مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه هنر

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ، بر اساس ماده 8 آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دورة‌ تحصيلي بالاتر موضوع ابلاغيه شماره 22354/ و مورخ 2/3/91 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان براي اختصاص ٢٠% ظرفيت پذيرش با آزمون (در صورت واجدالشرایط بودن در هر رشته یک نفر) به پذیرش بدون آزمون، در دوره دكتراي تخصصي رشته ­های «پژوهش هنر ـ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی ـ شهرسازی ـ معماري ـ مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي» از طريق مصاحبه دانشجو مي پذيرد.

الف – شرايط عمومي :

1-  اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2-  التزام به قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران

3-  عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه­هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آن­ها

4-  نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي­­صلاح

5-  نداشتن منع قانوني براي ادامة تحصيل از لحاظ خدمت وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد

ب – شرايط اختصاصي

1ـ دانش­آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان­نامه (دفاع از پایان­نامه با درجه عالی) جزء رتبه­های اول تا سوم دانشجویان هم­رشته و هم­ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر:

الف) دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان­نامه پذیرفته­شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ب ) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

پ ) رتبه اول المپیادهای علمی ـ دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ت ) دانش­آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

ث ) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش­آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

ج ) دانشجویان مندرج در بند “ث” بخش 2ـ2 ماده 2 دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح­های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

چ ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره­های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین­المللی، با رعایت مفام تبصره 10 ماده 2 یا طرح­های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

تبصره ـ طرح ملی، اثر بدیع یا تألیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت، می­تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای شرایط اختصاصی جایگزین شود.

ج- شرايط و ضوابط پذيرش

١ـ در رشته های پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، علاوه بر دارا بودن دانشنامة کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته­های هنری(بجز معماری و شهرسازی)، دوره کارشناسی متقاضیان نیز باید یکی از رشته­های مصوب هنر باشد. )

2ـ در رشته شهرسازی دارا بودن کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته شهرسازی الزامی است.

٣ـ در رشته معماري دارا بودن كارشناسي ارشد در يكي از گرايشهاي رشته معماري الزامي است.

٤ـ در رشته مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي دارا بودن كارشناسي ارشد در رشته مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي الزامي است.

٥ـ  متقاضيان باید به هنگام ارسال مدارک به طور قطعی فارغ­التحصیل شده باشند.

٦ـ  متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل نمي باشند.

٧ـ  داشتن مدرك زبان خارجي با حداقل (نمره 5/5 آزمون IELTS) یا (نمره 507 آزمون PaperTOEFL(PBT)) يا (نمره 507 آزمون TOLIMO) يا (نمره 61 آزمون MSRT) يا (نمره ١٨٠ آزمون   ComputerTOEFL (CBT)) يا (نمره ٧٠ آزمون internet TOEFL(iBT) )، مشروط بر آنكه از تاريخ آزمون تا ٢/٦/٩٢ حداكثر ٢ سال بيشتر نگذشته باشد. (سایر مدارک زبان اعم از داخلی و یا خارجی پذیرفته نیست).

٨ـ معدل كل  كارشناسي ارشد دانشجو ١٧ به بالا باشد.

د . مدارك مورد نياز جهت مصاحبه

١ـ فرم تكميل شده شماره 1

٢ـ فرم تكميل شده شماره ٢

٣ـ تصوير مقالات علمي و پژوهشي مستخرج از پایان نامه و یا تصویر طرحهای پژوهشی تقاضا محور (انجام شده توسط دانشجو بر اساس نیاز یک دستگاه) تأیید شده توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع كه به تفكيك ، پيوست فرم ١ شده باشد. (در صورتي كه مقالات تاكنون چاپ نشده است ارائه نامه پذيرش چاپ مقالات، ضروري است)

٤ـ تصوير تأييديه سوابق آموزشي و پژوهشي (شامل پايان­نامه، مقالات ارائه شده در همايش­هاي علمي و مجلات، كتابها و جوایز اخذ شده و مستندات)

٥ـ تصویر معرفي نامه رسمي از هریک از حوزه­های مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص هر یک از موارد شرایط اختصاصی

٦ـ تصوير گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه داراي تاريخ و معدل فارغ­التحصيلي باشد.

٧ـ‌ تصویر گواهی مدرک زبان (در زمان ارسال مدارک بیش از 2 سال از تاریخ صدور مدرک سپری نشده باشد)

8 – تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي

9ـ دو قطعه عكس ٤×٣ با درج مشخصات داوطلب در پشت آن­

10ـ اصل فيش بانكي به مبلغ 400,000 ريال كه در وجه ( درآمد اختصاصي دانشگاه هنر نزد بانك ملي، شعبه مركزي، كد 60) به حساب سيبا به شمارة  2177419001000 واريز شده باشد.

