دفترچه سوالات تست تخصصی رشته مجموعه مدیریت جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد.

کانال تلگرام دکتری

این رشته شامل گرایش های مديريت بازرگاني با گرايش هاي: (مديريت بازاريابي، مديريت سياست گذاري بازرگاني، رفتار سازماني و مديريت منابع انساني) مديريت دولتي با گرايش هاي :( تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي، رفتارسازماني، مديريت منابع انساني، مديريت تطبيقي و توسعه ( ، مديريت فناوري اطلاعات مديريت با گرايش هاي: ) مديريت سياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريت سيستم ها ، مديريت بازاريابي بي ن الملل، مديريت توليد و عمليات، تحقيق در عمليات، مديريت مالي ) ، مديريت رسانه اي، مديريت گردشگري، مديريت تكنولوژي با گرايش هاي: (مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، مديريت انتقال تكنولوژي، سیاست گذاری علم و فناوری، حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياست گذاري، مديريت دولتي درسازمانهاي ايران است.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مجموعه مدیریت  1393

کلید سوالات دفترچه سوالات کنکور دکترا مجموعه مدیریت

2118

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...