما نمیدونم تورو خدا میشه راهنمایی کنید ، التماسا

 8. پیام می‌گه:

  خیلی سفت و سخت گرفتن مثلا نمره زبان msrt باید ۶۱ باشه که تهران ۵۰ اعلام کرده…البته من همه این شرایط را دارم…

درج نظر