مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

نحوه برگزاری آزمون دکتری 95 در دانشگاه‌های کشور

مرحله دوم آزمون دکتری 1395 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور از طریق برگزاری آزمون کتبی اختصاصی و مصاحبه در حال انجام است.

به گزارش پی اچ دی تست، مطابق آیین‌نامه دکتری 95، دانشگاه‌ها مجاز هستند مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) پذیرش دکتری برای سال تحصیلی 95 – 96 را با برگزاری آزمون تخصصی کتبی یا مصاحبه و نیز بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان برگزار نمایند.

همچنین مجوز ورود به مرحله ارزیابی اختصاصی دانشگاه‌ها، کسب حدنصاب نمره تراز تعیین‌شده توسط دانشگاه است، اما ممکن است به صلاحدید دانشگاه، این نمره در پذیرش نهایی داوطلب در مقطع دکتری بی‌اثر باشد.

به گزارش پی اچ دی تست، بسیاری دانشگاه‌ها در این مرحله اقدام به برگزاری آزمون کتبی اختصاصی نموده‌اند، اما برخی نیز تنها مصاحبه و بررسی سوابق و مدارک آموزشی و پژوهشی داوطلبان را برای مرحله دوم مناسب دانسته‌اند که در بین آنها دانشگاه‌های مطرحی چون صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت به چشم می‌خورد.

علاوه بر این، برخی دانشگاه‌ها برای ازمون کتبی سازمان سنجش در پذیرش نهایی داوطلبان سهمی قائل شده که بیشترین آن مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که مجموع سوابق آموزشی و نمره کسب‌شده در آزمون کتبی سازمان سنجش، 30 درصد در پذیرش نهایی داوطلبان در این دانشگاه‌ها مؤثر است.

گفتنی است تعداد زیادی از دانشگاه‌ها در اطلاعیه‌های منتشره هنوز موضع‌گیری شفافی در رابطه با سهم نمره آزمون کتبی سنجش در پذیرش نهایی داوطلبان دکتری 1395 اتخاذ نکرده‌اند.

 

ردیف

نام دانشگاه/مؤسسه

نحوه ارزیابی

سهم آزمون کتبی سنجش در پذیرش نهایی

1

دانشگاه اراك

کتبی و مصاحبه

2

دانشگاه اروميه

مصاحبه

امتیاز آزمون مرحله اول (سنجش علمی) در محاسبه امتیاز نهایی داوطلب منظور نمی‌شود.

3

دانشگاه اصفهان

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

4

دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) – تهران

کتبی و مصاحبه

سهم سنجش علمی مرحله اول در پذیرش نهایی داوطلب 10 امتیاز ، سوابق پژوهشی 30 امتیاز، سوابق آموزشی 30 امتیاز و مصاحبه و کتبی اختصاصی 30 امتیاز خواهد بود.

5

دانشگاه امام صادق (ع)

کتبی و مصاحبه

6

دانشگاه ايلام

مصاحبه

7

دانشگاه باقرالعلوم

مصاحبه

سوابق پژوهشی با حداکثر 30 امتیاز، سوابق آموزشی با حداکثر 20 امتیاز و آزمون تخصصی با مصاحبه با حداکثر 50 امتیاز در پذیرش نهایی تأثیر خواهند داشت.

8

دانشگاه بجنورد

در اطلاعیه سازمان سنجش اشاره نشده

9

دانشگاه بناب

مصاحبه

نمره آزمون اولیه هیچ تأثیری در گزینش نهایی داوطلب نخواهد داشت و ملاک عمل نمره مرحله دوم (مصاحبه تخصصی) خواهد بود.

10

دانشگاه بوعلي سينا – همدان

کتبی و مصاحبه

نمره آزمون مرحله اول در نمره كل نهايي داوطلب در نظر گرفته نمی‌شود

11

دانشگاه بيرجند

مصاحبه

نمره نهایی داوطلب بر مبنای ۸۰ درصد نمره مصاحبه و ۲۰ درصد آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه خواهد شد.

12

دانشگاه بین‌المللی امام خميني (ره) – قزوين

مصاحبه

پذیرش نهایی بر اساس 20% نمره آزمون سازمان سنجش و 80% نمره مصاحبه (شامل 20% سوابق تحصیلی، 40% عملکرد پژوهشی و 40% مصاحبه تخصصی) و با توجه به ظرفیت دانشگاه در کد رشته مورد نظر خواهد بود.