تذکر : همراه داشتن اصل گواهی تمامی مدارک موردنیاز در جلسه مصاحبه الزامی است.

تذكرات مهم:

١ـ در صورت پذيرفته شدن شاغلين رسمي سازمان­ها و دستگاههاي دولتي، ارائه حكم مأموريت، استعفاء، مرخصي بدون استفاده از حقوق يا هر گونه سند رسمي كه مؤيد امكان تأمين تحصيل تمام وقت دانشجو باشد هنگام ثبت­نام ، ضروري است.

٢ـ تحصيل در دوره دكترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذيرفته شدن بايد اوقات خود را با وضعيت تحصيلي دوره وفق دهد و تابع كلية مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه باشد.

٣ـ چنانچه در هر يك از مراحل ثبت­نام، برگزاري مصاحبه، پذيرش و تحصيل در دانشگاه هنر ، مشخص گردد كه داوطلب، داراي هر يك از شرايط درج شده در اين تقاضانامه  نبوده است بلافاصله از ثبت­نام، شركت در مصاحبه، پذيرش و يا ادامة تحصيل وي در هر مرحله­ای جلوگيري به عمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

٤ـ  مدارك ارسالي داوطلبان و همچنين وجه ثبت­نام به هيچ وجه مسترد نمي­شود.

٥ـ به مداركي كه از طريق پست سفارشي ارسال نشود و يا داراي نقص باشد به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٦ـ زمان مصاحبه علمي صرفاً براي متقاضيان واجدالشرايط مطابق مفاد فراخوان به صورت تلفني اعلام خواهد شد.

٧ـ متقاضيان مدارك موردنياز را حداكثر تا پايان وقت اداري ٢/٦/٩٢ به آدرس: تهران، خيابان حافظ، خيابان سرهنگ سخائي، بين تقاطع سي­تير و فردوسي، پلاك٥٦، دانشگاه هنر، دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه، كد پستي 1136813518 از طريق پست پيشتاز ارسال نمايند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ماندانا كورس گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشيد مي خواستم بپرسم كه من ديپلم علوم انساني را دارم و من دو تا رشته را كنكور دادم هم در رشته ي هنر و هم علوم انساني و من علوم انساني دانشگاه قبول نشدم ولي در رشته ي هنر كارگرداني در دانشگاه صدا و سيما قبول شدم و براي من مشكلاتي برايم پيش آمد و به دانشگاه نرفتم و هم اين رشته مورد علاقه ي من نبود و من رشته ي پژوهش هنر را انتخاب كردم و مي خواهم كه در اين رشته به دانشگاه بروم ولي چون يك بار كنكور دادم نمي خواهم كه دوباره كنكور بدهم و دلم مي خواهد كه دانشگاه بدون كنكور بروم آيا به طور مثال دانشگاه پيام نور يا آزاد من را قبول مي كنند با اين شرايطي كه دارم اگر لطف بفرماييد جواب من را بدهيدذ

 2. نینا گفت:

  با سلام
  بنده چند ماهی است که منتظر اعلام کسب پذیرش مفاله ام در یک نشریه علمی پژوهشی هستم و فقط چند روز دیگر به اتمام مهلت ارسال مدارک برای پذیرش بدون کنکور دکترا فرصت هست!
  با توجه به مهلت محدود ارسال مدارک تا پایان وقت اداری 2/6/91آیا امکان تمدید مهلت وجود دارد؟ یا امکان دارد سایر مدارک فرستاده شود و پذیرش کمی دیرتر ارسال شود؟

  با سپاس

  ——–
  سلام
  بهتر است با دانشگاه تماس بگیرید.

 3. مهتاب گفت:

  با سلام
  کسی که رتبه 1 تا 3 نباشه نمی تونه شرکت کنه؟

 4. از ملودی به تمام هنری ها گفت:

  سلام به هنری ها
  من دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری هستم کسی میتونه بهم کمک کنه بتونم با پژوهش و مقاله نویسی تو زمینه های هنری بیشتر آشنا بشم

 5. Eskandari گفت:

  دوستان متقاضی 5 ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی 5 ترم ها از پذیرش، قراره همه 5 ترمی ها شنبه 05/05 ساعته 9 بریم وزارت علوم.

  جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

  http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

 6. ندا گفت:

  سلام آیا فارغ التحصیل از دانشگاه آزادم می تونه شرکت کنه؟

 7. الهام گفت:

  بنظرتون من می تونم با مدرک ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ، شهرسازی شرکت کنم ؟ تمام شرایطشو دارم اما نمیدونم تورو خدا میشه راهنمایی کنید ، التماسا

 8. پیام گفت:

  خیلی سفت و سخت گرفتن مثلا نمره زبان msrt باید 61 باشه که تهران 50 اعلام کرده…البته من همه این شرایط را دارم…