مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان دفترچه عمومی گروه علوم پزشکی ۱ آزمون دکتری سراسری ۱۳۹۳ از طریق لینک قابل دانلود می باشد:

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر