دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ – ۹۳ بیابان زدایی شامل دروس مدیریت بیابان ، مدیریت اکوسیستم ها بیابانی ، فرسایش بادی و کنترل آن از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد

کانال تلگرام دکتری

 

دانلود سوالات دکتری بیابان زدایی ۹۲ – ۹۳