مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

دستورالعمل پذیرش در دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور را اعلام کرد و متقاضیان می توانند از امروز تا ۲۷ مهرماه در این دوره ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور منتشر شد.

بر این اساس، دوره دکتری تخصصی پژوهش محور، بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی که با نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مزرهای دانش نو موثر باشند.

تعداد واحدهای درسی

مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور در برنامه درسی مصوب هر رشته ۳۶ واحد شامل ۲۸ تا ۳۳ واحد مربوط به طرح پژوهشی و ۳ تا ۸ واحد باقی مانده مربوط به واحدهای درسی آموزشی مورد نیاز است که بنا به نظر استاد یا استادان راهنما، دانشجو موظف به گذراندن آن (ترجیحاً در نیمسال اول تحصیل خود) خواهد بود.

اعتبار مدرک

مدرک دکتری تخصصی پژوهش محور مانند مدرک دکتری تخصصی آموزشی – پژوهشی معتبر است و دانش آموختگان در این دوره از مزایای استخدامی مترتب بر آن ( از جمله عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت سایر مقررات) بهره مند خواهند شد.

مدت مجاز تحصیل

مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور حداقل ۳ سال و حداکثر چهار و نیم نیمسال است. در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد (استادان) راهنمای اصلی و تایید گروه ذیربط حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزوده می شود.

شرایط و چگونگی جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

تمام متقاضیانی که دارای حداقل معدل کارشناسی ارشد ۱۸ در رشته های علوم انسانی و ۱۷ در رشته های غیرعلوم انسانی هستند مجاز به ثبت نام و شرکت در مراحل بررسی و پذیرش دوره دکتری پژوهش محور هستند.

تبصره: دارندگان مدرک دکتری عمومی پزشکی یا داروسازی که دارای حداقل معدل ۱۷ باشند مجاز به ثبت نام در مراحل پذیرش این دوره هستند و در چارچوب این دستورالعمل در موردشان عمل خواهد شد.

تبصره: اگر واحد جامع دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه مادر دولتی در میان ۱۵ دانشگاه برتر تولید کننده علم منطبق با بانک اطلاعاتی اسکوپوس قرار داشته باشد، ضریب معدل دانش آموختگان این دانشگاهها معادل ۱٫۱ برای رشته های با حداقل معدل قابل قبول ۱۷ و ۱٫۰۵ برای رشته های با حداقل معدل قابل قبول ۱۸ خواهد بود.

اسامی ۱۵ دانشگاه تاثیر گذار در ضریب معدل

۱۵ دانشگاه حائز شرایط فوق به این شرح است: دانشگاه تهران (پزشکی و غیرپزشکی)، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز (پزشکی و غیرپزشکی)، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد (پزشکی و غیرپزشکی)، دانشگاه تبریز (پزشکی و غیرپزشکی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اصفهان (پزشکی و غیرپزشکی)، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه گیلان.

شرایط استادان راهنما

داوطلبان حائز شرایط لازم است توسط استاد راهنمای اصلی که باید عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و حداقل استادیار با سابقه داشتن دانشجوی دکتری باشد و نیز دارای طرح برون دانشگاهی مصوب یا طرح تحقیقاتی مورد حمایت دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی با تامین اعتبار حداقل نیمی از هزینه کل دوره باشد، به معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه معرفی شوند. داوطلبان مذکور می توانند برای ترم اول یا ترم دوم هر سال تحصیلی به معاونت مذکور توسط استادان واجد شرایط فوق الذکر معرفی شوند.

تبصره: افزون بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم می تواند از میان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و متخصصان دارای مدرک دکتری تخصصی داخل یا خارج از کشور حسب مورد انتخاب شود. استاد راهنمای اصلی می تواند در صورت امکان و تعهد استاد راهنمای دوم از اعتبار پژوهشی استاد راهنمای دوم هم استفاده کند. در این صورت تعهد استاد راهنمای دوم باید توسط استاد راهنمای اول تضمین شود.

شیوه ثبت نام

متقاضی موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این اطلاعیه فرم مربوط به پذیرش این دوره را از پایگاه اینترنتی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net یا پایگاه ثبت نام الکترونیکی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.amoon.org دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات دیجیتالی مربوطه در این خصوص شامل مشخصات اشخاص با موسسات و شرکتهای حقیقی یا حقوقی دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی حمایت کننده از طرح پژوهشی، استاد راهنما و طرح تحقیقاتی را در قالب فایل پی دی اف، آماده کند. سپس متقاضی لازم است با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور اقدام کند.

پذیرش بر اساس مجموعه امتیازات

پذیرش دانشجو در این شیوه بر اساس مجموع امتیازات حاصل از معدل، مصاحبه علمی و ارزیابی طرح تحقیقاتی پیشنهادی زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی بوده و حداکثر یک ماه پس از انقضای مهلت ارسال مدارک اعلام خواهد شد.

نمرات آزمون های زبان

حداقل توانایی لازم در زبان انگلیسی متقاضیان، دارا بودن نمره ۶۵ برای تافل یا نمره ۶ برای آیلتس یا نمره ۵۰ برای EPT یا نمره ۵۲۰ برای تافل با کاغذ و نمره ۶۰ برای MCHE و نمره ۵۴۰ برای تولیمو پیش از دفاع نهایی از رساله دکتری تخصصی است.

هزینه های مورد نیاز 

حداقل هزینه دوره دکتری پژوهش محور، به عنوان نیمی از هزینه های کل دوره، معادل شهریه دوره دکتری تخصی آموزشی و پژوهشی است که در سال تحصیلی جدید مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه و از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی استاد راهنما در طور دوره باید پرداخت شود.

معادل هزینه های مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی هم دیگر هزینه های دوره های پژوهش محور را از محل امکانات، تجهیزات آموزشی و پژوهشی و تامین استادان مورد نیاز این دوره تامین خواهد کرد. به هر حال دانشجویان این دوره به جز مبالغ مذکور که از طریق طرح تحقیقاتی استاد تامین می شود، وجه دیگری پرداخت نمی کنند.

چنانچه به هر علت هزینه های دوره دکتری پژوهش محور توسط استاد راهنما از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی پرداخت نشود، ادامه تحصیل دانشجوی پذیرش شده برای اجرای این طرح منوط به پرداخت هزینه های مربوط توسط خود دانشجو است و ابتدای ثبت نام تعهدی مبنی بر آن از استاد و دانشجو به طور جداگانه دریافت می شود.

عدم امکان انتقال به واحد دیگر

دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور فقط در واحدی که پذیرفته می شوند و تحت نظر استاد راهنمایی که تامین اعتبار پژوهشی دانشجو را تعهد می کند، ادامه تحصیل خواهند داد و به هیچ وجه به واحد دیگری منتقل نمی شوند.

شرط دفاع از مقاله

شرط دفاع از رساله دکتری پژوهش محور، ارائه پذیرش یا چاپ دو مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی، هنر و دو مقاله ISI دارای ضریب تاثیر یا ثبت یک اختراع بین المللی برای دانشجویان سایر رشته هاست.

تبصره: ارائه یک اثر بدیع هنری می تواند جایگزین یک مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته هنر شود.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۲۹)

 1. ساناز می‌گه:

  سلام رها جان. مرسی ب. خاطر راهنماییهات.یه سوال داشتم.فرم و فرمت پروپوزال از کجا تهیه کنیم.

 2. بهرام می‌گه:

  من فارغ التحصیل رشته مدیریت از دانشگاه علوم انتظامی هستم آیا می توانم شرکت نمایم؟

 3. مهدی می‌گه:

  استاد راهنما حتما باید سابقه دانشجوی دکتری داشته باشد؟ هزینه چقدر هست که ۵۰ درصد دانشگاه میده؟

 4. فرناز می‌گه:

  سلام من تو این چند روز این را فهمیدم هرکی پارتی داشته باشه میتونه تو پژوهش محور ثبت نام کنه من هم که ندارم هیچی

 5. بابک.ج می‌گه:

  دوستای عزیز، من هم شرط معدل رو دارم و هم استاد رو هماهنگ کردم و از همه مهمتر بسیار علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستم. چند روزه که به چند سازمان سر زدم و راجع به موضوع حمایت مالی از تز دکتری صحبت کردم. موضوع براشون تازگی داشت اونم با اون مبلغ هنگفتی که باید متعهد بشن که پرداخت کنن.
  متاسفانه بایستی به اطلاع برسانم این طرح در کشور ما بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از جانب دانشگاه(حتی برای ماها که متقاضی هستیم) برای سازمان ها و صاحبان صنایع نا آشناست و رغبتی برای حمایت از خودشون نشون نمیدن،مگر اینکه خودشون ذینفع باشند(منظورم رو که میفهمید).
  نتیجه ای که توی این چند روز عاید من شد اینه که عزیزانی که علاقمند به ادامه تحصیل میباشند اول اینکه بایستی به خدا توکل کنند و دوم اینکه از الان تا آزمون دکتری ۵ ماه دیگه فرصت دارن که بدون منت و فقط با همت خودشون به هدف مورد نظر برسند. به امید روزی که ارتقا تحصیلی به مدارج بالاتر فقط بر اساس عدالت و شایستگی رقم بخوره. انشاالله

 6. بابک می‌گه:

  دوستای عزیز، من هم شرط معدل رو دارم و هم استاد رو هماهنگ کردم و از همه مهمتر بسیار علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستم. چند روزه که به چند سازمان سر زدم و راجع به موضوع حمایت مالی از تز دکتری صحبت کردم. موضوع براشون تازگی داشت اونم با اون مبلغ هنگفتی که باید متعهد بشن که پرداخت کنن.
  متاسفانه بایستی به اطلاع برسانم این طرح در کشور ما بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از جانب دانشگاه(حتی برای ماها که متقاضی هستیم) برای سازمان ها و صاحبان صنایع نا آشناست و رغبتی برای حمایت از خودشون نشون نمیدن،مگر اینکه خودشون ذینفع باشند(منظورم رو که میفهمید).
  نتیجه ای که توی این چند روز عاید من شد اینه که عزیزانی که علاقمند به ادامه تحصیل میباشند اول اینکه بایستی به خدا توکل کنند و دوم اینکه از الان تا آزمون دکتری ۵ ماه دیگه فرصت دارن که بدون منت و فقط با همت خودشون به هدف مورد نظر برسند. به امید روزی که ارتقا تحصیلی به مدارج بالاتر فقط بر اساس عدالت و شایستگی رقم بخوره. انشاالله

 7. زهرا دانشجو می‌گه:

  سلام
  دوستان توجه داشته باشید که هزینه پژوهش محور دقیقا برابر اموزشی-پژوهشی است من امروز خودم رفتم سازمان مرکزی دانشگاه ازاد و از رییس پژوهش سوال کردم.ایشون فرمودند:پژوهش محور در واقع دو برابر اموزشی هزینه دارد که دانشگاه نصف این را میگیرد پس یعنی دانشگاه هیچ خدماتی به دانشجو نمیدهد و تنها پول مدرک را میگیرد

 8. aria می‌گه:

  سلام دانشگاه آزاد همدان واحد جامع هستش. معدل ضریب میخوره یا نه؟ تو رو خدا یکی جواب بده.

 9. فیزیولوژی می‌گه:

  در پایین فرم نوشته شده در ضمن متعهد میشوم در صورتی که به هر دلیلی استاد نتواند اعتبار طرح تحقیقاتی پژوهش محور اینجانب را تأمین کند، شخصاً متعهد و ملزم میشوم کل هزینه های دوره را در وجه واحد دانشگاهی که در آن مشغول تحصیل هستم، بپردازم. سئوال من این که اونایی که میگن برای ثبت نام باید حتما قرداد استاد با جایی که قراره هزینه رو پرداخت کنه رو داشته باشیم!پس چی میشه؟؟ اقا یکی که ثبت نام کرده خواهشا بگه مراحل ثیت نام به چه صورت است؟

 10. سارا می‌گه:

  افرادی که استاد پیدا کردن لطفا بگن از کجا استاد باید پیدا کردتا ما هم بتونیم ثبت نام کنیم
  خصوصا تو رشته های انسانی که اساتید معتقدند طرح های برون دانشگاهی با مبلغ بالا تعلق نمیگیره و بیشتر واسه رشته های مهندسیه

 11. saeed می‌گه:

  رها جان سلام
  پروپوزال حتما باید باشه یا فقط نام طرح ؟
  اگه سازمان را خودمان پیدا کنیم می تونیم استاد را معرفی منیم تا گرنت رو بگیره؟
  نصف شهریه مهندسی یعنی ۸۰ میلیون؟۴ سال
  وام میدن؟
  صنعت در طی دوره باید به استاد پول بده تا شهریه ما رو بده؟
  اگه طرح پیدا نشد پروپوزال می تونیم بدیم؟
  غیر از تهران شهر دیگه ای می تونیم طرح برداریم؟
  خودمون می تونیم به جای استاد گرنت بگیریم بعد نصفشو شهریه بدیم نصفشو به استاد؟
  خیلی خیلی ببخشید رها شاید سوال خیلی از بچه ها باشه

  • رها می‌گه:

   هر شهری که دکتری رشته شما رو داره میتونید شرکت کنید
   در توضیحات جدید دیگه صحبتی از ژروژزال نیست به نظر عنوان کافی هستش
   وقتی دانشجو پولی نمیده پس وام هم بعید هستش بدن
   بله صنعت به استاد پول میده واستاد هزینه شما را پرداخت میکنه
   موفق باشید

 12. سپیده می‌گه:

  سلام رها خانوم
  من رشته ام زیست سلولی-تکوین است می تونم زیست سلولی-مولکولی شرکت کنم؟؟ حتما باید رشته خودم باشه نمیتونم زیر شاخه رو عوض کنم

 13. دانشجو می‌گه:

  سلام برای رشته حسابداری در ازمون مربوطه دکترای پزوهش معدل ۱۷ لازم است

 14. فرناز می‌گه:

  سلام رها خانم
  میشه فرمی که یک سازمان براتون امضا کرده بگید از هزینه هم توش چیزی نوشتند یانه

 15. یاس می‌گه:

  ممنون رها جان.شما ثبت نام کردی؟

 16. یاس می‌گه:

  سلام رها جان.یه سوال من در آزمون آزاد شرکت نکردم الان می تونم در پژوهش محور شرکت کنم؟معدلم بالای ۱۸ در رشته علوم انسانیه و دو روز دیگه از پایان نامم دفاع می کنم.ممنون می شم راهنمایی کنی.

  • رها می‌گه:

   بله مشکلی نیست مدارک لازم را تهیه کن وارسال کن در ایین نامه ننوشته که حتما باید در ازمون ثبت نام کرده باشی البته قبلا در مصاحبه مسئولین دانشگاه این مورد اعلام شده بود ولی در مسیر ثبت نام مانعی برای کسی که ازمون شرکت نکرده نبود شماره داوطلبی یا چیز دیگری نمیخواست

  • به رها خانوم می‌گه:

   با سلام
   اگر استاد طرح نداشته باشه چی؟
   طرح خودمون باید بنویسیم یا استاد؟
   تو این فاصله از کجا قرارداد جور کردید؟
   پروسه گرفتن طرح و تصویب کلی طول میکشه
   لطفا یک نفر بره معاونت پژوهشی تمامی این مسائل رو بپرسه یا اگر میدونید جواب بدید ممنون

 17. امید می‌گه:

  دوستان دقت کنید که استاد راهنمای معتبر درخواستش رو به سازمان مرکزی سنجش و پذیرش خواهد داد و در صورتی که شمارو تایید کرده باشه و تامینمالی رو هم پذیرفته باشه نیازی به مصاحبه و شرط معدل نیست. اول یک استاد با درجه بالا پیدا کنید که شما رو تایید کنه همه چی حله. شرط معدل بیخودیه.

  • یارضا می‌گه:

   دوست عزیز این استنباط شخصی خودتون هست یا نه
   من چند صدم نمره کم دارم اما استاد و تامین مالی را دارم
   موثق هست این صحبتتون یا نه

  • رها می‌گه:

   آقا امید ثبت نام از طریق سایت معاونت سنجش وپذیرش انجام میشه واستاد درخواست نمیده فقط فرم تعهد را پر میکنه ودانشجو ثبت نام میکنه ضمنا آیین نامه را درست بخون هزینه ثبت نام ۱۱۰ هزار تومان است بچه ها به اشتباه میفتند پولشون سوخت میشه

 18. ادبیاتی می‌گه:

  سلام
  برای رشته ادبیات فارسی آخه چطوری میشه سازمان یا شرکتی رو راضی کرد تا از طرح حمایت کنه؟

 19. امید می‌گه:

  کسی هست که برای پژوهش محور ثبت نام کرده باشه؟؟ اون فرم استاد راهنما رو باید از الان داشته باشیم؟ یعنی باید عنوان پروژه رو همراه با امضا استاد راهنما بگیریم بعدش ثبت نام کنیم؟؟ تو رو خدا اگر کسی میدونه بگه. ۱۰۰ تومن بدم بعد یه دفعه وسط ثبت نام گیر نکنم!!

