مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره
  1. راه و ترابری 93 گفت:

    از بچه های راه کسی اینجا نیست چرا!؟
    دوستان نظرتون راجع به کلید سنجش چیه؟
    به نظر من در مواردی دارای اشکال هست!