مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

اسامی و جدول زمانبندی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران

به گزارش پی اچ دی تست،اسامي وجدول زمانبدي دعوت شدگان  به مصاحبه دكتري93-1392پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران اعلام شد.

رديف

عنوان رشته

تاريخ برگزاري مصاحبه

ساعت

مكان مصاحبه

1

مديريت -مالي

21/07/1392

9 الي 12

تهران – دفترپرديس كيش

2

زبان و ادبيات فارسي    

21/07/1392

 13 الي 15

تهران – دفترپرديس كيش

3

تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتارحركتي-رشد و تكامل و يادگيري حركتي

21/07/1392

 14 الي 17

تهران – دفترپرديس كيش

4

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي -حركات اصلاحي

21/07/1392

 14 الي 17

تهران – دفترپرديس كيش

5

زبان وادبيات انگليسي

23/07/1392

13 الي 18

تهران – دفترپرديس كيش

6

تربيت بدني و علوم ورزشي – مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

23/07/1392

15 الي 18

تهران – دفترپرديس كيش

7

حقوق بين الملل عمومي

23/07/1392

9 الي 16

تهران – دفترپرديس كيش

8

حقوق خصوصي

24/07/1392

 14 الي 17

تهران – دفترپرديس كيش

آدرس دفترپرديس كيش : تهران –  بلوار كشاورز – تقاطع خيابان 16 آذر – جنب سينما بلوار – پلاك 278 – دفتر پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

درساير رشته ها با توجه به عدم كسب حد نصاب نمره از سوي داوطلبان آزمون ، پذيرشي صورت نپذيرفته است .

 

مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند:

1ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده

2- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس).

تبصره – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد بوده و حداكثر تا تاريخ 31/6/92 فارغ‌التحصيلشده اند(اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را بهمراه داشته باشند).

3- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره 1- آندسته از معرفي شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2 – معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي2و3 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

4- ريز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد

5- پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

5- سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي شامل:)مقالات ، كتب ، شركت در همايش، اكتشافات ،افتخارات ،آثار هنري ، تشويق نامه ها،گواهي معتبر زبان و……)

نكات مهم :

عدم حضورداوطلب در روز مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي گردد .

داوطلبان كليه سوابق و مدارك علمي، آموزشي وپژوهشي و….خود را در دو عددCD (لوح فشرده ) ضبط و قفل نموده و به همراه اصل مدارك ‏، در تاريخ مندرج در اطلاعيه به همراه داشته باشد .و در اختيار مسئولين مربوطه در دفترپرديس دانشگاه تهران قرار دهند .

فقط و فقط به مداركي كه در روز مصاحبه ارائه شود، امتياز تعلق خواهد گرفت. بديهي است به مداركي كه پس از انجام مصاحبه ارائه شود، هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد.

باتوجه به اينكه امتياز دهي به اصل مدارك تحصيلي و آموزشي وپژوهشي و…تعلق ميگيرد لازم است كليه داوطلبيناصل مداركرا به همراه داشته باشند.

كليه شركت كنندگان گرامي حداكثر تا تاريخ 31/06/1392 فارغ التحصيل شده باشند.

تشكيل هريك از رشته هاي آموزشي منوط و متوقف به حد نصاب رسيدن كلاسها در هر كدام از گروههاي آموزشي مي باشد .

 

  

نام خانوادگي

نام

كد ملي

رشته انتخابي

بركادهي

بابك

2593743573

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

شاكريان

شيرين

2002602281

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

صفاريان

سپيده

3781926435

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

محمدپور

هديه

4623353151

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

محمدزاده

مريم

0076092283

تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

ارشادي

روح اله

3539325654

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

اكبري

عباسعلي

0558444415

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

حاجي حيدري

مهشيد

0073154393

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

رحيميان

مهسا

2121477675

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

رعيت

امين

2301444538

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

زيني زاده

مهوش

2002133166

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

طريقي

رسول

2130938787

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

هاشمي

بي بي فخرالسادت

3549706294

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

ارسلاني

فهيمه

2529685916

تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتار حركتي – رشد وتكامل و يادگيري حركتي

رياحي فارساني

ليلا

4679008393

تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتار حركتي – رشد وتكامل و يادگيري حركتي

شيرمهنجي

فاطمه

0652494552

تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتار حركتي – رشد وتكامل و يادگيري حركتي

نام خانوادگي

نام

كد ملي

رشته انتخابي

احمدي

نرگس

3254222679

حقوق بين الملل عمومي

احمدي اردبيلي پور

ويدا

0061559512

حقوق بين الملل عمومي

بني اسدي

منا

0453442749

حقوق بين الملل عمومي

تعصب

سحر

2300384965

حقوق بين الملل عمومي

چرخكار

حسين

0079595741

حقوق بين الملل عمومي

حسيني ضابط

ابراهيم

0052917789

حقوق بين الملل عمومي

خرم پي

ارسلان

4250920887

حقوق بين الملل عمومي

درستي

اميرعلي

2800971428

حقوق بين الملل عمومي

شباني

اكبر

2141107611

حقوق بين الملل عمومي

قندي

محمد علي

1292095611

حقوق بين الملل عمومي

معصومي

پندار

0071292772

حقوق بين الملل عمومي

موسوي

سيدزينالعابدين

4819805681

حقوق بين الملل عمومي

مهدي نژاد گرگري

حليمه

5059713687

حقوق بين الملل عمومي

نباتي

محسا

0079241671

حقوق بين الملل عمومي

وكيلي

سيدحسين

0491189192

حقوق بين الملل عمومي

اكبريان

علي

0533269709

حقوق خصوصي

باقري چغايي

محمد

2433060672

حقوق خصوصي

نام خانوادگي

نام

كد ملي

رشته انتخابي

پوش نگر

محمد مهدي

0079422497

حقوق خصوصي

مسعودي مرغملكي

رضا

1289676704

حقوق خصوصي

مقيمي زند

محمد امين

1292580488

حقوق خصوصي

زارعي

اميرموسي

3421853551

زبان وادبيات فارسي

فرامرزي

كيامرث

1840897481

زبان وادبيات فارسي

مجيدي

نصرت اله

2218154242

زبان وادبيات فارسي

اخوي زادگان

راحله

4320787064

زبان وادبيات انگليسي

اعتماد

كوثر

2093463954

زبان وادبيات انگليسي

حسن زاده

صغري

3539352511

زبان وادبيات انگليسي

سادات شريفي

مرضيه

2295344948

زبان وادبيات انگليسي

شمس

عباس

3960272995

زبان وادبيات انگليسي

غلامعلي پور

پويا

2740059299

زبان وادبيات انگليسي

موسوي فرد

زهرا

1209248328

زبان وادبيات انگليسي

آقائي

نصيبه

4269912431

مديريت مالي

حسيني بهشتيان

سيد محمد

1280958219

مديريت مالي

رستمي حسين خاني

سجاد

4231918236

مديريت مالي

رنجبري وحيد

محمد حسين

0079704433

مديريت مالي

زارعي

شاپور

0063954230

مديريت مالي

 

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ناس گفت:

  به بازرسی وزارت علوم شکایت کنید

 2. واقع نگر !!! گفت:

  سلام دوستان من دانشجوی دکتری روزانه با رتبه 11 هستم. میخواستم فقط یه مطلبو براتون روشن کنم. حرف من راجع به نوع برخورد با دانشجوهای پردیسی هستش برای هیئت علمی شدیدا سخت می گیرن پس به نظر من که تجربه این کار رو دارم از بابت کمک خدمت شما میگم دنبال دوره های غیر پردیس باشین!!!!استنباط افراد از پردیس:
  پول دادن=مدرک گرفتن
  حقیقتا هم دانشجوهاشون ضعیف بار اومدن

  • پردیس دانشگاه تهران گفت:

   شما بار علمیشونو شخصأ سنجیدین؟!!!!!!!!!

