مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

دانلود سوالات کنکور دکتری 97

امکان دانلود سوالات دکتری 97 سراسری و آزاد فراهم شد.دانلود سوالات دکتری 97

جهت دریافت آخرین اخبار انتشار کلید سوالات کنکور دکتری، اخبار اعلام نتایج و مصاحبه دکتری به شدت توصیه میکنیم به عضویت کانال دکتری پی اچ دی تست درآیید… کلیک کنید…

به گزارش پی اچ دی تست، دفترچه سؤالات عمومی در ۷ گروه آزمایشی و دفترچه سؤالات تخصصی ۲۴۶ کد رشته امتحانی آزمون دکتری 97 در دسترس داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک های نسبت به دانلود رایگان سوالات دکتری 97 اقدام نمایند و در خصوص سوالات به تبادل نظر بپردازند.

گفتنی است زمان اعلام نتایج ازمون دکتری 97، فروردین ماه سال آتی اعلام شده است.

همچنین داوطلبان عزیز می توانند جهت اطلاع از زمان و نحوه اعتراض به دانلود سوالات دکتری 97 از 12 تا 15 اسفند ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

 

دانلود سوالات دکتری 97:

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 97:

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 1397

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری 97

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97:

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی کنکور دکتری 97

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1397 گروه آزمایشی علوم انسانی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات فارسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیای سیاسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئومورفولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آب‌وهواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات عرب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اقتصاد نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جمعیت‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مددکاری اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم قرآن و حدیث
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ادیان و عرفان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه و کلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه شافعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته برنامه‌ریزی درسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی تربیتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تکنولوژی آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش عالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مشاوره
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش و اندازه‌گیری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق بین‌الملل عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق خصوصی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت دولتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت صنعتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته گردشگری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حسابداری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم ارتباطات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته باستان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته محیط‌ زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مطالعات زنان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری 97 – 98 گروه آزمایشی علوم پایه:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی پترولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی آلی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی تجزیه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیتوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژنتیک ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته میکروبیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌فناوری میکروبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آمار
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریاضی محض
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریاضی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیک دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – لرزه‌‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریززیست‌فناوری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوانفورماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم کامپیوتر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم شناختی

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری 97 گروه آزمایشی فنی و مهندسی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – الکترونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – مخابرات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ قدرت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ سازه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ زلزله
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سنجش از دور
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوا فضا ـ آئرودینامیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوافضا ـ سازه‌های هوایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ استخراج
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پلیمر ـ پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پلیمر ـ رنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آب و فاضلاب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ مواد زائد جامد
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آلودگی هوا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیومتریال
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی صنایع
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نفت ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار و الگوریتم
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مواد و متالورژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی شیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری نانو ـ نانومواد
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری نانو ـ نانوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ کاربرد پرتوها
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ راکتور
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ پرتوپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ گداخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

دانلود سوالات دکتری 97 گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی باغبانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت منابع خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم دامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژنتیک و به‌‌نژادی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – بذر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – علوم علف‌های هرز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اگرواکولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته توسعه کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حشره‌شناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌شناسی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی مرتع
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آبخیز

 

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری 97 – 98 گروه آزمایشی هنر:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت پروژه و ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته معماری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شهرسازی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته پژوهش هنر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تئاتر

 

دانلود سوالات دکتری 97 گروه آزمایشی دامپزشکی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جراحی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته رادیولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت مواد غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت خوراک دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اپیدمیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته باکتری‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ویروس‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته قارچ‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ایمنی‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 97 – 98 گروه آزمایشی زبان:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ادبیات فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان روسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان آلمانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ترجمه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ابوصالح گفت:

  با سلام
  برای قبولی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی با ۲۱% تخصصی، ۳۰% استعداد تحصیلی و ۰% زبان و معدل کارشناسی ارشد ۱۷٫۹۳ امکان قبولی وجود دارد؟

 2. مریم گفت:

  سلام دوستان
  برای دکترا مدیریت بازرگانی ۹۷ شرکت کردم

  تخصصی ۲۴%
  زبان۱۲%
  استعداد تحصیلی ۲۰%

  دوتا مقاله و یک کتاب هم در دست بررسی و داوری دارم

  خواستم بدونم علوم تحقیقات تهران قبول میشم؟؟؟

  مرسی

 3. Elham memari گفت:

  سلام دوستان
  اگر اعتراضی درباره سوالات معماری دارید در این سایت به اشتراک بذارید تا همه اعتراض کنند.چون من ارشد کنکور فناوری معماری دادم و تسلطی به سوالای معماری ندارم.
  ممنون

 4. بهرنگ گفت:

  دوستان کسی به سوالات استعداد و زبان علوم انسانی اعتراضی ثبت کرده تو سیستم پاسخگویی؟!؟

 5. سارا گفت:

  بچه‌ها تو رو خدا راهنمایی کنید. من گزینه‌های استعداد رو نوشتم و حالا که چک می‌کنم همش غلطه. بعضی سؤالا اصن اون گزینه‌ای که من زدم چیز دیگه‌ای بوده. جای گزینه‌ها ممکنه فرق داشته باشه؟ دارم می‌میرم از استرس که نکنه واقعا غلط زدم:(

 6. سائل جواب فوری گفت:

  سلام
  من دکتری حقوق جزا و جرم شناسی امتحان دادم
  گزینه هام رو هم پایان جلسه توی یه تیکه کاغذ نوشتم ولی الان فقط دفترچه dرو منتشر کردن
  من چه جوری میتونم بفهمم چیکار کردم
  ذفترچه من eبود.
  هرکی میتونه کمک کنه ممنون میشم.

  • مهسا گفت:

   سلام
   متأسفانه نمیشه کاری کرد جز این که دفترچه سوالات رو چک کنید و یادتون بیاد که کدوم جواب رو انتخاب کردید و شماره گزینه شو ببینید و بعد در پاسخنامه چک کنید که ایا صحیح بوده یا خیر.
   هر سال فقط یک کد دفترچه و پاسخنامه ش منتشر میشه.

 7. علی گفت:

  سلام
  ایا با فرزند جانباز ۲۵ درصد به بالا رشته شهرسازی امکان قبولی در دانشگاه های آزاد هست؟؟

  لطفا یکی جواب بده

  • مهسا گفت:

   سلام
   سوالتون خیلی کلی هست. بستگی داره که عملکرد شما در کنکور و مصاحبه چی باشه. اگه منظورتون اینه که تاثیر این سهمیه چقدر هست که خب قطعا اثر مثبت داره، اما تضمین کننده قبولی نیست.

 8. برق قدرت گفت:

  سلام اقا اشتباه کردم جواب سوال ۴۵ برق قدرت گزینه ۴ میشه. سوال به این اسونی رو اشتباه بزنی زوره

 9. فافا گفت:

  سلام دوستان. سوالات معماری به ظاهر ساده بود ولی پاسخها اون چیزی که تصور میکردم نبود. با میانگین ۲۷ درصد بنظرتون من چی میشم؟؟

 10. مهندسی شیمی بیوتکنولوژی گفت:

  سلام
  لطفا اگر کسی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی شرکت کرده، راجب سطح سؤالات نظرشو بگه…
  بنظرم سؤالات میکروبیولوژی و آنزیم خیلی سخت بودن. و متأسفانه من رو خوندن این دوتا درس بیشترین تایم رو گذاشتم! پارسال با میانگین چهل درصد تخصصی رتبه چهل و دو آوردن.البته پارسال سؤالات واقعا راحت بودن. به نظرتون سختی سؤالات میتونه رو ارتباط درصدا و رتبه ها تأثیر قابل توجهی بذاره؟
  من نهایتا سی درصد تخصصی زده باشم! استعداد و زبانم سفید!

 11. مالک گفت:

  سلام دوستان، آخرش کسی میدونه معدل ارشد روی رتبه دکترا تاثیر داره یا نه؟ لطفا اگه کسی میدونه پاسخ بده؟ ممنون

 12. سوبر گفت:

  سلام دوستان خواهش می کنم یکی جواب بده . خیلی استرس دارم. دفترچه سوالات را که دانلود کردم دیدم در اول دفترچه نوشته مشخصات را بنویسید و امضا کنید
  در حالی که من ندیده بودم اصلا اینو

  حالا بگید من پاسخنامه را پر و امضا کردم ولی دفترچه رو نه
  آیا غیبت در آزمون می خورم و صفر یا نه

  منتظر پاسخمممممممممم
  لطفاااااااااااااااااااااااااااااااااا

 13. mostafa گفت:

  عزیزان. معدل ارشد توی ترازمون اصن تاثیری داره؟؟؟؟

 14. mostafa گفت:

  بچه ها یه سوال. معدلمون توی ترازمون تاثیر داره اصلا ؟؟؟؟؟

 15. رضا گفت:

  با سلام دوستانی که رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امتحان دادن لطف کنن بگن امتحان امسال راحت تر بود یا پارسال ممنون

 16. دریا گفت:

  سلام.الان سازمان سنجش سوالات بیوشیمی با کد ۲۲۲۷که مربوط به گرایش های زیست مولکولی هستش و قطعا باید بعد اون میومد به جای این کد سوالات بیوشیمی با کد ۲۷۰۹رو گذاشته که مربوط به دامپزشکی هستش.و بیوشیمی ۲۲۲۷به پایین صفحه رفته.الان با این حساب این کار فقط یه اشتباه تو جای قرار گیری دو تا بیوشیمی هستش و یا اینکه محتوا ها با هم قاطی شده.مدیر محترم لطفا منو راهنمایی کنید.ممنون میشم

  • مهسا گفت:

   سلام
   نگران نباشید اصلا موضوع مهمی نیست. فقط یک اشتباه کسی هست که سوالات رو در سایت سازمان سنجش قرار داده و ترتیب سوالات در سایت سنجش هیچ نشونه خاصی نیست.

 17. داوطلب مبهوت گفت:

  دوستان گرامی، من چند روز قبل آزمون ام اس آر تی ثبت نام کردم و از امروز پیامهای تبلیغی موسسات آمادگی این آزمون به گوشی من ارسال میشه. قبلا هم از موقعی که در آزمون دکتری ثبت نام کردم مدتها و بارها برای من پیام تبلیغی موسسات آمادگی کنکور در رشته ثبت نامی می اومد. شماره من جدیده و فقط انگشت شمار از افراد خیلی نزدیک میدونن. پس با توجه به جمیع احتمالات تقریبا با اطمینان باید گفت خود سازمان سنجش یا وزارت علوم شماره داوطلبانو در اختیار موسسات میذاره و واضحه که این کار غیر قانونی و غیر اخلاقیه. این کارها باعث سلب اعتماد میشه. آیا دوستان دیگه هم این مشکلو دارن؟

  • بیتا گفت:

   دقیقا همینطوره ، امتحان وکالت و‌دکتری از وقتی ثبت نام کردم همش از کلاس های وکالت و دکتری اس ام اس میاد ، به هیچ کدوم‌از این موسسات هم پیامی ندادم یا زنگی نزدم شمارمو داده باشم ، اصلا خیلی استرس میداد قبل ازمون وکالت ، ۴۰ روز مانده در دوره های ۴۰ روزه ما شرکت کنید ، ۳۰ روز مانده تست های سی روزه دکتر فلانی رو بیاین بگیرین، ۲۰ روز‌مانده بیاید لاقل در جمع بندی ۲۰ روزه ما یه چیزی یاد بگیرید ، ۱۰ روز‌مانده ، ۵ روز‌مانده ، بعد روز امتحان تبلیغای سال بعدو میفرستاد (لاقل سال بعد بیا لعنتی) بلاک کن‌ دوستم

  • phd97 گفت:

   پیام تبلیغاتی ربطی به سازمان سنجش نداره، کسی ک پیامک تبلیغاتی میفرسته کل شماره های یک شهر رو از مخابرات میگیره. مثلا میری میگی من واسه تبلیغات این متن پیام رو واسه کل شماره های شیراز میخام بفرستم و هزینه ش رو پرداخت میکنم…

   • داوطلب مبهوت گفت:

    چون دوباره برای من پیام تبلیغی اومد دوباره سری به اینجا زدم. دلیلی که شما میارید خیلی مقبول نیست چون اگر واقعا پیامها کاملا رندم میاد و به همه هم ارسال میشه چرا این همه مدت فقط و فقط پیام آزمون دکتری به ما ارسال میشه و نه هیچ چیز دیگه ای از هیچ جای دیگه؟ ضمنا پیامهایی که به من میاد واقعا به رشته ثبت نامی من در دکتری مربوط میشه. اگر به همه میاد چرا از رشته های نامرتبط نمیاد؟
    در واقع استدلال شما دقیقا همون استدلال سازمان سنجش یا آموزشگاه ارسال کننده پیامه تا نشه از نظر قانونی کارشونو متوقف کرد.
    ضمنا حتی اگر فردی بخواد به همه پیام بفرسته باز هم تضییع حقوق افراد محسوب میشه

  • یکی گفت:

   سلام دوست عزیز،
   با شما موافقم، کاملا مشخصه که شماره های ما رو فرختن. بعد از ثبت نام برای msrt و کنکور سیل smsهای تبلیغاتی به سمت من راه افتاد! چون برای کنکور تو یکی از این موسسه های کنکور ثبت نام کرده بودم فکر کردم اونها دیتابیسشون رو فروختن. ولی برای msrt هیچ کلاس یا موسسه ای ثبت نام کرده بودم و فقط خودم می دونستم میخوام msrt بدم و سیستم ثبت نام :)) دقیقا بعد از اینکه پروفایل ساختم یه هو همه موسسه ها فهمیدن من داوطلبشون هستم!

 18. software گفت:

  سلام دوستان گروه فنی مهندسی لطفا هرکس از هرسوالی از استعداد تحصیلی مطمئن هست پاسخش رو اینجا بنویسه.

 19. ارزو گفت:

  بچه ها اون سوال استعداد میشد هر کاری بهتر از بیکاری نیست ؟

 20. علي گفت:

  دوستان معماری چه خبر منم در غم شما شریکم خواندن با نخواندن فرقی میکرد؟

 21. سهيل گفت:

  سلام دوستان یک سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید بنده در نظر دازم برای دکترای سال ۹۷ اقدام کنم و به دلیل مشغله شدید فرصت مطالعه ندارم از دوستان دارای تجربه میخراستم جویا بشم که ایا بدون مطالعه میشود در کنکور دکترای ۹۷ برای دانشگاه ازاد یکی از واحد های حومه تهران قبول شد؟؟

 22. میلاد گفت:

  دوستان کسی مدیریت صنعتی هست؟ که پارستل رفته باشه مصاحبه

 23. پریس گفت:

  من تمام گزینه هایی که سرجلسه رو زده بودم واسه خودم یدداشت کردم آوردم الان گیج شدم چون گزینه ها فرق دارن

 24. مدیریت دولتی گفت:

  با آرزوی موفقیت همگی دوستان دفترچه با کد خودمون رو از کجا تهیه کنیم؟ دفترچه من ۱۲۷ E , 401 D بودم اگر کسی اطلاع داره لطفا پاسخ بده ؟ ممنون میشم

  • یکی گفت:

   ممنون دوست عزیز انشالله شما هم موفق باشین
   تا جایی که من میدونم همچین چیزی ممکن نیست و فقط یک دفترچه منتشر میشه

 25. اقلیم ۱۰۰ گفت:

  چی میشد پاسخ نامه هم با سوالات منتشر میشد تا ما انقدر عذاب نکشیم

 26. اقلیم ۱۰۰ گفت:

  سه منفی یک مثبت رو میبرد

 27. برق قدرت 97 گفت:

  جناب حامد :
  سلام
  بله همیتن طور است
  تعداد پاسخ صحیح * ۳ – تعداد پاسخ منفی *۱ = درصد شما

 28. برق قدرت 97 گفت:

  جناب داوطلب مبهوت:
  این استدلال شما برای بی ارزش بودن دروس زبان و استعداد درست نیست. انچه رتبه شما را تغییر می دهد تراز شماست.
  موفق باشید

  • داوطلب مبهوت گفت:

   در واقع ۸۰ تخصصی باید میگفتم نه ۱۲۰ تا و اشتباه عددی در اینجا مرتکب شدم ولی به جز این، باقی استدلال اشکالی نداره یعنی با ۸۰ تا تخصصی هم هنوز کل ۶۰ تا استعداد و زبان روی هم ۱۵ تا تخصصی میشه و عملا تقریبا همه داوطلبان فقط میتونن ۳۰ تا از ۶۰ تا درست بزنن که میشه حدود ۷ تا تخصصی یعنی ۷ تا تخصصی بزنی معادل اینه که به اندازه همه استعداد و زبان زده باشی. پس نقش این دو ماده امتحانی خیلی کم رنگه. به همین دلیله که فقط و فقط با تخصصی بالا و کنار گذاشتن کامل اون دو تا میشه رتبه خیلی خیلی عالی آورد. پس اون دو در مقابل تخصصی کاملا محو میشن
   احتمالا فقط در آزمون ۹۲ بود که یکدفعه ضریب زبان ۲ شد به جای ۱ و تعداد سوالهاش هم دو برابر و بعضیا فقط با درصد بالای زبان رتبه های عالی آوردن و اون سال خیلی از اساتید در جاهای مختلف معترض شدن که فقط زبان دان دارید جذب میکنید و همین باعث شد دوباره زبان مثل قبل رفت به حاشیه مطلق.
   اما اینکه میگید تراز ملاکه، درست. ولی تراز هم از درصد و معدل تحصیلی حساب میشه و درصد هم از روی ضرایب دروس. فرمول پیچیده ای در کار نیست و واقعیت روشن همینه که فقط تخصصی اهمیت بهش داده شده و لاغیر. احتمالا علتش اینه که متولی دانشگاهها در کشور میدونه تقریبا همه در زبان و استعداد به نسبه ضعیفن و اگه نقش این دو تا رو بیشتر کنه تقریبا همه ضرر بیشتری میکنن. به هر حال استدلال مشکلی نداره چون چیز پیچیده ای نیست. مساله اصلی اینه که فکر کنیم چرا برای سنجش تخصصی اینقدر مهمه و توزیع ضرایب اینطور تعریف شده

   • ویکتاریون گفت:

    جدا از استدلال شما،من تجربه ی خودم رو میگم:اولین سالی که کنکور شرکت کردم رتبه م ۱۶ شد. سال دومی که شرکت کردم درصدای تخصصی و زبانم دقیقا مثل سال قبل شد.اما استعداد رو ۶ درصد پایین تر زدم. همون باعث شد که رتبه م ۳۲ بشه. با ۱۶ همه جا دعوت به مصاحبه می شدم. با ۳۲ سه تا از دانشگاه های تهران رو نیاوردم. پس شاید تاثیر کلی شون به چشم نیاد. ولی توی رتبه ی هر فرد تعیین کننده س و نمی تونیم بگیم بود و نبودش یکسانه. از نظر سختی و آسونی هم دوتا کنکور شبیه به هم بودن. یعنی فکر نمی کنم میانگین درصدهای افراد توی اون دوسال تغییر خاصی کرده بود.

    • داوطلب مبهوت گفت:

     فکر میکنم با همین توضیحات شما در واقع جواب ابهام من هم تا حد زیادی معلوم میشه. مسلما زبان و استعداد بود و نبودشون یکی نیست اما به هر حال قابل انکار نیست که ۶۰ تا سوال از اونها عملا یعنی ۷ تا تخصصی. حالا ابهام در اینه که با وجود تاثیر خیلی ضعیف این دو (و نه بی تاثیری مطلق) فلسفه ورودشون به مواد آزمون چیه.
     به نظر میاد دلیلش رقابت شدید و ساختن یه غربال دیگه باشه یعنی به تجربه معلوم شده که فقط نمیشه با تخصصی به تنهایی آزمون تستی خوب برای غربال داوطلب درست کرد. از اون طرف هم معلومه که تقریبا همه در استعداد و زبان ضعیفن و جبران ضعف در اینها هم با توجه به بینهایت بودن منابع طرح سوالشون کار کمتر کسیه. پس این دو نقش الک رو دارن اما نه برای عموم داوطلبان بلکه فقط بین افراد معدودی که تخصصی رو خوب از عهده برمیان و در کل هم دانشجوی تاپی در دوره بودن. به همین دلیله که در رقابت شدید بین این افراد آماده تر حتی چند تست زبان و استعداد هم وضعیت رو جابجا میکنه
     با توجه به اینکه اکثر داوطلبان تاپ در زبان و استعداد قوی نیستن این مساله باعث میشه تخصصی رو مجبور بشن بیشتر و عمیقتر بخونن و لذا به نظر میاد که داوطلب باسوادتر جذب میشه
     اگه خلاصه کنیم زبان و استعداد فقط تبدیل شدن به یه غربال ریزتر برای الک کردن بیشتر و داغتر کردن میدان مسابقه یعنی هدف از زبان در آزمون دکتری سنجش مهارت زبان نیست بلکه شدیدتر کردن رقابت در بخش تخصصیه. همینطور هدف از استعداد هم سنجش آمادگی کلی ذهنی نیست بلکه محرکیه تا داوطلب تاپ مثلا دو ماه بیشتر تخصصی کار کنه و مثلا ۵ تا بیستر تخصصی بزنه

    • برق قدرت گفت:

     شما دارید امتحان دو سال مختلف رو باهم مقایسه میکنید! برادر من خب شاید سال دومی ک امتحان دادین، رقیباتون قوی تر بودن و رتبه شما بد شده!

     • ویکتاریون گفت:

      تقریبا همون قبلی ها بودن:) معمولا میانگین تخصصی ها خیلی جابه جا نمی شه.حداقل اونقدری که من تجربه کردم. رتبه های تک رقمی هم معمولا بالاترین درصدهای تخصصی رو ندارن. خیلی ها رو با رتبه ی متوسط می بینین که درصد تخصصیشون بالاتر از رتبه خوب هاست. به خاطر همین میگم مقایسه ی دو سال مختلف هم چندان اشتباه نیست.

 29. حامد گفت:

  دوستان قضیه نمره منفی همون سه تا غلط یه جواب صحیح ؟ ؟

 30. برق قدرت 97 گفت:

  سلام پاسخ سوال اخر ماشین قطعا گزینه ۲ می باشد
  سوالات نسبت به پارسال بسیار سخت تر بود.

 31. علی ای ایها الساقی گفت:

  زبان منفی ۳ تاثیر بدی میذاره؟

 32. فيزيولوژي ورزشي گفت:

  سوال شماره ۵۴ و سوال شماره ٧۵ در درس بیوشیمی کاملا غلط میباشد و هیچکدوم از گزینه ها جواب صحیح نیست، لطفا دوستان راجعبه این دو سوال نظر بدید.

 33. سیل سپور گفت:

  سوالات استعداد خیلی چرت بود…

 34. داوطلب مبهوت گفت:

  دوستان گرامی، من الان برای شما استدلال میکنم که وجود دو ماده امتحانی استعداد و زبان، در شرایط فعلی آزمون دکتری، تقریبا بی اثره، و معلوم نیست چرا توزیع سوالات و ضرایبشون به این شکله.
  مثلاً در خیلی از رشته های انسانی، در آزمون ۴ اسفند اخیر، ۳۰ سوال استعداد و ۳۰ زبان اومده بود در کنار ۱۲۰ تخصصی. چون ضریب تخصصی ۴ و اون دوتای دیگه ۱ تعریف شده، حتی اگه همه ۶۰ سوال استعداد و زبانو داوطلب جواب درست بده معادل با اینه که ۱۵ تا تخصصی بیشتر جواب درست داده باشه یعنی ۱۲ و نیم درصد تخصصی بیشتر زده باشه. اما همه میدونن که اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در بهترین حالت مثلا ۵۰ درصد استعداد و ۵۰ درصد زبان درست میزنن که تقریبا معادله با ۷ تا تخصصی بیشتر یا ۶ درصد تخصصی بیشتر. به عبارت دیگه، فقط با ۷ تا تخصصی میشه همه زبان و استعدادو یکجا جبران کرد. اما اگه از اون طرف نگاه کنیم با نهایت تلاش و مطالعه شاید موفق بشیم ۵۰ درصد استعداد و ۵۰ زبان بزنیم تا اینکه تازه برابر بشه با ۷ تا تخصصی.
  ضمنا در نظر بگیریم که درسته که دروس تخصصی هم دقیق منابعش معلوم نیست اما به هر حال تعداد منابع محدودی داره و مثلا در رشته علوم تربیتی نمیشه کتاب فیزیکو باز کرد و از اون تست طراحی کرد. اما زبان واقعا هیچ رده محدودی از منابع نداره و مثلا در همون رشته علوم تربیتی طراح میتونه تقریبا هر کتاب انگلیسی در هر زمینه ای رو از یک صفحه رندم باز کنه و تست ازش دربیاره. استعداد هم به یک معنا همینطوره. بنابراین از جنبه منابع هم زبان و استعداد کاملا بی در و پیکر ولی تخصصی به هر حال دایره جولانش محدوده.
  پس از هر جهت بررسی میکنیم میبینیم باید بینهایت روی زبان و استعداد وقت گذاشت و آخرش با ۷ تا تخصصی هم معادل نشه. ولی میشه کمی بیشتر روی منابع به هر حال محدود تخصصی وقت گذاشت و ۷ تا بیشتر تست درستشو زد و از همه در زبان و استعداد جلوتر افتاد.
  با این حساب، واقعا چه توجیهی برای وجود دو درس استعداد و زبان در این شرایط وجود داره؟

  • سهیل گفت:

   دوست عزیز این طور که شما می فرمایید نیست زبان و استعداد با توجه به این که اکثرا پایین میزنن تاثیر فوقالعاده ای داره اگر خوب بزنین و تراز بالایی برای شما خواهد داشت به ضریبش زیاد نگاه نکنین تاثرش خوبه

  • phd97 گفت:

   بله شما تا حدودی درست میفرمایید، تاثیر دروس تخصصی قابل مقایسه با عمومی نیست ولی توجه کنید که اگه تو دروس عمومی حدقل تراز که اکثر بچه ها میارن رو کسب نکنی رتبه ت رو به شدت خراب میکنه. با این دید به قضیه نگاه کنید. البته همنطور ک بچه ها گفتن درصد بالا توی ای دروس هم تراز قابل توجهی براتون ایجاد میکنه

  • پریس گفت:

   استدلال شما غلطه
   روی تراز تاثیر می ذاره

 35. naseh گفت:

  با سلام؛ دوستان عزیز الان که دفترچه سوالات موجود می باشد نظرتون در مورد آزمون چگونه است؟ فیزیولوژی ورزش

 36. ارزو گفت:

  بچه ها جوابای استعدادو بذارین

 37. پ گفت:

  سلام چرا کد اختصاصی من با عمومی فرق داشت مثلا کد دفترچه اختصاصی من d بود و عمومی a. باید حرف انگلیسیشون شبیه باشه؟ یا دفترچه اشتباه به من دادن؟

 38. اقلیم ۱۰۰ گفت:

  پاسخنامه سه شنبه عصر میادش

 39. زینب گفت:

  سلام دوستان
  آیا شرکت کننده علوم شناختی کسی اینجا هست؟

 40. سینا گفت:

  والا جناب هادی امتحان اکثر رشته ها انقد سخت بوده که هر کی امسال ۳۵ درصد بزنه رتبه تک رقمی میاره

 41. مهرنوش. اگرو تکنولوژی گفت:

  بچه های اگرو کسی هست

 42. هادی گفت:

  والا من مدیریت بازرگانی بودم. تجربه پارسال نشون داد که هرکی تخصصی بالای ۵۰ زده یه رتبه خیلی خوب میاره. بچه هایی هم که ۴۵ به بالا زدن در رقابت مصاحبه بودن. امسال هم مثل پارسال. آزمون سنگین بود. بچه های دولتی هم همین وضعیت دارن.

 43. پلیانی گفت:

  دفترچه سوالات فقط نام و نام‌خانوادگی داوطلب رو میخواست. اگر وارد نکردید هم مهم نیست. مهم انتهای پاسخنامه سوالات بود ک باید امضا میشد

 44. ابراهیم گفت:

  سلام دوستان. من اطلاعاتم رو در قسمت مندرج در دفترچه سوالات وارد و امضا نکردم. این می تواند جای نگرانی باشد؟ لطفا اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد ممنون میشم کمک کنید.

 45. نگار گفت:

  الان که میبینم بعضی از دوستان کامنت دادن چرا گزینه ها جابه جا هست به حکمت سخت سوال طرح کردن اساتید پی میبرم . دوست عزیز دفترچه ها کد داره به همین خاطر گزینه ها جابه جاست .

 46. Mahsa گفت:

  دوستان کلید سوالات رو کی میزارن؟ کسی اطلاعی داره؟

 47. Mahsa گفت:

  پاسخ به حسابداری
  چون کد دفترچه ها متفاوت بود و پاسخ ها نسبت ب کدها تعییر میکنه، اینجا تو سوالات کدی که استفاده کردن E هست.

 48. حسابداری گفت:

  سلام.چرا در این سوالات جای گزینه ها عوض شده مثلا گزینه ۲ با گزینه ۴ جابه جا شده؟سوال ها همان هست و گزینه ها هم همان ولی جای گزینه عوض شده ؟من پشت برگه شماره دواطلبی تمامی گزینه هایی را که پاسخ داده بودم نوشتم اول که دیدم وحشت کردم فکر کردم اشتباه در پاسخ نامه وارد کردم بعد که دقت کردم متوجه شدم جای گزینه ها در این سوالات سازمان سنجش عوض شده؟ اگر کسی می داند لطفا علت را بگوید

 49. برق قدرت گفت:

  جناب مهندس سوال اخر ماشین که ۳ زدین چطوری حل کردین؟
  اخه وقتی ابعداد هسته افزایش پیدا میکنه علاوه بر اینکه سطح مقطع با توان دو در مخرج رشد میکنه در صورت به اندازه رادیکال دو حجم هسته هم بیشتر میشه فرمول تلفات هسته رو ببینین
  pf=kf*(v2\a^2

 50. رياضي محض گفت:

  بچه ها ریاضی محض کسی هست؟
  کسی میدونه جواب دقیق سوالای تخصصی محض چیه یا باید منتظر کلیدا باشیم

 51. منصوره گفت:

  بچه ها آخر دفترچه سوالات اومده یا نه؟؟؟ من رشته ام اگروتکنولوژی هستش.

 52. گل رز گفت:

  بچه ها کجا باید اطلاعات درمورد یک سوال غلط رو بدیم؟؟

 53. منصوره گفت:

  بچه ها آخر دفترچه سوالات اومده یا نه؟؟؟

 54. عصبیییی گفت:

  توروخدا یکی جواب منو بده.من بیوشیمی از زیر شاخه زیست مولکولی شرکت کردم.با کد ۲۲۲۷.الان اومدم دفترچه سوالات رو دانلود کنم بعد دیدم اون دفترچه همون سوالا نبوده که دست من نبوده.و این سوالا که دانلود کردم همون به رشته اصلی خودمه.خلاصه محتوای بیوشیمی مال زیر شاخه زیست مولکولی و مال دام پزشکی قاطی شده.کدها همونه.ولی محتوا فرق داره.توروخدا از بچه های بیوشیمی یکی جواب بده

 55. فقط خدا گفت:

  چرا ترتیب گزینه های درس استعداد مثل دفترچه سوالات نیست؟!؟!

  • هادی هوش گفت:

   سوالات عمومی همیشه اینطوریه جوابهای هر سوال جابجا میشه بخاطر اینکه کسی تقلب نکنه.ولی سوالات یکی هست

 56. شیمی آلی. گفت:

  دوستان عزیز هیچ نگران رتبه نباشید همه چی بسته به مصاحبه است که…..

 57. روانشناسی گفت:

  ببخشید منظورم زبان عمومی بود که یک دفترچه برای همه گروه های علوم انسانی هست الان تو سایت سنجش

 58. روانشناسی گفت:

  سلام
  گزینه های درس زبان تخصصی که الان منتشر شده با گزینه هاس سوالات سر جلسه متفاوتند منظورم مصلا گزینه ی دو سر جلسه اینجا گزینه ی سه هستش هیچکی متوجه شده؟؟؟؟

  • شیمی آلی. گفت:

   مربوط به کد دفترچه است گزینه های هر کد دفترچه با هم متفاوته

  • گل رز گفت:

   دوست عزیز
   دفترچه ها کد بندی هستن این دفترچه روی سایت الزاما دفترچه ای نیست که دست شما بوده شاید دست بغل دستیتون بوده…D E

  • ali گفت:

   سلام
   دکتر
   دفترچه ها چهار نوع جواب داره که گزینه ها جابجاست و برای جلوگیری از تقلب کردن است. گزنه های تو با چهار نفر اطرافت اگر هم رشتت باشن یکی نیست.
   حالا من موندم اگر جواب یعنی مثلا خود جواب رو به بغلیاشون بگن تقلب نمیشه. در هر صورت مثلا می خوان تقلب نشه

 59. پلیانی گفت:

  من ک چک نمیکنم. ی دفعه میخوام نتیجه اصلی و ببینم.

 60. سابرین گفت:

  تاسف خوردم وقتی صدای باند در حوزه ما میگفت وقت تمام دفترچه دوم رو بردارید ولی هنوز دفترچه دومی نبود… تاسف خوردم وقتی خودم با هم رشته ای گذاریم باهم رفتیم سرویس بهداشتی و راجب چیزی غیر از آزمون حرف می زدیم و نابود شدم وقتی همسرم گفت یکی از سرجلسه بلندشد اند تو باغچه دانشکاه حوزه نه یه کنار خورد نه دو تا خم شد و تمام کنارها رو جمع مرد گذاشت تو جیبش…. سوالات وحشتناک بودن منظور طراح چی بود از سوالات استعداد؟ استعداد من رو تو این میسنجه که دو تا استوانه هم ارتفاع که یکی هر دیقه یه درصد و اون یکی سه درصد پر میکردو آن که زودتر پر میشد آبش میرفت روی این یکی هم حال آب کوچیکه چقدر؟؟؟؟ هم ارتقاع و هم حجم کوچیکه چیه؟؟؟؟ متاسفم شدم که امتحان دادم

  • ارش گفت:

   البته حق با شماست…….

   اون سوالم جوابش ۲ برابر بود

   ببخشید اون کنارا منظورتون چی بود که گذاشت توی جیبش؟
   اشتباه تایپی داره؟

 61. سمیه گفت:

  اگه گزینه های سوالی از نظر ما غلط باشه میتونیم اعلام بکنیم؟

 62. الهام گفت:

  کلید سوالا کی قراره بذارن

 63. ارزو گفت:

  من ک نابود شدم .منتشر کنن دیگه .مگه چقد کار داره

 64. علی گفت:

  سازمان سوالات رو تو سایتش قرار داد