  • رها می‌گه:

   بله اون فرم+پروپزال+قرارداد استاد شما با اون ارگانی که هزینه تحصیل شما را پرداخت میکنه با فرمت پی دی اف +فایل عکس پرسنلی+درصورت داشتن سهمیه کد دوازده رقمی+معدل لیسانس +معدل فوق لیسانس+نمره پایان نامه فوق
   مواردی هستند که لازم دارید

 20. سارا می‌گه:

  بچه ها باید استار راهنمایی که انتخاب میکنیم هم رشته با رشته انتخابی خودمون باشه حتما؟
  مثلا واسه مدیریت دولتی میشه استاد مدیریت اموزشی پیدا کرد؟

 21. علی می‌گه:

  باسلام اتفاقا من دفاع کردم نمره ام ۱۷٫۲۵ شد ولی معدلم ۱۸ هست ولی هنوز تسویه نکردم و مقاله ای چیزی هم ندارم آیا میتونم از این شرایط برا دکترا خوندن استفاده کنم شامل حال من میشه؟

 22. ترمه می‌گه:

  سلام بچه ها من فوق ادبیات دارم که کارشناسیم رو شیراز خوندم و ارشدم زاهدان بودم شیراز جز این ۱۵ تا دانشگاه اعلام شده بود اما معدلم ۱۵/۸۰ هست در هر دو تا مقطع. آیا میتونم شرکت کنم؟

  • رها می‌گه:

   ترمه جان ضریب اون ۱۵ دانشگاه برای بعد از ثبت نام هستش یعنی شما که علوم انسانی هستی باید حداقل معدل ۱۸ را داشته باشی حالا ضریب اعمال میشه تا معدل ۱۸شمابا معدل ۱۸ فردی که در یک دانشگاه معمولی درس خونده یکسان نباشه
   با این شرایط شما با معدل ۱۵/۸عزیزم نمیتونی شرکت کنی البته خیلی هم مهم نیست چون ظرفیتش ۲۰درصد درس محور هستش یعنی در اکثر واحدها یک یا دو نفر قبول میشن

 23. دکتر می‌گه:

  از مدیریت محترم سایت تقاضا می کنم که اطلاعات بیشتری در این مورد از مسئولین دانشگاه آزاد کسب و در اختیار دوستان قرار دهند. با سپاس

 24. دکتر می‌گه:

  سلام دوستان
  من امروز رفتم دانشگاه و از اساتید پرسیدم همه ابراز بی اطلاعی می کردند و می گفتند که اصلا اساتید دانشگا آزاد گرنت ندارند!!!!!!!!!!!! و گرنت فقط مربوط به اساتید دانشگاههای دولتیه!!!!!!!!!!!!!
  و بعد از اصرار برای اینکه دانشجو باید چیکار کنه؟ گفتند چند روز دیگه مراجعه کنید تا اگه به ما خبر دادند شما رو در جریان بذاریم!!!!!!!!!!!
  واقعا آدم حیروووووون میمونه از این همه هماهنگی و اطلاع رسانی عالی!!

 25. رها می‌گه:

  دوستان عزیز مراحل ثبت نام به شرح ذیل است
  ۱-اطلاعات شخصی ونوع سهمیه
  ۲- عکس پرسنلی
  ۳-نام رشته تحصیلی ،معدل،نمره پایان نامه و تعیین واحد انتخابی(فقط یک واحد میشه انتخاب کرد)وفرم تعهد استاد برای پرداخت شهریه وپروپزال وقرارداد استاد وارگان یا شرکت تامین کننده مالی در این قسمت بایستی با فرمت پی دی اف گذاشته شود
  ۴-نمای کلی ثبت نام جهت چک نهایی
  ۵-دریافت کد رهگیری وپایان ثبت نام

  • saeed می‌گه:

   رها جان سلام
   پروپوزال حتما باید باشه یا فقط نام طرح ؟
   اگه سازمان را خودمان پیدا کنیم می تونیم استاد را معرفی منیم تا گرنت رو بگیره؟
   نصف شهریه مهندسی یعنی ۸۰ میلیون؟۴ سال
   وام میدن؟
   صنعت در طی دوره باید به استاد پول بده تا شهریه ما رو بده؟
   اگه طرح پیدا نشد پروپوزال می تونیم بدیم؟
   غیر از تهران شهر دیگه ای می تونیم طرح برداریم؟
   خودمون می تونیم به جای استاد گرنت بگیریم بعد نصفشو شهریه بدیم نصفشو به استاد؟
   خیلی خیلی ببخشید رها جان شاید سوال خیلی از بچه ها باشه

 26. سحر می‌گه:

  شما همتون استاد دارین معدل ندارین من برعکسم اخه استاد از کجا بیاریم؟؟؟؟

 27. ندا می‌گه:

  سلام
  یعنی اگه هزینه ثبت نام بدهییم داخل فرم ها همون اول باید استاد راهنما رو مشخص کنیم.لطفا اشخاصی که ثبت نام کردن بهم جواب بدهید

  • رها می‌گه:

   بله در فرم اصلی استاد راهنما باید تعهد بده هزینه تحصیل شما را از درامد طرح پرداخت کنه شما هم پایین اون فرم تعهد میدی
   باید پروپزال وقرارداداستاد واون ارگانی که تامین کننده مالی طرح هستش به صورت pdfداشته باشی که در قسمت سوم ثبت نام این موارد را از شما میخواهد

 28. خدایااااا می‌گه:

  یه سوال داشتن مدرک الزامی برای ثبت نام ضروری هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 29. رضا می‌گه:

  سلام من ارشد آموزش محور بودم نمره پایان نامه ندارم آیا می تونم شرکت کنم معدلم هم ۱۷٫۶۱ هست؟

 30. hy می‌گه:

  چرا یکی نمیاد شفاف توضیح بده که چیکار کنیم؟

 31. لیلا می‌گه:

  کجا مؤسسه پیدا کنیم یعنی قبل از اینکه ثبت نام کنیم باید اول مؤسسه و پروپوزال بنویسم بعد ثبت نام کنیم

 32. فرحناز معمار می‌گه:

  سلام دوستان متاسفانه کسانی که فارق التحصیل نشده باشند یعنی دفاع نکردن نمی تونند شرکت کنند من از سازمان سنجش پرسیدم و گفتن حتما استاد باید از دانشگاه ازاد باشه ……

 33. رها می‌گه:

  کسی ثبت نام کرده فرم پروپزال مشخص نشده قراردادهم مشخص نشده کسی چیزی میدونه

 34. کمک! می‌گه:

  دوستان علوم تحقیقاتی کمک!! من ثبت نام کردم ولی هنوز نتونستم انتخاب واحد کنم!
  یعنی چی میشه؟؟

 35. فرناز می‌گه:

  سلام
  چطوری توی دوهفته پروپوزال بنویسیم ؟گفته باید طرح تحقیقاتی را پی دی اف کنید یعنی پروپوزال بدید چطوری توی دوهفته کسی میدونه جواب بده لطفا

 36. علوم انسانی می‌گه:

  سلام بر دوستان عزیز

  من هیات علمی دانشگاه هستم. معدلم ۱۷٫۰۸ و رشتم از رشته های انسانی هست
  کسی می دونه اینجا سهمیه هیات علمی اعمال میشه یا نه
  یعنی منو قبول می کنن

  ممنون از شما

  • Nikoris می‌گه:

   متاسفانه مطابق اعلامیه شما نمی تونی شرکت کنی. گرچه یه ظرفیت ۲۰ درصدی برای هیئت علمی هست ولی باید کف معدل در علوم انسانی رو داشته باشید ولی باز می تونید با دانشگاه تماس بگیرید اگه استاد داشته باشید بالاخره سیستم آموزش عالیه دیگه :)

 37. sara niazi می‌گه:

  سلام دو تا سوال
  ۱- استاد حتما هیات علمی آزاد باشه(پاره وقت یا تمام وقت). از دانشگاههای سراسری نمیشه استاد گرفت. مثلا دکتر ربیعی(استاد تمام دانشگاه تهران)؟؟؟؟ بنظرتون میشه از ایشون استفاده کرد؟؟؟

  • Nikoris می‌گه:

   شما متونی یه استاد راهنمای اول از دانشگاه آزاد بگیری ولی گرنتتو از استاد دانشگاه تهران به عنوان استاد راهنمای دوم بگیری

 38. رها می‌گه:

  دوستان عزیز چون هزینه ۱۱۰ هزار تومان است دقت کنید ضریب برای این هستش که نمره ۱۸دانشگاه یا واحد معمولی بانمره ۱۸ دانشگاه و واحد جامع همتراز نباشه یعنی فقط کسانی میتونن در این طرح شرکت کنند که حداقل معدل ۱۸علوم انسانی وحداقل ۱۷ مابقی رشته ها را داشته باشند چون هزینه ثبت نام بالاست خدمتتون عرض کردم که پولتون را اشتباه هزینه نکنید -موفق باشید

 39. hy می‌گه:

  رشته آموزش زبان انگلیسی رو کسی از واحد های دایر نپرسیده؟ دانشگاهی میگیره؟

 40. baran می‌گه:

  من معدلم ۱۷٫۲۰ علوم انسانی از دانشگاه سراسری هستم معدل الف دانشگاه ما ۱۷ است :( (( آیا میشه من در این آزمون شرکت کنم یا نه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید؟؟؟؟؟؟؟

 41. آناهیتا می‌گه:

  ببخشید میشه لطفا یه نفر جواب بده
  این طرح رایگانه یا باید شهریه بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 42. سلام می‌گه:

