مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۵ دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی رشتـه‌های دارای پذیرش بدون آزمون دوره دکتـری سال ۱۳۹۵ این دانشگـاه را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه بین المللی امام خمینی برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ به شرح جدول زیر است:

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه بین المللی امام خمینی

ردیف رشته

رشته تحصیلی

ردیف رشته

رشته تحصیلی

۱

مهندسی برق (مخابرات میدان)

۱۴

شیمی (شیمی- فیزیک)

۲

مهندسی برق (مخابرات سیستم)

۱۵

بیوتکنولوژی کشاورزی (گیاهی)

۳

مهندسی برق (کنترل)

۱۶

اصلاح نباتات

۴

مهندسی برق (قدرت)

۱۷

زبان و ادبیات فارسی

۵

مهندسی مواد

۱۸

زبان و ادبیات فارسی (ادبیات عرفانی)

۶

مهندسی آبیاری و زهکشی

۱۹

فلسفه

۷

مهندسی عمران (ژئوتکنیک)

۲۰

زبان و ادبیات عربی

۸

مهندسی عمران (سازه)

۲۱

تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام)

۹

مهندسی عمران (راه و ترابری)

۲۲

آموزش زبان انگلیسی

۱۰

مهندسی عمران (حمل ونقل)

۲۳

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۱۱

مهندسی معماری (طراحی نیروگاه‌ها)

۲۴

فلسفه و کلام اسلامی

۱۲

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

۲۵

آینده پژوهی

۱۳

ریاضی محض (آنالیز)

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر