مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص ثبت نام دکتری 94

اطلاعيه سازمان سنجش  در باره شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون دكتري  نيمه متمركز سال 1394 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست در این اطلاعیه آمده است:

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز  سال 1394  مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان از روز يكشنبه 16/09/93 آغاز و در روز يكشنبه 23/09/93 پايان مي پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل مي باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند.

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز  سال 1394  مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان از روز يكشنبه 16/09/93 آغاز و در روز يكشنبه 23/09/93 پايان مي پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل مي باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند.

شرايط ثبت نام:

الف) هر داوطلب ‌براساس ‌علاقه ‌فقط مي‌تواند در يك كدرشته‌ امتحاني (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون)‌، ثبت‌نام‌ و در امتحانات‌ مربوط شركت‌ نمايد.

ب) داوطلبان لازم است پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما شخصاً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org به ‌منظور ثبت‌نام‌، مراجعه و نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي اينترنتي اقدام نمايند.

 ج) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال 1394، به روش ذيل امكان پذير مي‌باشد:

1- مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق.

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از سايت سازمان.

3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش بصورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي باشد با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 440.000 (چهارصدوچهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون اقدام نمايند.

د‍ ) تذكرات‌ مهم:

1- مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2- مسئوليت‌ صحت‌ كليه‌ مندرجات‌ تكميل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

3- پس از پايان مهلت مرحله ويرايش اطلاعات تقاضانامه (16/09/93 لغايت 25/09/93)، اعمال هيچگونه تغييري در مندرجات فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام امكان‌پذير نمي‌باشد، بنابراين‌ داوطلب‌ بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرد.

4- هر موقع‌ مشخص‌ شود كه‌ داوطلب،‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ يا واجد يكي‌ از شرايط و ضوابط مندرج‌ در  دفترچه‌ راهنما  نمي‌باشد، در هر مرحله‌اي‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شركت‌ در آزمون‌، پذيرفته‌شدن‌، حين‌ تحصيل‌ در دانشگاه ‌و …) محروم‌ خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصيه مي‌شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

 ج) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال 1394، به روش ذيل امكان پذير مي‌باشد:

1- مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق.

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از سايت سازمان.

3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش بصورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي باشد با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 000/440 (چهارصدوچهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون اقدام نمايند.

د‍ ) تذكرات‌ مهم:

1- مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2- مسئوليت‌ صحت‌ كليه‌ مندرجات‌ تكميل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

3- پس از پايان مهلت مرحله ويرايش اطلاعات تقاضانامه (16/09/93 لغايت 25/09/93)، اعمال هيچگونه تغييري در مندرجات فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام امكان‌پذير نمي‌باشد، بنابراين‌ داوطلب‌ بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرد.

4- هر موقع‌ مشخص‌ شود كه‌ داوطلب،‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ يا واجد يكي‌ از شرايط و ضوابط مندرج‌ در  دفترچه‌ راهنما  نمي‌باشد، در هر مرحله‌اي‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شركت‌ در آزمون‌، پذيرفته‌شدن‌، حين‌ تحصيل‌ در دانشگاه ‌و …) محروم‌ خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصيه مي‌شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي، برگزاري و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده آزمون ورودي دكتري (Ph.D) سال 1394 در روز جمعه مورخ 15/12/93 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه شنبه مورخ 12/12/93 لغايت روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند.محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 33 تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي  ثبت نام و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.

 

نكات و توصيه هاي مهم:

1) داوطلبان علاقمند به تحصيل در دوره‌هاي پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور توجه داشته باشند، پذيرش دانشجو در دوره پرديس خودگردان در آزمون ورودي دكتري (Ph.D) سال 1394  در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  به همراه ساير دوره‌هاي تحصيلي از طريق همين مرحله صورت خواهد گرفت. لذا با توجه به اينكه هيچ دانشگاهي براي پذيرش در اين دوره، آزمون اختصاصي برگزار نخواهد كرد به داوطلبان توصيه مي شود براي پذيرش در دوره پرديس خودگردان در اين مرحله ثبت‌نام نموده و در تاريخ مقرر در آزمون شركت نمايند.

2) با توجه به تأثير 20 درصدي معدل (ميانگين وزني معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي كه اين معدل تراز مي شود) اكيداً توصيه مي‌گردد كه داوطلبان، معدل دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه‌اي خود را با توجه به بند «س» قسمت تعاريف مندرج دردفترچه راهنما با دقت درج نمايند..

3) اگر از طريق كافي‌نت اقدام به ثبت‌نام مي‌نماييد، تأكيد مي‌شود كه تمامي مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامي را شخصاً انجام دهيد و يا بر انجام امور مربوط، در كافي‌نت نظارت مستقيم داشته باشيد و بعد از اتمام مراحل ثبت‌نام از تقاضانامه تكميل شده پرينت گرفته و آن را به دقت كنترل نماييد (بخصوص اطلاعاتي از قبيل معدل و نام موسسه فارغ‌التحصيلي مقاطع مختلف، سهميه «ايثارگران و مربي»، رشته‌امتحاني و محل اقامت براي حوزه امتحاني) و در صورت مشاهده هر گونه خطا و يا اطلاعات اشتباه با مراجعه به قسمت ويرايش آن را اصلاح نماييد.

4) با توجه به ورود اطلاعات ثبت‌نامي توسط متصديان كافي‌نت‌ها، متأسفانه اطلاعات معمولاً با اشتباهاتي در تقاضانامه درج مي گردد، كه مسئوليت هرگونه خطا در اين مورد متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش كشور بعد از پايان مرحله ويرايش به هيچ وجه امكان اصلاح اشتباهات مذكور را نداشته و هيچگونه عذري پذيرفته نخواهد شد.

5) توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه، علاوه بردريافت شماره پرونده 6 رقمي و كدپيگيري 16 رقمي يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

6) هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

7) در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) و يا در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي: 9-88923595‌ -021 با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. مجتبی گفت:

  با سلام
  خواهشا به من بگید اگر کسی در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشه آیا روزنه امیدی هست که در آزمون 94 شرکت کنه؟ (مثلا مراجعه حضوری به سازمان سنجش یا ….؟ )

 2. رویا گفت:

  سلام
  کد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و دقیقا از کجا باید پیدا کنیم؟
  —————
  سلام
  از منوی سمت راست قسمت ثبت نام سنجش
  http://register1.sanjesh.org/RGPhd9309/Search/City.aspx

 3. دانشجوی دکتری برق- مخابرات (سیستم) گفت:

  با عرض سلام و وقت بخیر
  بنده دانشجوی دکتری مخابرات شبانه (نوبت دوم) ورودی سال 92 هستم. می خواستم امسال تو کنکور دکتری 94 شرکت کنم.و در دفترچه کنکور امسال نوشته ورودی ها و قبولین کنکور 93 حق شرکت در آزمون را ندارند. بنده که ورودی 92 شبانه هستم می توان در کنکور امسال شرکت کنم؟ چون هزینه ها سنگین اند و توانایی پرداخت رو ندارم
  بیزحمت زودتر جواب بدین تا سردرگم نباشم. متشکر

 4. مهدیه گفت:

  سلام بخشید دوستان میتونین در مورد فرم تایید معدل کمکم کنین اخه من مهر دفاع کردم ولی هنوز کارای فارغ التحصیلیمو نکردم حالا نمیدونم باید فرم تایید معدل واسه ثبت نام داشته باشم یا نه

  • علی گفت:

   در صورتیکه نمره پایان نامه شما نهایی شده برید در سایت دانشگاهتان و معدل کلتان را بردارید و اگر نمره پایان نامه نهایی شده ولی ثبت کامپیوتری نشده خودتان معدلتان را حساب کنید. اما اگر نمره پایان نامه ثبت نهایی نشده (بنا بر دلایلی مانند کسپ نمره مقاله و ..) از دانشگاه بپرسید.

 5. فرزانه گفت:

  کسی می دونه چه طوری می شه کد موسسه آموزش عالی دوره کارشناسی و ارشد رو پیدا کرد؟

  http://register1.sanjesh.org/RGPhd9309/Search/University.aspx
  دسترسی از منوی سمت راست بخش ثبت نام سنجش نیز امکان پذیر است.

 6. mehdi گفت:

  سلام کسی هست که رشتش مهندسی مکانیک باشه دوستان؟

 7. غزل گفت:

  من زنگ زدم از رییس آموزش دانشکده پزشکی تربیت مدرس پرسیدم که چرا گروه علوم پزشکی تو دفترچه دکترا نیستش؟گفت امتحان رفت با وزارت بهداشت!!!گفتم تو امتحان آبان که من شرکت کردم که چیزی ننوشته بود.اسم تربیت مدرس نبود!!!گفت: به ما گفتن که تو اصلاحیه وزارت بهداشت، اسم تربیت مدرس هم به اسم دانشگاههای پذیرنده اضافه کردن!!!البته بنده خدا گفت که من نمیدونم اینکار انجام شده یا نه.دانشگاه به ما گفته تو اصلاحیه اضافه کردن!!!
  من رفتم واسه اطمینان نگاه کردم.همچین اصلاحیه ای نیست!!!!!

  • اشکان گفت:

   ناراحت نباش،بود یا نبود تربیت مدرس نباید برا ما بچه های وزارت بهداشت مهم باشه.چون فقط بچه های خودشون رو میگیرن. قبل از مصاحبه پذیرفته شدگان رو تعیین میکن. من مصاحبه 93 رفتم.تا قبل از مصاحبه با توجه به رتبه و رزومه ام مطمئن بودم پذیرفته میشم.ولی روز مصاحبه دیدم تنها چیزی که براشون مهم نیست رزومه هست.آخه کدوم رقیب من به عنوان مثال 12 گواهی شرکت در کنگرههای علمی داشته….حالا بماند مابقی رزومه. خدا رو شکر که تربیت مدرس امد زیر نظر وزارت بهداشت،که دیگه حضار سلیقه ای گزینش نکن.

 8. محمد گفت:

  سلام. اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص محرومین از آزمون بسیار گنگ هستش. بنده سال گذشته پردیس قبول شدم و ثبت نام نکردم. الان دانشجوی داشگاه آزادم و میخوام امسال ثبت نام کنم. آیا میتونم یا خیر؟ متأسفانه دقیقاً ذکر نشده که آیا قبولی های پردیس هم محروم اند یا خیر؟ لطفاً در صورت امکان راهنمائی بفرمائید…

  سلام
  اگر از طریق آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1393 پذیرفته شده اید حق شرکت در آزمون 1394 را نخواهید داشت.

 9. غزل گفت:

  سلام
  توروخدا ی جوری پیگیری کنین ببینین امتحان گروه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کی هستش؟ یعنی اصلا نمیخواد دانشجو بگیره؟مرسی

 10. دانش شناسی گفت:

  سلام .حداقل به ما بگند کی میخوان تکمیل ظرفیتو نتیجه اشو اعلام کنند این خیلی بی محلی به عده زیادی که چشم به راهند .با منطق و عقل بشری جور در نمیاید تا یک نفر نفهمد قبوله یا مردوده باز کار ثبت نام را انجام دهد متاسفانه سنجش شماره تلفنهاش یا اشغاله یا ور نیمدارن باز تهرانیها اگر حضوری نرن و جواب بگیرند

 11. علیرضا گفت:

  سلام
  در عنواین دروس رشته آمار نوشته استنباط آماری!!! یعنی امسال از هردو درس استنباط 1 و 2 سوال میاد؟ لطفا دوستان راهنمایی کنن…!؟؟؟؟

 12. فرناز گفت:

  تو رشته ریاضی به جای درس آنالیز ریاضی 1….امسال نوشتن مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی
  خب ما چه میدونیم این چه مباحث و سرفصلهاییه؟!! راهنمایی کنید

  • سمانه گفت:

   سلام شما هم ریاضی هستید؟ منم گیج شدم مبانی آنالیز ریاضی چیه؟ شما کاربردی هستید یا محض؟

   • بچه های ریاضی گفت:

    بچه های ریاضی تا جایی که من میدونم امسال برای بچه های ارشد گروه فناوری اطلاعات هم یه سری منابع اضافه و تعدادی دروس رو حذف کردن که با اعتراض بچه ها دوباره به حالت قبل برگشت ، شاید برای ما هم این شانس وجود داشته باش.

 13. 68 گفت:

  مدیر محترم سایت PHDTest
  با سلام و احترام
  لطفا در خصوص زمان انتشار نتایج نهایی تکمیل ظرفیت دکتری 93 از سازمان سنجش ( جناب آقای حسین توکلی) سوال بفرمایید.
  ما اگه بدونیم قبول نشدیم بهتر از اینه که بلا تکلیف بمونیم.لطفا درک کنید.
  با تشکر

 14. مهدی گفت:

  یه تغییر اساسی در دفترچه …. وزن معدل کارشناسی و ارشد بر عکس پارسال شده 40 به 60 کارشناسی به ارشد شده 60 به 40 کارشناسی به ارشد …..لطفا پی گیری کنید شاید اشتباه چاپی باشه!!!!!!!

  • علی گفت:

   سال گذشته دکر نشد چند درصد. امسال ۴۰ به ۶۰ درصد بترتیب برای کارشناسی به ارشد بیان شده. بنظر من هم باید این درصد را بصورت عکس بنویسند. یک مورد دیگه اینکه جمله ی “به پاسخ هاي غلط در كليه دروس (تخصصي، زبان خارجي و استعداد تحصيلي) نمره منفي تعلق خواهد گرفت.” در دفترچه امسال نیامده. آیا باز قراره برخی دروس نمره منفی نداشته باشن. دوستان پیگیری کنید.

   • مهدی گفت:

    به هر صورت شایسته اینه که شفاف سازی بشه و اگه چنین وزنی دادند منطقشو بیان کنند ………. یعنی 50 به 50 هم نکردن که بگیم ساده سازی شده یا ……….

  • معدل 20 درصد گفت:

   باید اشتباه چاپی باشه.سال قبل برعکس بود

 15. حقوقی گفت:

  باسلام امیدوار بودم امسال دو تغییر اساسی در آزمون دکتری روی دهد یکی وزن آزمون کتبی بالا باشد مثلا” ۷۰ یا ۸۰ درصد آزمون کتبی تاثیر داشته باشد ، دوم مصاحبه با نظارت سازمان سنجش و بازرسین مربوطه باشد تا خدای ناکرده اعمال سلیقه توسط دانشگاهها جهت جذب دانشجوی خودشان نشود که متاسفانه این اقدام را مشاهده نمی کنیم ، امید وارم تا روز آزمون مسئولین محترم و بخصوص وزیر محترم علوم دستورات مقتضی را در این خصوص صادر و در آزمون تجدید نظر نمایند ، انشال… .

 16. takmil z گفت:

  دوستان اونایی که منتظر تکمیل ظرفیت هستند تو سیستم پاسخگویی سایت سنجش پیام بگذارید تا شاید نتیجه ای حاصل شد

 17. فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت گفت:

  پس تکمیل ظرفیت چی شد؟
  یعنی باید 50 تومان بدیم ثبت نام کنیم بعدش جواب بیاد؟
  خیلی نامردیه این وضع!

 18. سپنتا گفت:

  با سلام.امسال نحوه محاسبه معدل موثر تغییر کرده?

 19. حامد گفت:

  یعنی وقت و زمان هیج ارزشی نداره که بدون اطلاع قبلی گروه علوم پزشکی را از آزمون حذف کردند. واقعا جای تاسف داره

 20. هوافضا گفت:

  سلام
  اگه کسی اطلاعی از زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت داره، لطفا خبر بده. ممنونم.

 21. عرفان گفت:

  با توجه به حجم کم شرکت کننده ها و کد رشته ها، تنها نتیجه ای که از عدم انتشار نتایج تکمیل ظرفیت امسال گرفته میشه اینه که، سازمان سنجش به پول ثبت نام تکمیل ظرفیتی ها نیاز داره

 22. محبت گفت:

  تکمیل ظرفیت چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟:(

 23. آتنا گفت:

  خييييلي ممنون از اطلاع رساني سريعتون