  سلام معدل من ۱۶٫۸۰ ضریب می خوره ؟

  • یاامام رضا می‌گه:

   بستگی داره جزء ۱۵ تا دانشگاه باشین یا نه

   • رها می‌گه:

    یا امام رضا ضریب بعد از داشتن حداقل معدل ۱۸علوم انسانی و۱۷مابقی رشته هاست ضریب برای این هستش که معدل ۱۸ یک واحد معمولی با ۱۸ دانشگاه جامع هم تراز نباشند لطفا دقت کن هزینه ثبت نام ۱۱۰هزار تومان هستش بچه ها ثبت نام میکنند پولشون سوخت میشه

 43. amin می‌گه:

  سلام به همگی دوستان
  امروز پیش یکی دوتااز اساتید راهنمارفتم می گفت تا الان چند ده نفر مراجعه کردن… اون یکی هم که می گفت از بس که تماس گرفتن مجبور شدم موبایلمو خواموش کنم!

 44. حسام=حسابداری می‌گه:

  دوستان چه خوب بود که در طرح پژوهش محور برای انها که مجاز شده اند(در ازموندکترا)شرط معدل برداشته شود

 45. علوم و تحقیقات می‌گه:

  من علوم إنسانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران با معدل ١٧/٧٠، نمیتونم شرکت کنم یا ضریب میخوره معدلم؟ لطفا راهنمایی کنید.

 46. سیما اسدی می‌گه:

  با سلام من معدلم بالای ١٨ هست و تا یک ماه دیگه دفاع می کنم میتونم ثبت نام کنم یا خیرلطفا راهنمایی کنید

 47. دلسا می‌گه:

  اینطوری که برا کسانی که با یه استاد آشنا هستن خیلی راحته یا یکی از نزدیکانشون استاده وکسی که چند سال از تحصیلش گذشته و آشنایی نداره به نتیجه نمیرسه،من معدلم میرسه ولی استاد نمیشناسم البته الان تو آزمون پذیرفته شدم اما خیلی گرونه….

 48. شهبا می‌گه:

  باسلام و ادب
  ایا دنبال استاد دانشگاه ازاد باشم ؟و چگونه هماهنگ کنم؟
  ایا سهمیه شاهد و ایثارگر هم در این جا لحاظ می شود؟
  ایا این اسپانسری که فرمودند در اعلامیه بنیاد جانبازان هم می تواند باشد؟
  تو رو خدا جواب دهید
  خیلی خیلی ممنون

  • میثم می‌گه:

   حتما باید استادتون هیت علمی دانشگاه آزاد باشه و مدرکش دکتری

   سهمیه هم لحاظ میشه

   بله از بنیاد جانبازان هم میشه مورد حمایت قرار بگیرین بستگی به طرحتون داره

  • رها می‌گه:

   خانواده معظم شهدا که هزینه تحصیلشون را بنیاد پرداخت میکنه حتما میشه فقط باید یه پروژه داشته باشی با یک استادیار دانشگاه ازاد که سابقه دانشجوی دکتری داشته باشه

 49. صبا می‌گه:

  سلام، لطفاً هر کس میتونه در مورد میزان شهریه بیشتر توضیح بده با سپاس فراوان.

 50. پردیس می‌گه:

  ﮐﺴﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺭﺩﻧﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﻭﻥ ﻓﺮﻡ ﺭﻭ ﮐﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ؟ﯾﺎ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ؟

 51. فرناز می‌گه:

  سلام
  کسی میدونه متن قرار داد را باید چطوری بنویسیم؟

 52. پری می‌گه:

  دوستان من امروز یکی از دوستانم که دکترای نجف آبادقبول شده و در اونجا کلاس داشت از اساتید رشته تاریخ در ارتباط با چگونگی پذیرش دانشجوی پژوهش محور نجف آباد صحبت کرده , گفته ما که دانشجوی پژوهش محور نداریم . جالبه که در رشته محل ها دو گرایش تاریخ پژوهش محور در دانشگاه آزاد نجف آباد رو اعلام کردن,آخه دانشگاهی که اساتیدش اطلاع ندارن چطوری دانشجو، استاد راهنما برا پژوهشش پیدا کنه????????????????? لااقل بنویسن هزینه ترمش چنده!!!!!!!!!

  • پریسا می‌گه:

   اره پری جون منم دیدم نجف اباد دو رشته اورده منم قبول نشدم تو تکمیل ظرفیت شرکت میکنم معلوم نیست این پژوهش محور چقدر کاربردی خواهد بود چقدر جواب خواهد داد

 53. سمیرا می‌گه:

  سلام دوستان
  یه سوال دارم: فقط فارالتحصیلان میتونن ثبت نام کنند یا ترم آخری ها هم میتونن؟
  هر کی میدونه جواب بده.

 54. روح الله سلحشوری می‌گه:

  سلام
  ببخشید من که معدل ۱۷/۱۱ از دانشگاه تهران در رشته های علوم انسانی هستم .شامل تبصره ۲ معدل میشوم یا حتما باید معدل ۱۸ باشد.

 55. سعید می‌گه:

  با سلام
  اینی که نوشته حداقل هزینه معادل هزینه دوره آموزشی پژوهشی ….
  منظورش اینه که نصف هزینه دکتری پژوهش محور برابر با کل دوره آموزشی پژوهشیه؟؟

 56. کسری می‌گه:

  یعنی واقعا هنگ می کنم وقتی می بینم دوستای فوق لیسانسمون حتی زحمت مطالعه این چند سطرو به خودشون نمیدن و میان در به در دنبال یکی می گردن که به سوالشون جواب بده

 57. hy می‌گه:

  یعنی ما که دانشگاه آزادی نبودیم و استادی رو از دانشگاه آزاد نمیشناسیم باید راه بیفتیم از این شهر به اون شهر با استادای دانشگاه آزاد صحبت کنیم ببینیم کدومشون قبول میکنن؟

 58. مریم می‌گه:

  با سلام
  از مسئولین محترم خواهشمندیم با جزئیات دقیقتر ما را راهنمائی فرمایند.آیا در مورد رشته ی زبان امکان پذیر است؟ در کدام دانشگاهها و با کدام اساتید قابل اجراست؟
  سپاسگزارم

 59. مدیریت می‌گه:

  اگه بخواهیم خودمون هزینشو بدیم ترمی چقدر در می یاد؟؟؟؟؟؟ دکترهای بعد از این کسی می دونه!!!!

 60. میثم می‌گه:

  این مسئولین که درست جواب نمیدن. پوستم کنده شد تا تونستم یک سوال بپرسم. اونم اینه که توی این ثبت نام هر رشته ای بخوایین میتونین انتخاب کنین

 61. سلام می‌گه:

  شرایط این مورد از استعداد درخشان سخت تراست!!

 62. محسن می‌گه:

  همه چیز مبهمه

 63. زیست شناسی می‌گه:

  با سلام
  از کجا بدونیم پذیرش توی کدوم دانشگاه ها هست؟ من که هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم :o

  • مدیریت می‌گه:

   توی سایت http://www.amoon.org قسمت رشته و محل دانشگاهها هست.یکی هم جواب سوال منو بده لطفا

   • زیست شناسی می‌گه:

    ممنون
    فک کنم که آره اول باید با استاد راهنمات هماهنگ بشی، دقیقا مثل فاند گرفتن از دانشگاه های خارج هست.
    ۱۰۰% آشنا های خوشون رو انتخاب میکنن. البته این هم مد نظر هست که اگه اون موقع بین ورودی های خودتون و اون بچه هایی که با استاد راهنمات پایان نامه داشتن تو بهترین دانشجوش بوده باشی تو رو انتخابت کنه.
    برات آرزوی موفقیت میکنم

 64. مدیریت می‌گه:

  یعنی قبل از ثبت نام باید با استاد راهنما صحبت کنیم؟ و بعاز تایید او ثبت نام کنیم؟اطلاعات خیلی مبهمه بعد هم اینطوری که اساتید دانشجویان آشنای خودشون رو بر می دارن و کسانی که سالها پیش فارغ التحصیل شدند شانسی ندارن

 65. دانشجو می‌گه:

  با سلام خدمت مدیریت محترم
  سوالی داشتم، واقعا ممنون میشم اگه جواب بدین:

  من فارغ التحصیل دانشگاه ازاد کرج با معدل ارشد ۱۹٫۲۲ و کارشناسی ۱۸٫۵۰ هستم،۲مقاله علمی پژوهشی و ۲ تا مقاله سخنرانی داشتم آیا می تونم ثبت نام کنم و یا فقط دانشجویان دانشگاه هایی که در بالا قید کردین فقط می تونن ثبت نام بکنن؟؟

 66. علی می‌گه:

  با سلام
  ببخشید آقای مدیر من تا ۱ ماه دیگه دفاع می کنم. می تونم ثبت نام کنم؟
  خواهشا کمکم کنید.

درج نظر