مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره
 1. سارا گفت:

  کلید مربوط به چه دفترچه ای بوده ؟چه کدی ؟
  ممنونم

 2. معمار گفت:

  سلام فرزانه جان 133 یک میشه
  فکر کنم 138هم سه میشه یعنی جمله با that !

  • فرزانه گفت:

   سلام
   دوست گرامی
   بله همو کلید هایی که گذاشتم درسته
   در مورد سوال 133
   این توضیح رو لطف کنید بخونید،متوجه می شد
   جواب گزینه ۴ میشه نه ۱!
   یکم دقت کنید:
   در ساختار مشخصی که فعل کمکی were ،should ، had باشهو ربط دهنده شرطی if باشه ،می تونیم if رو حذف کنیم و در اون صورت فعل و فاعل رو جابجا کنیم.
   مثال ۱:
   If he had taken more time,the results would have been better .
   Had he taken more time,the results would have been better.

   مثال ۲:
   I would help if I were in a position to help
   I would help were I in a position to help

   مثال ۳:
   If you should arrive before 6:00,just give me a call
   Should you arrive before 6:00,just give me a call.
   در این سوال هم به همین صورت بوده که if رو می شد حذف کرد و جای فعل و فاعل رو تغییر داد که در نهایت شده:
   had Cervantes not written
   که قبلش این طور بوده
   if cervantes had
   کهif حذف شده واورونگی اتفاق افتاده جای فعل و فاعل عوض شده!
   اگه باز سوالی بود و مشکلی داشتین بپرسید
   موفق باشید

 3. فرزانه گفت:

  سلام
  پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری سال 94 گروه هنر
  گرامر:
  سوال131:پاسخ گزینه 1
  پاسخ:

  همون طور از جمله مشخصه جمله معلوم چون فاعل جمله مشخص است(Plato)،رد گزینه 1 با توجه به ساختار مجهول(was/were+p.p)و گزینه 4و 3 هم حذفه زیرا به ضمیر موصولی who نیازی نیست ،بخاطر این که زمانی از ضمیر موصولی استفاده می کنیم که بخواهیم از تکرار اسم در فاعل جمله وصفی جلوگیری کنیم و who ضمیر موصولی فاعلی است که در بندهای موصولی برای انسان به کار می رود و به جای they /he /she می نشیند.ولی این جا نیاز به ضمیر موصولی
  سوال132: پاسخ گزینه 1

  پاسخ این سوال هم با کمی دقت متوجه می شویم که گزینه 2،با توجه به ساختار more…than(صفت تفضیلی)،چون بین گزینه ها باتوجه وجود than در ادامه گزینه 1 و 4 رده .و بین گزینه ها 2 و 3 چون جمله در مورد حقایق علمی صجبت می کنه زمان فعل به صورت حال ساده می اد نه حال استمراری.زیرا یکی از نشانه های زمان حال ساده بیان حقایق علمی می باشد.
  سوال133 :پاسخ گزینه 4

  در اینجا پاسخ گزینه 4 ، از قاعده وارونگی استفاده می کنیم یعنی جای فعل کمکی و فاعل رو عوض می کنیم بدون که جمله ساختار سوالی پیدا کنه!

  سوال134: پاسخ گزینه 2

  پاسخ : گزینه 2 چون با توجه به جمله ما در جمله ضمیر موصولی داریم (that) و قبلش فعل demonstrate و در ادامه دیگر نیاز به موصول نیست . پس گزینه 4و 3 رد هست. و بین دو گزینه 1 و 2 مشاهده می کینم که جمله مجهول هست با توجه به وجود by در جمله ، از جهتی گزینه 1 گزینه اشتباه چون با توجه به کلمه ربطی and این که ساختار مجهول زمان حال کامل به این صورت هست( have/has+been+p.p) ، و پاسخ میشه گزینه 2

  135- :پاسخ گزینه 3

  پاسخ: در این سوال ، ما فاعل و فعل رو داریم پس نیازی به این نیست به فاعل (some people offer )
  از جهتی بعد ازفعل offer فعل دوم می تواند به صورت مصدر با to میاد نه ing!
  افعالی مثل : offer،hope،decide،promise،agree،…
  وی نکته گرامری این که بعد when زمان فعل می تونه گذشته بیاد.(میشه این طور هم گفت)
  پس گزینه 1 و2 رد هست.و پاسخ گزینه می شود گزینه 3
  و مبحث بعدی فعل لازم ومتعدی که این جا فعل متعددی که بعدش نیاز به مفعول می باشد.دارم ولی برای افعال لازم نیازی ه مفعول نیست.
  وقتی که مواجه می شیم با یک مشکل یا چیزی از face with استفاده می کنیم.
  معنی: نه همدردی و نه همفکری یکسان نیست برای این که”من می دانم که شما چه احساسی دارید؟” یک نوع پاسخی زمانی که برخی افراد با بیان دیگری از احساسات مواجه می شوند.

  136:پاسخ گزینه 1

  پاسخ :در این سوال از ساختار but استفاده نمی کنیم ،چون وقتی از ساختار but استفاده می شود که بخواهیم این حرف ربط با دو جمله مضاد هم به مم وصل کنیم که این جا این ساختار مطابقت نمی کند.و گزینه 2 هم رد چون اسم سرطان اینجا خاص نیست گه با حرف تعریف the بیاد. پاسخ میشه گزینه 1
  معنی:علی رغم تحقیق و بررسی متمرکز بر روی عوامل و درمان بیماری(سرطان) ،آثار به جای مانده بیماری سرطان یک موضوع و درمان ثابت برای بحث و گفتگو بسیاری از محققان می باشد.

  137-پاسخ گزینه 2

  پاسخ :مبحث ضمایر موصولی هست ، در این جمله نیاز به فاعل نیست زیرا فاعل وجود دارد،پس گزینه 3 رد هست.گزینه 3 هم نمی تواند باشه چون صحبت از مکان نیست(در جایی که)( in which) و گزینه 1 هم صحبت از زمان وقوع این اتفاق نیست (When) ، و در ادامه گزینه 2 پاسخ سوال می باشد.

  سوال138:پاسخ گزینه 2

  پاسخ:در جای خالی ساختار سوالی نمی تواند قرار بگیرد.1 و4 حذف است .پاسخ گزینه 2
  لغات:
  139-پاسخ گزینه 4
  Inundateسیل گرفتن،زیر آب بردن،غرق کردن
  Simulate وانمود کردن ،تظاهر کردن
  Duplicate دوبرابر کردن، دو چندان کردن، تکثیر کردن
  Accumulate جمع آوری کردن،انباشتن،جمع شدن
  140-پاسخ گزینه1
  Obese بسیار چاق،فربه
  Gullibleساده لوح،زود باور
  Maniac دیوانه و مجنون
  Skeptical شکاک ،دیرباور
  141-پاسخ گزینه3
  Immunity ایمنی،مصونیت
  Diversity تنوع، گونگونی،متفاوت
  Proximity نزدیکی ،مجاور
  Superiority برتری،ارجحیت،اولویت
  142-پاسخ گزینه1
  Concur موافق بودن،قبول داشتن
  Contendرقابت کردن،مبارزه کردن،استدلال کردن؛مباحثه کردن
  Congregateگردآمدن ،جمع شدن،همایش کردن
  Contemplate تفکر کردن،اندیشیدن،با دقت نگاه کردن
  143-پاسخ گزینه 4
  Hostile غیردوستانه،خصومت آمیز،دشمنانه
  Stealthy پنهانی ،مخفی
  Cynical بدبین،بد گمان
  Fatal مهلک ،کشنده ،مرگبار
  144-پاسخ گزینه 3
  Precision دقت،موشکافی،ظرافت
  Magnificence جلا،شکوه،بزرگی- اسم فعلMagnify
  Stamina طاقت،تحمل،استقامت
  Seclude جدا کردن،منزوی کردن
  145-پاسخ گزینه 3
  Humilityفروتنی،تواضع
  Hindrance جلوگیری کردن،ممانعت کردن
  Hindsight فهم و ادراک
  Homogeneity هموژنیزه کردن،یک دست کردن،یکی کردن
  146-پاسخ گزینه2
  Exploit بهره برداری کردن،سوء استفاده کردن،بهره گیری کردن
  Hone سنگ تیز کردن،تقویت کردن،بهبود دادن
  Divulgeفاش کردن،علنی کردن
  Curtail کاستن ،مختصر کردن،کم کردن
  147-پاسخ گزینه4
  Eccentric عجیب و غریب و غیر عادی
  Equivocalچند پهلو ،مبهم ،مشکوک
  Exuberant پرانژی و شاد
  Exorbitant سرسام آور ، گزاف ،بیش از حد،نامعقول
  148-پاسخ گزینه 1
  Outset شروع کردن،آغاز کردن
  Vigilance هوشیاری ،مواظبیت،مراقب،گوش به زنگ
  Foresight پیش بینی،آینده نگری
  Charismaجذبه،نفوذ،جاذبه
  149-پاسخ گزینه2
  Inadvertentغیرعمدی،ناشی از بی دقتی
  Indispensable واجب،ضروری،حیاتی
  Indomitable شست ناپذیر ،شجاع و راسخ
  Incompatible مغایر ،ناسازگار،تضاد
  150-پاسخ گزینه 1
  Subservient مطیع ،فرمانبردار، چاپلوس،متملق
  Sumptuous مجلل،لوکس و پرخرج
  Superfluous زائد ،مازاد،اضافی
  Superficial سطحی،کم عمق،ظاهری

  درک مطلب:
  151- گزینه4صحیح است
  152- گزینه2 صحیح است
  153- گزینه1صحیح است
  154- گزینه3 صحیح است
  155- گزینه4 صحیح است
  156-گزینه4 صحیح است
  157-گزینه3صحیح است
  158-گزینه1 صحیح است
  159-گزینه4 صحیح است.
  160- گزینه2 صحیح است

  موفق باشید