مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ مجموعه مالی کد ۲۱۴۹

دفترچه سوالات کنکور دکتری مجموعه مالی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد.

این رشته شامل گرایش های مهندسی مالی،  بانکداری، مالی بین الملل، بیمه، حقوق مالی، مدیریت مالی است.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مجموعه مالی ۱۳۹۴

کلید سوالات دفترچه سوالات کنکور دکترا مجموعه مالی

2149

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

4
افزودن دیدگاه جدید

avatar
دانشجوی دکترای مالی
دانشجوی دکترای مالی

دوستان ضعیف کار میکنن

رویا - مجموعه مالی
رویا - مجموعه مالی

۲-۳
۳-۲
۱۰-۳
۱۱-۱
۱۸-۳
۲۲-۳
۲۴-۱
۲۵-۳
۲۶-۳
۲۷-۲
۲۸-۳
۲۹-۲
۳۱-۲
۳۲-۱
۳۴-۲
۳۶-۳
۳۷-۱
۳۸-۱
۳۹-۴
۴۰-۲
۴۲-۲
۴۳-۳
۴۴-۳
۴۹-۳
۵۰-۴
۵۱-۳
۵۲-۱
۵۳-۱
۵۵-۲
۵۶-۱
۵۸-۴
۵۹-۴
۶۰-۱
۶۲-۴
۶۳-۴
۶۵-۱
۶۶-۳
۶۸-۳
۷۰-۳
۷۲-۴
۷۴-۱
۷۶-۱
۷۹-۳
۸۱-۲
۸۲-۳
۸۳-۴
۸۶-۲
۸۷-۳

رویا - مجموعه مالی
رویا - مجموعه مالی

سوال 10 گزینه 4

رویا - مجموعه مالی
رویا - مجموعه مالی

دوستان مالی بیاین جواباتونو بگید…