13

دانشگاه تبريز

کتبی و مصاحبه

20 درصد نمره نهایی داوطلب به نمره مرحله اول (سنجش علمی) که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده اختصاص دارد و 80 درصد نمره نهایی به نمره مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) اختصاص خواهد داشت.

14

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

سهم بخش‌های مختلف در پذیرش نهایی:

الف- سوابق پژوهشی 30%

ب- سوابق آموزشی 20%

ج- آزمون کتبی و مصاحبه 50%

15

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي – تهران

مصاحبه و کتبی

16

دانشگاه تربيت مدرس

مصاحبه در برخی رشته‌ها

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

طبق ارزیابی دانشگاه، افرادی که بالاترین امتیاز را از مجموع آزمون کتبی اختصاصی، مدارک و سوابق تحصیلی آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی حضوری کسب کرده باشند، پذیرش خواهند شد.

17

دانشگاه تفرش

مصاحبه و کتبی

نمره سنجش علمی آزمون مرحله اول داوطلبان در نمره کل نهایی اعمال نمی شود.

18

دانشگاه تهران

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

این دانشگاه بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به پذیرش دانشجو می‌‌نماید:

1- ارزیابی تخصصی و عمومی (0-50 امتیاز)

2- ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی (0-50 امتیاز)

19

دانشگاه جامع امام حسين (ع) – تهران

مصاحبه و کتبی

20

دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار

مصاحبه

21

دانشگاه خليج فارس – بوشهر

مصاحبه

22

دانشگاه خوارزمي – تهران

مصاحبه در برخی رشته‌ها

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

23

دانشگاه دامغان

مصاحبه

تنها در رشته زیست – فیزیولوژی جانوری

ارزیابی نهایی با احتساب ۲۵% نمره آزمون سازمان سنجش و ۷۵% جدول ارزیابی تخصصی خواهد بود.

24

دانشگاه رازي – كرمانشاه

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

25

دانشگاه رامین خوزستان

کتبی و مصاحبه

26

دانشگاه زابل

مصاحبه

27

دانشگاه زنجان

مصاحبه

28

دانشگاه سلمان فارسي – كازرون

کتبی و مصاحبه

29

دانشگاه سمنان

مصاحبه

نمره نهایی داوطلب برای پذیرش به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی بر مبنای %75 نمره مصاحبه علمی (مرحله دوم- ارزیابی تخصصی) و 25% نمره کل مندرج در کارنامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 95 (مرحله اول سنجش علمی) به دست می‌آید.

30

دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان

مصاحبه

31

دانشگاه شاهد – تهران

کتبی و مصاحبه

32

دانشگاه شمال – آمل

مصاحبه

33

دانشگاه صنعتي شاهرود

مصاحبه

34

دانشگاه شهركرد

مصاحبه

35

دانشگاه شهيد باهنر – كرمان

مصاحبه و کتبی

36

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

37

دانشگاه شهيد چمران – اهواز

مصاحبه و کتبی

پذيرفته‌شدگان نهايي بر اساس نمره آزمون كتبی (٣٠ درصد)، امتياز مصاحبه علمي (٣٠

درصد)، سوابق آموزشی (٢٠ درصد) و سوابق پژوهشي مرتبط با كد رشته متقاضي به تشخيص گروه آموزشي (20 درصد) انتخاب خواهند شد.

38

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – تبريز

مصاحبه

سهم آزمون کتبی مرحله اول سازمان سنجش در پذیرش نهایی در رشته‌های مختلف بین 10 تا 20 درصد است.

39

دانشگاه شهيد مطهري – تهران

مصاحبه و کتبی

40

دانشگاه شيراز

کتبی و مصاحبه

41

دانشگاه صنعت نفت

کتبی و مصاحبه

نتايج بر اساس نمره آزمون كتبي دانشگاه (30%)، سوابق آموزشي (20%)، سوابق پژوهشي (30%)، و مصاحبه تخصصي (20%) محاسبه و اعلام مي‌گردد.

42

دانشگاه صنعتي اروميه

مصاحبه

سهم آزمون کتبی سازمان سنجش در پذیرش نهایی %20 و ارزیابی تخصصی دانشگاه %80 خواهد بود.

43

دانشگاه صنعتي اصفهان

مصاحبه

44

دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران

مصاحبه

نتایج بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و سوابق آموزشی (%30)، نمره سوابق پژوهشی (%20) و  نمره مصاحبه (%50) محاسبه و اعلام می‌گردد.

45

دانشگاه صنعتي بابل

مصاحبه

سهم آزمون کتبی مرحله اول (سازمان سنجش) در پذیرش نهایی %20 و ارزیابی تخصصی دانشگاه %80 خواهد بود.

46

دانشگاه صنعتي بيرجند

مصاحبه

80 درصد از نمره نهایی، نمره مصاحبه و 20 درصد آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

47

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – تهران

مصاحبه

امتیاز کل داوطلب با احتساب ۸۰ درصد نمره مصاحبه علمی و ۲۰ درصد نمره آزمون کتبی سازمان سنجش آموزش کشور تعیین خواهد شد.

48

دانشگاه صنعتي سهند – تبريز

کتبی و مصاحبه

نمره نهايي داوطلب به صورت ميانگين وزني نمره مرحله اول (سنجش علمي سازمان) با تأثير 10 درصد و نمره

مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) با تأثير 90 درصد محاسبه مي‌شود.

49

دانشگاه صنعتي شريف – تهران

مصاحبه شفاهی در همه رشته‌ها بجز فلسفه علم و مدیریت که آزمون کتبی نیز دارند.

50

دانشگاه صنعتي شيراز

مصاحبه

51

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مصاحبه

52

دانشگاه علامه طباطبايي – تهران

کتبی و مصاحبه

نمره سنجش علمی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تأثیری در جمع نمرات دو مرحله آزمون نداشته و پذیرش نهایی صرفاً از امتیازات کس‌ شده از آزمون اختصاصی دانشگاه، بررسی سوابق علمی و مصاحبه خواهد بود.

53

دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران

مصاحبه

54

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

مصاحبه

55

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

مصاحبه و کتبی

پذیرش نهایی در این دانشگاه بر اساس امتیازات ذیل است:

الف- سوابق پژوهشی با حداکثر ۲۰ امتیاز

ب- سوابق آموزشی با حداکثر ۲۵ امتیاز

ج- آزمون تخصصی کتبی ۲۰ امتیاز

د- مصاحبه علمی ۳۰ امتیاز

ه- آزمون سازمان سنجش ۵ امتیاز

56

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

مصاحبه

57

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مصاحبه

58

دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم – سازمان اوقاف و امور خيريه – قم

مصاحبه

59

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

مصاحبه

60

دانشگاه فردوسي مشهد

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

61

دانشگاه قم

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

پذیرش نهایی با احتساب ۱۰% نمره آزمون سنجش علمی و ۹۰% نمره ارزیابی تخصصی خواهد بود.

62

دانشگاه كاشان

مصاحبه

ارزیابی نهایی براساس %30 امتیازات پژوهشی، %30 امتیازات آموزشی و %40 مصاحبه شفاهی صورت می‌گیرد.

63

دانشگاه كردستان – سنندج

کتبی و مصاحبه

64

دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) – بجنورد

مصاحبه

65

دانشگاه گلستان – گرگان

مصاحبه و کتبی

آزمون مرحله دوم جمعاً 80%  نمره كل داوطلب را شامل مي­شود و 20% باقي‌مانده مربوط به نمره آزمون مرحله اول است.

66

دانشگاه گيلان – رشت

مصاحبه

پذیرش نهایی با احتساب ۱۰% نمره آزمون سنجش علمی و ۹۰% نمره ارزیابی تخصصی (مرحله دوم) انجام خواهد شد.

67

دانشگاه لرستان – خرم آباد

مصاحبه و کتبی

68

دانشگاه مازندران – بابلسر

مصاحبه

20% آزمون کتبی سازمان سنجش و 80% ارزیابی اختصاصی در پذیرش نهایی مؤثر خواهند بود.

69

دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل

مصاحبه

پذیرش نهایی بر اساس20% آزمون کتبی سنجش و 80% ارزیابی اختصاصی خواهد بود.

70

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي

مصاحبه و کتبی

71

دانشگاه مراغه

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

72

دانشگاه ملاير

مصاحبه و کتبی

73

دانشگاه هرمزگان – بندر عباس

مصاحبه

74

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

مصاحبه

75

دانشگاه هنر اصفهان

مصاحبه

76

دانشگاه هنر

مصاحبه

77

دانشگاه ولي عصر (عج) – رفسنجان

کتبی و مصاحبه

78

دانشگاه ياسوج

مصاحبه

79

دانشگاه يزد

مصاحبه

80

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

مصاحبه

81

دانشگاه آيت اله حائري – ميبد

کتبی و مصاحبه

82

دانشگاه گنبد

کتبی و مصاحبه

83

مجتمع آموزش عالي گناباد

مصاحبه

84

مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه – زنجان

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

85

مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش – تهران

مصاحبه

86

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

کتبی و مصاحبه

87

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (ويژه خواهران)

کتبی و مصاحبه

88

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران – كرج

مصاحبه

نمره سنجش علمی آزمون اولیه سازمان سنجش و آموزش کشور در نمره کل نهایی داوطلب تأثیري نخواهد

داشت.

89

دانشگاه پیام نور

مصاحبه

90

دانشكده غيرانتفاعي اصول‌الدين

مصاحبه و کتبی

91

دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب – قم

مصاحبه

92

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان

مصاحبه و کتبی

93

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران

مصاحبه و کتبی در برخی رشته‌ها

مصاحبه در برخی رشته‌ها

94

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران – بابل

مصاحبه

95

دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث – قم

مصاحبه

96

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد – قم

مصاحبه (عادی)؛

کتبی و مصاحبه (بورس ویژه طلاب)

97

مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران

کتبی و مصاحبه

98

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد

مصاحبه

99

دانشگاه غيرانتفاعي عدالت

مصاحبه

100

دانشگاه غیردولتی علوم و فنون مازندران

مصاحبه

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. مریم گفت:

  سلام کسی میدونه دانشگاه قزوین اعلام نتیجه کرده یا نه؟ ازمون دکتری 95

 2. افشین گفت:

  این گزینش دانشجو خیلی غیر منصفانه هستش اول اینکه همه بچه ها کل وقتشون رو گداشتن واسه ازمون سنجش و برای ازمون کتبی وقت خیلی نبود ثانیا منابع دکتری اونقدر وسیع هستش که هر استادی به سلیقه خودش یه نوع سوال طرح میکنه و مطمعنا دانشجوی خودش بهتر از بقیه عمل میکنه مصاحبه سوما من واسه شهید بهشتی و تبریز شرکت کردم اوضاع خیلی خراب بودخوب اگه من هم استاد بودن دانشجوی خودم روانتخاب میکردم چون این راحت ترین کاره بنظر من کنکور باید کاملا متمرکز بشه چون چرا باید اگه پول نداشتم سرنوشتم بیافته دست یه نفر و اگه پول داشتم خیلی راحت برم تو بهترین دانشگاه درس بخونم ضمنا هر دانشگاه هم برای این مصاحبه های تشریفاتی حداقل 50 هزار پول میگرفت که اگه مثل من پول نداشتی شانس شرکت تو چند دانشگاه رو از دست میدادی

 3. مهدی گفت:

  با سلام آزمون کتبی پردیس البرز دانشگاه تهران که ۲/۲۵ برگزار میشه تستی هست یا تشریحی؟ رشته مدیریت آیا مدارک با خودمون ببریم؟ ممنون میشم یکی جواب بده

 4. اميري گفت:

  ديروز امتحان كتبي شهيد بهشتي بود برا سه نفر پذيرش حدود ٤٥ نفر اومده بودن
  برا يه كد رشته ديگه ش ٣٠ نفر
  امتحان تستي بود و سوالات كلي مشكل داشتن و چندتاش تكراري بودن كاملا مشخص بود قبول شدگان از قبل انتخاب شدن

  • 55 گفت:

   برای رشته ما بهشتی دوتا امتحان تشریحی برگزار کرد. 35 نفر اومده بودن برای جذب 5 نفر. 20 نفرو گفتن برای مصاحبه دعوت میکنن. البته بعد از تصحیح اوراق کتبی

 5. سوین گفت:

  دانشگاه یزد امتحانش تستیه یا تشریحی

 6. باران گفت:

  قبولی دکتری برام شده یه ارزو.مینویسم تا تجربم رو گفته باشم.پارسال رتبم 11شد،به پنج دانشگاه دعوت شدم.حتی دانشگاه خودم.تو مصاحبه ها تو بعضی از دانشگاه ها محکوم شدم و تو بعضی از جاها ستایش.دانشگاه خودم ردم کردن فقط به خاطر اینکه بچه داشتم.استاد راهنمام خودش گفت چون رقیبت پسر بود و مجرد اونو گرفتیم،در حالی تعداد مقالات من ازشون بیشتر بود،من رتبم یازده بود و اون هشت.درصد تخصصی من بیشتر بود.دانشگاه بابل نفر اول مصاحبه شدم اما تو اقدامی عجیب نگرفتن،هیچ کسو نگرفتن.پذیرش دکتری یه قسمتش تلاش خودتته،یه قسمت دیگه لطف خداست،تا تو دل اساتید بندازه که با بی عدالتی باهات برخورد نکنن.امسال هم به چند جا دعوت شدم،ولی فقط امیرکبیرو میرم برا مصاحبه.خدایا یه کاری کن تا تمام این استرسها برای تمام داوطلبین تموم شه.امین

 7. بنده خدا گفت:

  هنوز وضعيت تحصيلات تکميلي، به يک سامان درست و حسابي نرسيده و چند ساله همچنان در مرحله آزمون و خطاست. اين وسط فقط داوطلبها قرباني مي شوند. ما که بالاخره نفهميديم آزمون در امسال(95)قراره دوبار در سال برگزار بشه يا همچنان يک بار؟

 8. مهندس مکانیک گفت:

  نمره مصاحبه در دانشگاه تبریز از 100 فقط 10نمره هست در صورتی که در دانشگاههای دیگه 30یا 40نمره هست.این یعنی عدالت رو برای همه اعمال کرده.و نقش استادرو کمرنگ!

 9. اميري گفت:

  با سلام به همه
  سوالي داشتم
  دانشگاهها چند برابره ظرفيت دانشجو دعوت كردن به امتحان كتبي؟؟؟
  كسي توي امتحان كتبي كم بشه نمره ش برا مصاحبه دعوت نميشه؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   تعداد دعوت شده به مصاحبه ها ثابت نیست و هر دانشگاه با توجه به سیاست خودش دعوت به مصاحبه کرده. مثلا دانشگاه تهران در برخی رشته چون آزمون کتبی ش غربالگر بوده، چیزی حدود 10 برابر دعوت به مصاحبه کرده، اما برخی دانشگاه ها بیش از 3-4 برابر دعوت نکردن.
   این که آزمون کتبی غربالگر باشه یا خیر هم باز بستگی به دانشگاه داره و برای برخی این گونه هست، اما برای برخی دانشگاه ها غربالگری مطرح نیست و مجموع نمره کتبی و شفاهی مشخص کننده پذیرش داوطلبان هست.

   • اميري گفت:

    از شهيد بهشتي خبر نداريد؟ من اونجا دو رشته دعوت شدم ولي نميدنم چند برابر ظرفيت دعوت كرده و ايا ازمونش غربالگره يا نه

   • عليرضا گفت:

    امروز مصاحبه دانشگاه تهران بودم
    بيست برابر ظرفيت فقط حضور داشتن.
    يعني كساني كه دعوت به مصاحبه شدن و در سامانه گلستان وجه واريز كرده و به مصاحبه أمده اند.
    اين تعداد به جز كساني است كه دعوت شده بودند اما به علت رتبه بالاترشون در سامانه گلستان ثبت نام نكرده اند.
    متاسفانه دانشگاه ها ٢ تا ظرفيت ميخوان بيست برابر دعوت ميكنن.

 10. ..... گفت:

  سلام دوستان
  در چه مرحله ای از داوطلب تعهد می گیرن؟ یعنی اگرا در مصاحبه تعهد نگیرند اون داوطلب رو قبول نکردن در اون دانشگاه؟

  • سلام گفت:

   سلام. تعهد را در محله پذیرش اولیه حدود اوایل تا اواسط مرداد یعنی زمانی اول با شما تماس برقرا کرده و می گن قبولی و مهلتی می دن که تعهد بدی و در واقع ثبت نام اولیه کنی و سپس اسمتو به عنوان قبولی نهایی در سازمان سنجش اعلام می کنند. اگر در آن مرحله که با شما تماس میگیرن نری تعهد بدی اسمتو خط میزنن و شما می تونی منتظر تماس از سار دانشگاه های دلخواهت باشی. ودر مورد آنها هم وضع به همین روش است.

   • ..... گفت:

    خیلی ممنونم دوست عزیز

   • داوطلب دوگانه سوز گفت:

    سلام. این داستان تعهد دادن چیه؟اولین باره میشنوم. شما کجا دیدین؟ تو اطلاعیه ها که چیزی نبود!

    • سلام گفت:

     سلام. اتفاقا تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها در انتهای اطلاعیه خود بر عدم ثبت نام در دانشگاه دیگر به هنگام اعلام قبولی اولیه از سوی دانشگاه، قبل از اعلام سازمان سنجش، تاکید دارند و به هنگام قبولی اولیه از شما می خواهند تعهدی بدهی که در دانشگاه دیگری ثبت نام نکنی.(مدرس، امیرکبیر و…)

 11. دانشگاه تهران گفت:

  سلام. دوستان کسی آزمون تخصصی دانشگاه تهران رو شرکت کرده؟ من چند روزه ثبت نام کردم و طبق جدول زمانبندی آزمون تخصصی فردا برگزار میشه اما گزینه دریافت کارت ورود به جلسه هنوز غیر فعاله تو سامانه!!

 12. تكتم گفت:

  سلام دوستان كسي ميدونه ثبت نام ازمون دكتري دانشگاه ازاد چه زماني است؟

 13. تكتم گفت:

  سلام يه سوال داشتم دوستان ثبت نام ازمون دكتري دانشگاه ازاد چه زماني است ؟ كسي ميتونه منو راهنمايي كنه ؟؟؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   معمولا ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد از آذر ماه آغاز میشه. پیگیر اخبار سایت باشید، به محض انتشار اخبار، اطلاع رسانی میشه.

 14. حلی گفت:

  بچه ها یه سوااااال
  الان ما ک دعوت ب مصاحبه شدیم و جواب نهایی مرداد میاد نمیدونیم ک واسه آبان ثبت نام کنیم یا نه
  نمیدونیم ک قبول شدیم یا نه

 15. حسن گفت:

  واقعا مسخره است.آزمون سنجش با ارزشترینه از دید دانشگاها.فقط افزایش هزینه و استرس برا داوطلبین ایجاد میکنن.اگر کسی پنجاه انتخاب رشته را موفق شده باشه تا این مرحله چیزی حدود هفت میلیون تومان باید تا مرحله مصاحبه هزینه کنه.آخرم شاید هیچ کجا پذیرفته نشه.واقعا مسولین چرا فکری نمیکنن….

 16. mousa گفت:

  اینا اصلا قدرت برنامه ریزی ندارن البته بهتره بگم دارن ولی دانشجو واسشون مهم نیست. به جای این که این همه دانشجو بدبخت رو به این دانشگاه و اون دانشگاه واسه امتحانای کاملا سلیقه ایشون بکشونن امتحان هایی که تشریحی و سوال بازن سوال هایی که احتمال سوءتفسیر از سوالات و جواب ها بالای 50 درصده. حلا دانشجو این رو قبول کرده جبرا ولی حداقل میتونستن تمام امتحانات رو توی تهران برگزار میکردن سخت بود ولی شدنی بود

 17. mousa گفت:

  خیلی از دانشگاه ها زمان آزمون کتبی و مصاحبشون تداخل داره و بعضی هاشم فقط یک روز فاصله دارن؟؟ مثلا من آزمون کتبیم تو دانشگاه مشهد 30 اردیبهشته و و آزمون کتبیم تو اهوازه 31 اردیبهشته؟؟ یک روز فاصله با این همه مسافت؟؟ همین دوتا زمان مصاحبشون هم تداخل داره.انگار کسی نسبت به این موضوع احساس مسئولیت نمیکنه؟ امسال اندازه 10 سال پیر شدیم

  • زهرا گفت:

   دقیقا منم 25 علامه تهران ازمون دارم و 26 شیراز تازه از مشهد باید برم دوباره 2 خرداد خوارزمی تهران و3 خرداد فردوسی مشهد. چرا اینجوری میکنن معلوم نیست کاش حداقل فقط مصاحبه بود که مجبور نبودی هر مسیر دوبار بری. اخرشم شاید هیچ و پوچ باشع

 18. ارومیه گفت:

  سلام کسی میدونه الان دانشگاه ارومیه که برای کشاورزی زده 25 -26 و 27 هر رشته باید چه روزی بره؟ یا هر 3 روزم باید ادنجا باشیم؟ اوضاع اقامت چطوره؟

  • ندا گفت:

   سلام برا فنی که از بین 3 روز یک روز رو مشخص کردن ولی اگه برای شما مشخص نکردن فکر میکنم تو هر کدوم از دو روز اول برین بهتر باشه نیازی به ماندن نیست هر روز برینتو اون روز مصاحبه رو انجام میدین،موفق باشین

 19. حقوق عمومی گفت:

  سلام به همگی یه سوال خدمتتون داشتم
  من نه معدل خوبی تو ارشد داشتم نه کارشناسی و در ضمن هیچ مقاله ای هم ندارم امکان قبول شدن دکترا برایم وجود داره یا نه؟

 20. ارومیه گفت:

  سلام کسی میدونه الان دانشگاه ارومیه که برای کشاورزی زده 25 -26 و 27 هر رشته باید چه روزی بره؟ یا هر 3 روزم باید ادنجا باشیم؟

 21. mho گفت:

  دوستان کسی میدونه آزمون دانشگاه شیراز تستیه یا تشریحی؟

 22. حقوق عمومی گفت:

  لطفا به دانشگاه امام صادق هم یه سر بزنید که چند ساله در حق من چه بی عدالتی میکنه و نمیتونم وارد این مرحله بشم.چون علاوه بر آزمون کتبی تخصصی یک آزمون به نام معارف برگزار میکنه و انتظار داره که در یکی دووهفته اون همه منبع توسط داوطلبان مطالعه بشه.از طرف دیگه شرط ورود به مراحل دیگه هم این آزمونه بعدش جالب اینه که دانشجویان محترم خودشون از آزمون معافند.باور ندارید به سایت دانشگاه سری بزنید.واقعا این عدالته این نهایت بی عدالتی و حق خوریه.لطفا چاپ کن

  • مرتضی گفت:

   متاسفانه تمام رشته ها و علوم رو نادیده میگیرن

  • رسول گفت:

   دانشگاه امام صادق قضیه اش متفاوته

   این دانشگاه چون از همه ورودی هاش آزمون میگیره اول قضیه واسه همون یه بار برای هرفرد کافیه و برای اون دیگه واسه دانشجوی خودش نمیخاد

   و اینکه تهران یا سایر وضعش بدتره
   بازم امام صادق اطلاع رسانی داره و همیشه ثابت هست شما میتونی از قبل بخونی منتظر دو هفته نباشی
   امام صادق اتفاقا خیلی شفافه

 23. بی نام گفت:

  بحث تداخل زمان مصاحبه ها به کجا کشید؟ بالاخره تاریخ ها تغییر می کنن یا نه؟ دانشگاه شیراز هم با ارومیه تداخل داره هم با فردوسی. اگه قراره تاریخ ها تغییر کنه، زودتر اعلام کنن. چون فرصت ثبت نام شیراز داره تموم میشه. کسی در این مورد اطلاعی داره؟؟

  • کنکور 95 گفت:

   خودتون باید زنگ بزنید پیگیری کنید وگرنه کسی براتون کاری انجام نمیده
   من پاشدم رفتم دانشگاه تهران کلی با معاون تحصیلات تکمیلیش صحبت کردم هی گفتن نه نمیشه به ما مربوط نیست ولی فرداش اطلاعیه زدن توی سایت و زمان مصاحبه رو تمدید کردن
   برای رشته نانومواد

 24. دانشگاه سهند تبریز گفت:

  یعنی چه هر دانشگاهی هر کاری میخواد میکه

 25. خسته راه دکتری گفت:

  این چه روالی هست که درست کردن؟؟؟
  هر دانشگاهی برای خودش ی ساز میزنه؟
  اولش این سامانه گلستان
  اولا که ie11 میخواد تا من نصب کنم مهلت ارسال شهید بهشتی و ربیت مدرس تموم شد!!
  بعضیاشم اصلا مشکل دارن..مثل دانشگاه اصفهان!
  بعد تازه همه رو هم قبول کردن….
  تجربه دوستان سال قبل میگه که روند مصاحبه یه جوره، اعلام نتایج یه جوره دیگه!!!
  من فقط امیدم بخداست…..از کار وزندگی افتادیم..من دیگه داشتم انفارکتوس میزدم با این سامانه گلستان
  بخدا یه هفته است ساعت 12 شب میرم خونه..هم شاغلم هم باید بشینم این فرم ها رو پر کنم..پر کردن اطلاعات دانشگاه امیر کبیر کامل یه نصفه روز وقتمو گرفت…

 26. منتظر گفت:

  دانشگاه شاهد امتحان تخصصی برگزار می کند.حتی منابعش را هم اعلام کرده است .تهیه منابع در این وقت اندک کار دشواری است چه رسد به مطالعه آنها.