مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره
 1. مهدی گفت:

  سلام من تخصصی زدم 40 شماها چکار کردین ؟ لطفا درصداتونو بذارین تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم

 2. حسین رفسنجان گفت:

  سوالات تخصصی بد نبود
  ولی استعداد سخت بو

 3. ژئومورفولوژی فردوسی گفت:

  سلام بچه ها نخسته
  سوالات چطور بود