  • مديريت گفت:

   همه كساني كه شركت مي كنن مي خوان پول بدن پس چرا همه قبول نميشن؟دانشگاه آزاد هم همين طور بود اما حالا جا افتاده .
   بهر حال هر دانشجويي تو هر دانشگاهي بايد درس بخونه چه آزاد چه دولتي تحقير كردن ديگران برازنده دانشجوي دكتري نيست

 3. Idin گفت:

  كجا بايد اعتراض بديم؟؟؟؟؟؟؟ تو سايت كه من چيزي پيدا نكردم

 4. زهرا گفت:

  سلام
  عزيزان شركت كننده موقع مصاحبه تحقيق و مقاله زياد ميخوان يا روي آزمون تاكيد ميكنن؟

 5. رها از شیراز گفت:

  با سلام
  آقا من پارسال کیش دعوت به مصاحبه شدم اما با اعلام نتیجه نهایی یه نفر از قبول شدگان اصلا در لیست دعوت به مصاحبه نبود با دلیل و سند براتون ثابت میکنم اما کسی به اعتراض من توجهی نکرد امسال هم شرکت کردم و شاید چند برابر بهتر از پارسال جواب دادم اما میگن رشته شما هیشکی حد نصاب نیاورده
  آقا من شنیدم از مجوز پذیرش دانشجوی پردیس کیش(هر رشته7نفر)دانشگاههای دیگه تهران استفاده میکنند به عبارتی این دانشگاه مجوز میگیره یه آقا یا خانم تو تهران تو همین رشته تحصیل میکنه
  این دانشگاه بشدت رابطه بازیه
  اما مسوولانش اصلا پاسخگو نیستند
  ای داد از بی کسی ای بیداد از رابطه بازی

 6. محسن گفت:

  حالات ممكن براي اين موضوع :
  1) وزارت علوم ميخواهد فتيله پرديسها را پايين بكشد!!
  2) تعداد دانشجوي لازم از طريق كنكور دكتري براي پرديسها جذب شده است و ديگر جاي خالي وجود ندارد!
  3) من در ابتداي فارغال تحصلي ام در سال 73 در دوره ليسانس (دقت كنيد سال 73) در يك آزمون استخدامي يكي از بانكهاي تخصصي شركت كردم. در جلسه آزمون 1500 نفر از تمام كشور شركت داشتند. در حين توزيع سوالات از مراقب جلسه كه ميان سال بود پرسيدم به نظر شما احتمال استخدام وقبولي در آزمون چقدر است .ايشان جملات ذيل را با لهجه شيرين بهمن گفتند كه ممكن است براي همه ما مفيد باشد :
  ” آقا جان آنهايي كه بايد سركارند و شما هم همه سركاريد !!‌”

 7. amir گفت:

  دوستان گرامی
  گویا در این مملکت هر رخدادی باید چندین و چندبار تجربه شود. در دولت دهم برای جلوگیری از کوچ متقاضیان تحصیلات دکتری، آمدند ضمن افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد، پردیسها را ایجاد کردند تا از خروج ارز به کشورهای همسایه و …. ممانعت بعمل آورند. انصافا هم خود من شاهد توقف کوچ تعداد بسیاری از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری به خارج از کشور بودم. ولی متاسفانه در دولت یازدهم دوباره میخواهند چرخ طیار را از نو اختراع کنند. ابتدا با درج گفتار تعدادی از اساتید زمینه های محدودیت فعالیت پردیسها را فراهم نموده و در گام بعدی در اولین اقدام جدی مخالفان “طرح توسعه دکتری و جلوگیری از سیل مهاجرت به خارج از کشور”، ممانعت از پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه خوارزمی مشاهده شد.
  در ادامه آن مشاهده میشود که همان سناریوی پردیس دانشگاه خوارزمی، ایندفعه در پردیس بین المللی کیش اتفاق افتاد،و در ادامه آن به پردیس البرز و سایر پردیسها توسعه خواهد یافت. گویا اساتید معظم فراموش کرده اند که وقتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مراجعه کردند، دانشگاههای درجه 1، 2 یا 3 اروپایی وامریکایی و آسیایی؛از آنها نه آزمونی گرفتند و نه حدنصابی خواستند،و در ثبال چنین سیاستی نه علم به مسلخ گاه رفت و نه کشورمان از توسعه فروماند.
  بگذریم به هر حال برای توجه دوستان آمار پذیرفته شدگاه در سال 91 و 92 پردیس کیش برای مصاحبه را جهت مقایسه و استخراج روابط معنادار خدمتتان عرض مینمایم.
  با مشاهده آمار زیر شما باور میکنید که در سال گذشته تعداد حدنصاب آزمون کتبی بدینگونه به وفور وجود داشته و از فراوانی بالایی برخوردار میباشد.حال آنکه امسال هیچ کس نتوانسته حدنصابی کسب کند!!!!!! بهتر نیست مسئولین محترم با مردم صادق بوده و بگویید سیاستهای ما تغییر یافته و بیش از هزار نفر دواطلب محترم را که هر یک از آنها مدیران زحمتکش این کشور میباشند را بیسواد، و پذیرفته شدگان سال قبل را باسواد قلمداد نکنند!!!!!!!!!!!

  تعداد دعوت شدگان به مصاحبه در سال 91
  رشته مدیریت مالی 10 نفر
  رشته مدیریت بازاریابی 11 نفر
  رشته مدیریت رسانه 10 نفر
  رشته زبان و ادبیات فارسی 8 نفر
  رشته حسابداری 11 نفر
  رشته تولید و عملیات 5 نفر
  رشته تحقیق در عملیات 6 نفر
  رشته آموزش زبان انگلیسی 12 نفر
  رشته مهندسی صنایع 12 نفر
  رشته فیزیولوژی ورزشی 5 نفر
  رشته زبان و ادبیات فارسی 4 نفر
  رشته رشد و یادگیری حرکتی 7 نفر
  رشته حقوق بین الملل عمومی 10 نفر
  رشته حقوق خصوصی 10 نفر
  رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 11 نفر
  رشته مدیریت ورزشی 10 نفر
  رشته حقوق عمومی 9 نفر
  نعدا کل دعوت شدگان از 17 رشته 151 نفر

  تعداد دعوت شدگان به مصاحبه در سال 92
  رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی–آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 16 نفر
  رشته حقوق بین الملل عمومی 15 نفر
  رشته حقوق خصوصی 5 نفر
  رشته زبان وادبیات فارسی 3 نفر
  رشته زبان وادبیات انگلیسی 7 نفر
  رشته مدیریت مالی 5 نفر
  تعداد کل دعوت شدگان از 20 رشته 51 نفر

  تحلیل سایر موارد آمارهای فوق را به دوستان واگذار میکنم

 8. sara گفت:

  اگه همه اونایی که رشتشون اعلام نشده پیگیری کنن مجبور میشن واقعا رسیدگی کنن چطور ممکنه ازبین این همه رشته : ف(تولیدعملیات_تحقیق_حسابداری_صنایع_بازرگانی_رسانه و……..)هیچکسی نمره حد نصاب رو نیاره ودر نهایت فقط چند رشته پذیرش داشته باشه؟؟؟؟؟من امروز با کیش تماس گرفتم خیلی راحت میگن هیچکس حد نصاب لازم رو نیاورده,اگه تعداد اعترضها زیاد باشه بالاخره مجبور میشن رسیدگی کنن,مطمئن باشید اگر ببینن که بچه ها خیلی راحت کنار اومدن با این قضیه,دوباره این کار واسه اعلام نتیجه البرز تکرار میکنن….

  • پردیس البرز گفت:

   فکر میکنم پردیس البرز هم شرایط کیش را داشته باشه. من امروز رفتم دانشگاه گفتند در گرایشهای مدیریت اساتیدی که باید برگه ها را تصحیح میکردند هنوز این کار را نکردند. بزودی نتایج تعدادی از رشته ها اعلام میشود که مدیریت جزو انها نیست. بنابراین فکر میکنم این موضوع که بعضی رشته ها هنوز نتایجشون اعلام نشده به این معنی نیست که کسی پذیرفته نشده. همچنان باید صبر کنید تا بقیه رشته ها اعلام بشود.

 9. amir گفت:

  دوستان سلام
  وقتی در درس روش تحقیق و آمار، پرسشنامه فاقد سئوالات روش تحقیق میباشد، چگونه میتوان 50% امتیاز این درس را کسب کرد؟
  دوستان آیا شیوه ای برای پیگیری وجود دارد؟
  آیا امکانش هست از میزان نمرات کسب شده (مربوط به خودمان) اطلاع حاصل کنیم؟

 10. Idin گفت:

  با سلام به دوستان عزيز
  رشته اموزش زبان انگليسي هم اصلا قبولي نداشته. مگه إمكان داره حتي يك نفر هم قبول نشده باشه.

 11. مدیریت بازرگانی گفت:

  بچه ها من زنگ زدم یه شماره دادن گفتن با این تماس بگیرین من بازرگانی هستم بچه های بازرگانی یا اونایی که رشتشونو اعلام نکردن زنگ بزنن پیگیر بشیم من چن بار تماس گرفتم یا مشغول بود یا جواب ندادن ببینیم چی میشه 07644435201

 12. saeid گفت:

  نکنه پردیس البرز هم همین کار رو بکنه…..

 13. saeid گفت:

  سلام
  مگه میشه از 37 نفری که تو آزمون تخصصی تو رشته سیاستگذاری بازرگانی شرکت کرده باشند حتی یک نفر حد نصاب نیاورده باشه روز آزمون کسی صندلی کنار من بود دانشجوی همون دانشگاه بود و طراحها و کتاب هایی که در سر کلاس تدریس میکنند را خبر داشت……

 14. مهدی گفت:

  دانشگاه رازی هم با ما همینکار روکرد

 15. دکتری گفت:

  مطئنا اگه قصد نداشته باشن پذیرش کنن، اونایی که حدنصاب رو اورده اند رو هم رد میکنن و میگن هیچ کس حدنصاب نیاورده.
  زشته من هم حسابداری بود که همین وضعیت رو داره

  • sara گفت:

   ولی باید پیگیری کنیم من تماس گرفتم گفتن باید در خواست کتبی بدین, اگه تعداد اونایی که اعتراض میکنن زیاد باشه مجبور میشن رسیدگی کنن , و اگه واقعا قصد پذیرش نداشتن چرا اینقدر دیر اعلام کردن اینجوری خیلیا فرصت های دیگه که داشتن رو هم از دست دادن,تکلیف اونایی که واقعا واسه امتحان پردیس کیش خوندن چی میشه؟؟؟؟؟

 16. sara گفت:

  سلام تورو خدا پیگیری کنین دانشگاه تهران پردیس کیش نتیجه ها رو اعلام کرده ازبین نزدیک ۱۶ رشته که بچه ها امتحان داده بودن فقط نتیجه ۸ رشته اعلام شده وبقیه رشته ها کلا حذف شدن من مدیریت رسانه شرکت کردم و واقعا واسش درس خونده بودم امتحان رو هم عالی دادم ترو خدا کمکم کنین الان چیکار میشه کرد؟
  پاسخ دادن