مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

امروز؛ انتشار کارت آزمون دکتری ۹۶

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری، روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش كشور، كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 می توانند از امروز با مرجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، نسبت به دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون اقدام نمایند.

 الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

 كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه مورخ 95/12/3 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته قابل پرينت و دريافت مي‌باشد.

ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 

آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان بر مبناي شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه مي‌باشد. داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در كارت شركت در آزمون بايستي براساس توضيحات بند «د» (تذكرات مهم) اقدام و در صورت نياز صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 95/12/4 و يا پنج‌شنبه مورخ 95/12/5 به حوزه‌هاي‌ رفع نقص كارت مراجعه نمايند.

ج- زمان برگزاري آزمون

براساس برنامه زماني پيش بيني شده فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 از ساعت 8:00 صبح روز جمعه مورخ 95/12/6 در 54 شهرستان مختلف كشور به شرح جدول شماره 1 اين اطلاعيه آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است.

د- تذكرهاي‌ مهم‌ 

1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17 و 18 (شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كدملي، معدل مقطع كارشناسي، تاريخ فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي، موسسه فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي، معدل مقطع كارشناسي ارشد، تاريخ فارغ‌التحصيلي كارشناسي‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصيلي كارشناسي‌ارشد، هيأت علمي (مربي آموزشي رسمي)، دانشگاه محل خدمت (مربيان آموزشي رسمي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 95/12/6 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و داوطلبان در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 7 و 13 (جنس، معلوليت و زبان خارجي) كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است در يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 95/12/4 و يا پنج‌شنبه مورخ 95/12/5 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول شماره 2) مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. ضمناً درخصوص بندهاي 12 و 21 (نام رشته امتحاني و محل برگزاري آزمون) هيچگونه تقاضايي پذيرفته نخواهد شد.

تبصره: آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 95/11/30 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل شده و يا تا تاريخ 96/6/31 در مقاطع مذكور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، در اين مرحله مي‌بايست نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغ‌التحصيلي (براي فارغ‌التحصيلان 95/11/30) و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ‌التحصيلان تا تاريخ 96/6/31) خود تا تاريخ 95/11/30 اقدام نمايند. اين داوطلبان مي بايست اصل گواهي تكميل و تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 30/11/95 (نمونه فرم در ذيل اين اطلاعيه درج گرديده) را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمايند.

2- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 8 (سهميه ثبت نامي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد، براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 95/12/7 به ارگان مربوطه مراجعه نماييد، داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) و سهميه رزمندگان (واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح) لازم است حداكثر تا تاريخ 95/12/6 به قسمت ويرايش كارت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان وارد شده و سهميه مذكور را اصلاح نمايند تا در صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيربط، سهميه براي آنها اعمال گردد، در غير اين صورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.

3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنماي شركت در آزمون را كه همراه با كارت شركت در جلسه آزمون بر روي سايت سازمان قرار گرفته است و قابل پرينت مي‌باشد دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.

4-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي‌باشد يا عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله فاقد مُهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و … مي‌باشد ضروري است در ساعات مشخص شده در بند «ب» شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عكس 4در3 (كه در سال جاري تهيه شده باشد) و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول شماره2‌) مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

5- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلباني كه كارت شركت در آزمون و كارت شناسايي (كارت ملي يا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) و هرگونه وسيله ارتباطي، الكترونيكي، و محاسباتي ( از قبيل تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر و ماشين حساب)، كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هركدام از وسايل مندرج دراين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط برابر آيين نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.

7- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود و نحوه برگزاري آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1396 از تاريخ 95/12/6 لغايت 95/12/13 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريا ل تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.

ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 در خاتمه اضافه مي‌نمايد:

1- نتایج اولیه آزمون بصورت کارنامه در هفته آخر فروردين ماه سال 1396 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

2- داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را از اين تاريخ لغايت روز پنجشنبه 95/12/5 همه روزه صبح از ساعت 8:00 الي‌ 12:00 و بعد از ظهر از ساعت‌ 14:00 ‌الي‌ 17:00 با شماره ‌تلفن‌ 42163-021 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور در ميان بگذارند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

37
افزودن دیدگاه جدید

avatar
امید
امید

باذکر یاد ونام خدا انجام ناممکنات ممکن است لطف خدا فقط قبول شدن نیست شاید استعداد و توان ما در جایی است که او میداند منتظر کار نامه نباشید به دنبال پیروزی باشید چرا که خدا با شماست موید باشید/

س
س

سلام دوستان
من امروز کارتم رو گرفتم اما بشددددددت عصبانیم. من حوزه امتحانیم رو شهر خودم یعنی محل اقامتم زده بودم اما حالا انداختن یه جای دیگه که نزدیک سه ساعت راهشه فقط. تازه صبح زودم که ماشین نیس اینجا
واقعا که … به خاطر این کارشون ممکنه من اصلا به جلسه نرسم و ضمنا شکایت خواهم کرد

Somayyeh
Somayyeh

سلام
همه شهرها که حوزه امتحانی ندارند . با توجه به شهر محل اقامتت حوزه امتحانی انتخاب میشه. حوزه امتحانی من هم شهر خودم نیست. فک کنم یک هفته قبل بود که جدول مربوط به حوزه های امتحانی روی سایت سنجش قرار گرفت.

ستاره
ستاره

سلام من کد رشتمو اشتباه وارد کردم. هیچ راهی نداره؟ یکی کمک کنه

حسن
حسن

نه متاسفانه منم

pari
pari

درود بر شما..یک سوال داشتم.کد امنیتی را چگونه و با چ کیبوردی باید وارد کرد…بارها خطای کد امنیتی می دهد و نمیتوانم برای کارت داوطلبی ازمون دکترا موفق شوم؟؟؟؟؟

...
...

فقط جواب جمع رو بنویسید.

Civil
Civil

با سلام و آرزوی موفقیت برای دوستان . چرا مطابق برنامه زمان بندی کارت ورود به جلسه در سایت سنجش هنوز نیامده ؟

___*سناتور*___"علوم سیاسی"
___*سناتور*___"علوم سیاسی"

معمولا انتشار کارت ها و حتی اعلام نتایج بعد از 12 ظهر توسط سازمان سنجش انجام میگیره.
صبور باش رفیق!

zeinab
zeinab

وااای خدا…دلم آشوووبه..دوستان دیگه انرژی خوندن ندارم دو روزه…احساس میکنم از سر باز میکنم فقط…چیکار کنم؟؟انرژیم تموم شده، نگرانم…

دکتری مطالعات ترجمه
دکتری مطالعات ترجمه

خوشبحالتون دوست عزیز. من از اواخر دی ماه اینجوری شدم. دیگه چیزی برام نمونده:(
بازم خدایا شکرت

بانو
بانو

مثل اینکه درصد کتبی 50% هست و 30% مصاحبه ، 20% مقالات پژوهشی ، بنظرم برای رشته های انسانی ظلم هست لااقل هفتاد درصد کتبی میشد

___*سناتور*___"علوم سیاسی"
___*سناتور*___"علوم سیاسی"

سللام.

چرا باید آزمون کتبی برای رشته انسانی بیش از 50% درصد باشه دوست عزیز؟

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

سلام دوستان میشه لطفا کسی که دانشجوی دکترا در شیمی تجزیه هستش لطفا منابعی که مطالعه کرده اینجا بگه .من شدیدا دکترا لازمم هم علاقه دارم و هم محل کارم خیلی بهم گیر میدن دکترا هارو در اولیویت میزارن توروخدا راهنماییم کنید.

سارا
سارا

واسه همه ارزوی موفقیت دارم انشالله برای هر کس انچه خداوند مصلحت و خیر میدونه پیش بیاد پنج ماهه با دو تا بچه به سختی درس خوندم و از هدفم دور نشدم اما از خدا جز انچه مصلحت است رو نمیخوام چون می دونم انچه خدا برام مقدر کنه عین خیر

جامعه شناسی
جامعه شناسی

سلام هم زبانان گرام دبیریک همایش مهم بودن تاثیری در نمره ی مصاحبه داردیاباید کارهای دیگری ارائه داد تا رضایت اساتید مصاحبه گیرنده جلب شود.
این حقیر دبیر یک همایش علمی خیلی مهم بودم که درآن کلی دکتر و نخبه سخنرانی کردندسپاس ازپشت صحنه های سایت محترم پی اچ دی تست.آی ار

___*سناتور*___"علوم سیاسی"
___*سناتور*___"علوم سیاسی"

100% درصد اطلاع دقیق ندارم اما قطعا در نگاه اساتید مصاحبه کننده موثر هست

مجتبی
مجتبی

سلام دوستان
من از امروز تا روز جمعه میخوام مطالعه کنم
به نظرتون قبول میشم؟

عمران
عمران

حتما امید داشته باش

مالکی
مالکی

امیدوارم چند ماه دیگه همتون رو خوشحال ببینم که پست گذاشتین و خبر مجاز شدنتون رو اعلام میکنید
خدایا راضی ام به رضای تو
الهی و ربی من لی غیرک
التماس دعا

س.م
س.م

لایک

20
20

توکل می کنم به خدا…

سامان
سامان

رقابت آزمون دکتری سنگین است..

فرشته
فرشته

سلام این عبارت تاکیدی رو تقدیم میکنم به همه دوستانی که استرس دارند:خداپیشاپیش من گام برمیدارد و پیکارم را به پیروزی می رساند.اندیشه های خصمانه تارومار میشود،و به نام خدا توفیق می یابم.موفق باشید

سامان
سامان

سلام..به امید قبولی در آزمون دکتری برای شایستگان علم و دانش

نعمتی
نعمتی

هرچه پیش آید خوش آید………..
تنها دلیلی که برخی دوستان استرس شدید دارن اینه که همه ی زندگیشون رو گره زدن به قبولی در دکترا! بصورت صفر و یکی فکر میکنن…اگه قبول شدم دیگه ته خوشبختیه و اگه قبول نشدم ته بدبختی! خب مسلما اینجوری نیست! اگه اینجا موفق نشدیم شک نکنید که روزی مون و شانسمون جای دیگری ست….به تجربه برام ثابت شده یه چیزی رو به زور و اجبار از خدا نخوام…من تلاشم رو کردم و دیگه نتیجه ش دست خداست…چه خوب چه بد خدایا شکرت.

zeinab
zeinab

خدااایا ب همه کمک کن، منم بین اونا….
توکل ب خودت…ایشاا.. هرچی خیره پیش بیاد.

___*سناتور*___"علوم سیاسی"
___*سناتور*___"علوم سیاسی"

هیس؛ نفس عمیق بکش! چشماتتو ببند! و به رویاهات فکر کن! اما… امروز صبح که از خواب بیدار شدم و خیلی بی حوصله بودم و به مادرم گفت وجودمو یاس و ناامیدی گرفته و میترسم قبول نشم، میترسم از 90 تا سیوال آزمون 9 تا سئوال هم بلد نباشم و من قبول نمیشیم…. فقط یه جمله بهم گفت و آرومم کرد؛ گفت: هروقت ناامید شدی هر وقت چیزی خواستی و هر وقت دلت پر از اشوب بود و هر وقت از همه چیز و همه کسی دل بردی فقط و فقط به خدا توکل کن و خودش همه چیز رو… ادامه نظر»

س.م
س.م

عالی بود

azar
azar

پیام امید بخشی بود….ممنون

خسته
خسته

بوي آزمون مياد، خدايا به اميد تو، هوامونو داشته باش

سحر
سحر

خدایا خودت کمک مون کن.
دوستان انشالله همه تو دانشگاهی که دوست دارن قبول بشن.
منم دعا کنید.

م
م

با امید موفقیت برای همه دوستان

امیر
امیر

الهی به امید تو. خدایا هر کسی زحمت کشیده ناامید نگردان.

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

انشالله هر چی خیره بشه
توکل بخدا

azar
azar

من خیلیییی استرس دارم چکار کنم؟؟؟

دکتر میشم
دکتر میشم

دیگه داریم به آخر می رسیم …الهی به امید تو
هرچی خیر و صلاح هست بشه