مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره
  1. نگار فیزیک گفت:

    از شما متشکریم…..

    —-
    با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما