مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاه ملایر

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه ملایر در نظر دارد بر اساس آیین نامه ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ در خصوص ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر، از تعداد محدودی دانشجو برای تحصیل در مقطع دکتری در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  در رشته های:

دانشکده

رشته

گرایش

ریاضی و آمار

۱٫       ریاضی محض

جبر

۲٫       ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

علوم پایه

۳٫       فیزیک

حالت جامد

منابع طبیعی و محیط زیست

۴٫       مهندسی منابع طبیعی

ارزیابی محیط زیست

عمران و معماری

۵٫   مهندسی عمران

سازه


پذیرش نماید. لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم درخواست را تکمیل و پس از تایید های لازم به همراه سایر مدارک  و اصل فیش بانکی واریز شده
جهت بررسی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۱/۳/۹۲ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل داده و یا از طریق پست سفارشی به آدرس: ملایر – کیلومتر ۴ جاده ملایر اراک – دانشگاه ملایر – حوزه معاونت آموزشی – دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه کد پستی ۹۵۸۶۳-۶۵۷۱۹ ارسال نمایند به گونه ای که تا تاریخ مذکور وصول گردد.  

هزینه ثبت نام  به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال به به شماره حساب ۲۴۳۳۱۱۸۰۸۴ بانک تجارت شعبه مرکزی ملایر  واریز گردد.

شرایط اختصاصی

الف: دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های دولتی یا خارج از کشور که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

 ب- دانشجویان فعلی دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ دانش آموخته می شوند.

ج- فارغ التحصیلان  کارشناسی ارشد ۹۰-۸۹   به بعد  می توانند از این  آیین نامه استفاده کنند.

د- طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد از ۵ نیمسال بیشتر نباشد.

شرایط  پذیرش:

دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه  جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر می توانند به عنوان متقاضی بدون آزمون مدارک خود را به دانشگاه ملایر جهت بررسی ارسال نمایند.

الف: دارا بودن حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی) یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

ب: دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی) یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد.

پ: رتبه اول المپیادهای علمی- دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی)  یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ت: دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی)  یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری) در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ث: دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله  مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی)  یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری.

ج: دانشجویان مندرج در بند “ث” بخش ۲-۲ ماده ۲ (آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴ مورخ ۲/۳/۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای حداقل یک مقاله  مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی)  یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری.

چ: رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، خوارزمی جوان، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله  مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی  یا بین المللی)  یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجری) در دوره تحصیلی  کارشناسی ارشد.

تبصره: طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور ( بر اساس نیاز یک دستگاه) با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت، می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای فوق جایگزین شود.

 

 

مدارک لازم:

۱- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.

۲- یک قطعه عکس ۴×۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آن.

۳-  تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت ناپیوسته بوده است)

۴- تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی.

۵- تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد.

۶- تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت ناپیوسته بوده است)

۷- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی.

۸- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد.

۹- فرم تکمیل شده مشخصات فردی متقاضی (فرم شماره ۱)

۱۰- درخواست کتبی دانشجوی متقاضی(فرم شماره ۲)

۱۱- فرم تکمیل شده بررسی درخواست متقاضی

(فرم شماره ۳ برای دانشجویان فارغ التحصیل)

(فرم شماره ۴ برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ التحصیل می شوند)

۱۲- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

تبصره۱: داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه می باشند می توانند با ارایه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند تقاضای پذیرش بدهند.

تبصره ۲: دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها پس از تاریخ ۱/۷/۹۲ می باشد می توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون باشند.

۱۳- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه ( ارسال کپی کامل از مقالات علمی- پژوهشی و یا ارایه گواهی دال بر دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد و …)

ذکر ۱: ارائه گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و تصویر کامل متن مقالات ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.

۱۴ کپی تایید شده صفحات اول پایان نامه کارشناسی ارشد و یا کپی پروپوزال تایید شده کارشناسی ارشد و یا کپی تایید شده طرح پژوهشی مصوب.

۱۵- ارائه معرفی نامه (توصیه نامه) مبنی بر تایید صلاحیت علمی و اخلاقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد، به طوری که یکی از ایشان الزاماً استاد راهنما باشد.( فرم شماره ۵)

ذکر ۱: فرم توصیه نامه لازم است به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل گردد. فرم های ناقص و مخدوش بررسی نخواهد شد.

تذکر ۲: درج شماره تماس (ترجیحاً تلفن همراه) و آدرس پست الکترونیک عضو محترم هیات علمی توصیه کننده در زیر فرم الزامی است.

تذکر:

- : دانشجویان متقاضی مشروط به اینکه تا ۳۱/۶/۹۲ فارغ التحصیل شوند می توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

- : مدارک ناقص بررسی نخواهد شد.

- : بدیهی است تاریخ اعلام شده برای بررسی مدارک ( ۳۱/۳/۹۲) به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و درخواست های رسیده پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نمی گیرد.

- پذیرش دانشجویان بر اساس آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان  به صورت مشروط بوده و پس از تایید سازمان سنجش و  مراجع ذیصلاح قطعی می گردد.

- درصورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.

- در صورت موافقت شورای استعداد درخشان دانشگاه، با پذیرفته شدگان تماس حاصل خواهد شد.

برای دریافت فرم ها به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۷)

 1. Eskandari می‌گه:

  دوستان متقاضی ۵ ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی ۵ ترم ها از پذیرش، قراره همه ۵ ترمی ها شنبه ۰۵/۰۵ ساعته ۹ بریم وزارت علوم.

  جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

  http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

 2. یاسر می‌گه:

  بنده کارشناس ارشد سال ۹۰ از د مازندران هستم. دارای دو مقاله ISI و ۶ ترم سابقه تدریس و مدیر آموزش یک دانشگاه غیر انتفاعی. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید که شرایط را دارم چه کار کنم.

 3. F می‌گه:

  من خودم دانشجوی دانشگاه لرستانم. تا الان که قرار نیست دانشجوی بدون آزمون بگیرن.

 4. مژگان می‌گه:

  فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد نمیتونن شرکت کنن؟

 5. بابک اکبری می‌گه:

  باز هم صد رحمت به ملایر نوشته فقط ۳۰ هزارتومان لازم هست.

 6. ناهید می‌گه:

  آیا کسی میدونه پذیرش بدون آزمون دانشگاه لرستان کی هست؟ آیا فراخوان داده یا هنوز نداده؟ مدیر سایت لطفا جوابمو بدید.

  در صفحه دکتری بدون آزمون در منوی سمت راست سایت اطلاعیه های منتشر شده قرار داده شده است.

درج نظر