مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان دفترچه عمومی گروه علوم پزشکی ۱ آزمون دکتری سراسری ۱۳۹۳ از طریق لینک قابل دانلود می باشد:

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست