سوالات زبان دفترچه عمومی گروه ۳ علوم پایه آزمون دکتری سراسری ۱۳۹۳ از طریق لینک قابل دانلود می باشد:

کانال تلگرام دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه