سوالات زبان دفترچه عمومی گروه ۲ علوم پایه آزمون دکتری سراسری ۱۳۹۳ از طریق لینک قابل دانلود می باشد:

کانال تلگرام دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه