مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

اعلام مهلت اعتراض به سؤالات کنکور دکتری 97

نحوه اعتراض به سوالات دکتری 97داوطلبان کنکور دکتری ۹۷ می توانند از ۹ اسفند ماه نسبت به ارسال نظرات خود درخصوص سؤالات این آزمون به سازمان سنجش اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی درخصوص سوالات و کلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹ لغایت سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ منحصراًاز طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان ارسال نمایند. بدیهی است تقاضاهایی که از طریق دیگر ویا بعد ازتاریخ ۹۶/۱۲/۱۵ واصل گردد قابل بررسی وپاسخگویی نمی باشد.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. سعید مویدصفاری گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام و عرض ادب، لطفا اهل فن نظر بدهند تا فرصت باقیست اهل فن نظر بدهند. دو سوال(پشت سرهم)اشتباه در بخش استعداد که برای اکثر رشته ها یکسان بوده باعث تعجب است. حداقل از سر کنجکاوی هم که شده مطالعه بفرمایید. لطفا بی تفاوت نباشید.
  مستدعی است که در سایت رسمی سازمان سنجش از طریق ورود به قسمت سیستم پاسخگویی، اعلام کلید اشتباه برای این سوال نمایید زیرا شنیده و بعضا دیده شده که حجم اعتراضات از اهمیت زیادی برخوردار است.
  از متخصصین فن نیز استدعا دارم در همین قسمت اعلام نظر بفرمایند تا باعث قوت قلب دیگر دوستان جهت رجوع به قسمت سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش شوند.
  صورت سوال در انتهای مطلب آمده است.
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷ و ۱۱۸ از دفترچه ی A (استعداد تحصیلی) از آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ تقدیم می گردد.
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷:
  در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است که نام هر فردی کمتر نوشته شود، برنده ی بازی خواهد شد و در صورت سوال ۱۱۷ (که باید با فرض کلی جمع شود) آمده است که لذا مفروض است که نام احسان باید کمتر از همه نوشته شود.
  برای برنده شدن احسان (کمتر نوشته شدن نام او) لازم است که او نام بهروز را روی برگه ی خود ننوشته باشد زیرا طبق یکی دیگر از فروض اصلی سوال که برای سوال ۱۱۷ هم باید مورد استفاده قرار گیرد، هر فردی که نام بهروز را روی برگه ی خود بنویسد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود می نویسد و بالعکس یعنی اگر بهروز نام فردی را روی برگه ی خود بنویسد، او نیز نام بهروز را روی برگه ی خود می نویسد لذا اگر احسان نام بهروز را بنویسد و یا بالعکس، ممکن خواهد شد که بهروز در کنار نام احسان، نام دریا را بنویسد (زیرا طبق یکی دیگر از فروض اصلی سوال هیچکدام نمی توانند نام خود را در برگه ی خویش مورد استفاده قرار دهند) و اگر احسان نیز در کنار نام بهروز، نام دریا را مورد استفاده قرار دهد، سارا ناچار خواهد شد نام احسان و دریا را استفاده کند زیرا اگر نام بهروز را استفاده کند لازم می شود که بهروز هم نام سارا را بنویسد و جاهای خالی برگه ی بهروز پر شده و چنین امکانی وجود نداردو بدین ترتیب برنده ی بازی خود سارا خواهد شد. لذا این مثال نقض، اطمینان خواهد داد که بهروز نام احسان را و احسان نام بهروز را استفاده نکرده اند و الا نمی توان با قطعیت صحبت از برنده شدن احسان نمود.
  با عنایت به آنچه مبنی بر عدم امکان استفاده ی احسان و بهروز از نام یکدیگر، ذکر گردید و با توجه مجدد بر عدم امکان استفاده از نام خود فرد در برگه ی او، احسان و بهروز، هر دو، مجبور خواهند بود که دو جای خالی خود را با نام سارا و دریا پر کنند. دریا و سارا هم که نامشان در برگه ی بهروز آمده مجبور خواهند شد که یکی از دو جای خالی برگه ی خود را به نام بهروز اختصاص دهند. در ای حالت به صورت قدر متیقن، نام بهروز دو بار(در برگه های سارا و دریا) و نام سارا دو بار(در برگه های احسان و بهروز) و نام دریا نیز دو بار(در برگه های احسان و بهروز) مورد استفاده قرار گرفته است. حال اگر دریا در کنار نام بهروز از نام احسان استفاده کند و سارا در کنار نام بهروز، نام دریا را بنویسد، احسان با یکبار نوشته شدن نامش، باز کمترین تعداد استفاده از نام خود را خواهد داشت و برنده میشود تا فروض اصلی و جزئی سوال رعایت شده باشد. در این حالت اما نام سارا روی هر سه برگ نخواهد بود (برگه ی دریا). مورد ذکر شده مثال نقضی می باشد برای تشخیص غلط بودن کلید منتشر شده توسط سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور که گزینه ی دوم را مبنی بر ، معرفی نموده است.
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۸:
  در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است: هر فردی که نام بهروز را روی برگه ی خود بنویسد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود می نویسد و بالعکس یعنی اگر بهروز نام فردی را روی برگه ی خود بنویسد، او نیز نام بهروز را روی برگه ی خود می نویسد لذا اگر دریا نام احسان و بهروز را روی برگه ی خود بنویسد به طور قطع بهروز نیز نام دریا را روی برگه ی خود نوشته است. به علاوه از آنجا که مفروض است هر فرد فقط می تواند دو نام بنویسد و نمیتواند نام خود را مورد استفاده قرار دهد، در این حالت بهروز می تواند برای نام دوم در برگه ی خود از اسامی سارا یا احسان استفاده نماید که اگر نام احسان را انتخواب کند، احسان نیز ضرورتا نام اورا باید بنویسد اما ممکن است بهروز نام سارا را انتخواب نماید. به علاوه هیچ دلیلی وجود ندارد که سارا نام اشخاص بخصوصی را مورد استفاده قرار دهد. بله اگر مطمئن بودیم که بهروز نام احسان را به عنوان نام دوم بر میگزیند، می شد دو نام برگه ی سارا را با قطعیت مشخص نمود اما به هیچ وجه نمی توان نام دوم برگه ی بهروز را از داده ها بدست آورد بنابراین واضح است که نمی توان هر دو نام هیچ کدام از برگه ها را با قطعیت عنوان نمود لذا پاسخ صحیح، گزینه ی اول یعنی می باشد ولذا کلید شماره ی ۳ یا هر گزینه ی دیگری غلط می باشد.
  مستدعی است که در سایت رسمی سازمان سنجش از طریق ورود به قسمت سیستم پاسخگویی، اعلام کلید اشتباه برای این سوال را بنمایید زیرا شنیده و بعضا دیده شده که حجم اعتراضات از اهمیت زیادی برخوردار است.
  از متخصصین فن نیز استدعا دارم در همین قسمت اعلام نظر بفرمایند تا باعث قوت قلب دیگر دوستان جهت رجوع به سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش شوند.
  سوال:
  -با توجه به اطلاعات زیر، به سوالات ۱۱۶ تا ۱۱۹ پاسخ دهید
  بین چهار خواهر و برادر به نام های احسان، بهروز، سارا و دریا یک بازی به صورت زیر انجام شده است.
  هرکدام از آنها روی برگه ای نام دونفر از سه نفر دیگر (دو نام متفاوت) را نوشته است و برگه ی خود را تحویل داده است. نهایتا با شمارش کل اسامی نوشته شده روی برگه ها، کسی که نامش کمتر نوشته شده بود، برنده بازی شد. از اسامی نوشته شده روی برگه ها اطلاعات زیر در دست است:
  -سارا یا نام دریا را ننوشته است یا اگر نوشته، نام احسان را هم نوشته است.
  -اگر کسی نام بهروز را روی برگه ی خود نوشته باشد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود نوشته است و بر عکس، هر کس که بهروز نام او را در برگه ی خود نوشته است، او نیز نام بهروز را در برگه ی خود نوشته است.
  -فقط بر روی دو برگه از چهار برگه، اسامی کاملا مشابهی نوشته شده است.
  ۱۱۷: اگر احسان برنده بازی شده باشد، کدام مورد در خصوص سارا صحیح است؟
  ۱)او نام دریا را روی برگه ی خود نوشته است.
  ۲)سه نفر، نام او را روی برگه های خود نوشته اند.
  ۳)فقط احسان نام او را روی برگه ی خود نوشته است.
  ۴)نام وی به همراه نام احسان، روی یک برگه نوشته شده است.

  ۱۱۸:اگر دریا، نام های برادرهایش را روی برگه خود نوشته باشد، هر دو نام نوشته شده روی برگه های چند نفر از سه نفر دیگر، به طور قطع مشخص می شود؟
  ۱)صفر ۲)۱ ۳)۲ ۴)۳

 2. سپهری گفت:

  دوستان نظرتون در مورد اون سوالات استعداد علوم پایه و مهندسی که در مورد کشاورزی بود چیه؟ به نظر من باید منابع کشاورزی را منطقه بندی کنند اما سنجش گزینه ای دیگر را اعلام کرده

 3. لعیا.برنامه ریزی شهری گفت:

  سلام دوستان.کسی هست برنامه ریزی شهری امتحان داده باشه؟ سوالات تخصصی خیلی سخت بود….توروخدا کسی میدونه حداقل درصد تخصصی چقدر باید باشه تا روزانه یا شبانه قبول شد؟

 4. علی گفت:

  سوالات سخت از گذشته بود

 5. علی گفت:

  سوالات از سال گذشته سخت تر بود

 6. محمدرضا گفت:

  سلام
  سوالات بسیار مفهومی بوده و بجای دانسته های فرد بیشتر قصد سنجش نا دانسته هارا داشته اند .به مچ گیری بیشتر شباهت داشته تا سوال

 7. علی گفت:

  سلام
  دوستان کسی فرم اعتراض به کلید رو پر کرده؟
  چون در تعیین نوع مشکل (اجباری)، گزینه جواب کلید اشتباه است رو نذاشته؟ لطفا راهنمایی کنید.
  با تشکر

 8. سحر گفت:

  سوال۹۱ ادبیات در کلیات کلید سنجش غلطه و سوال ۵۷ نثر ادبیات گزینه های سنجش هیچکدومش توی متن وجود نداره.دوستان هرکسی موافقه لطفا این مساله رو مطرح کنه شاید ج داده شد ان شاالله.

 9. سحر گفت:

  سه تا از کلیدای سنحش غلطه بچه ها.تو تخصصیای ادبیات.چیکار کنم؟اعتراض فایده ای داره؟من به زور وقت کردم۷۶تا تخصصی بزنم با یک عالمه غلط.هنوز مات و مبهوتم.

 10. ساناز (شیمی آلی) گفت:

  سلام آزمون خیلی سخت بود خیلی خونده بودم ولی نتیجه خوبی نگرفتم.شش ماه بکوب خوندم.
  من تو دفترچه سوالات مشخصاتمو نزدم اما تو پاسخنامه مشخصات و امضا زدم و رو کارت ورود به جلسه ام امضا زدم.ممکن هست جز غایبین بحساب بیام؟؟ خیلی نگرانم

  • B.organic گفت:

   سلام نه مشکلی نداره،همون امضا پاسخ نامه کافیه،درصداتون چطور بود؟واقعا سخت بودازمون

   • خیلی سخت بود شش ماه روزی ۱۰تا۱۲ساعت درس خواندم خیلی آماده بودم.ولی نتیجه ی خوبی نگرفتم تخصصی منفی زده بودم شد۲۲درصد.زبان سه تا جواب دادم یکیش منفی بوداستعدادهم سه تا جواب دادم یکیش منفی بود عمومیارو درصدشون حساب نکردم.کلا بد شد

    • B.organic گفت:

     من از ترس اصلا نگاه به کلید ننداختم توکل به خدا فکر کنم همه وضعیتمون همینطور باشه افتضاح بود انشاءالله که نتیجه زحمتتوبگیری عزیزم

 11. safaasl گفت:

  نظرات را کجا بنویسیم؟

 12. فلسفه ت ت گفت:

  این کلید ها کجان؟ اینقدر طول کشید…

 13. گیاهان دارویی گفت:

  سنجش جون مادرت بذار دیگه دق مرگمون کردی
  خداجون کمک کن هممون خوشحال باشیم بعد از چک کردن واقعا گناه داریم
  بخاطر درس زندگی رو تعطیل کردیم به جوونیمون رحم کن

 14. اقلیم ۱۰۰ گفت:

  سوالی مشکل داشته باشه در سایت سنجش اعتراض کنید اساتید رو در جلسه ای جمع میکنن اعتراض وارد باشد ترتیب اثر میدن

  یکی از اساتیدم گفتند

 15. روانشناسی گفت:

  واقعا مگه اعتراض فایده داره ؟؟فوقش میخان واسه سال بعد ترتیب اثر بدن

  • ali گفت:

   سلام

   منظور اگر گزینه ای اشتباه باشه یا سوالی غلط باشه رو اعلام کنیم و بهش اعتراض کنیم که اگر تعداد معترضین بالا باشه توی اون سوال امکان حذف سوال باشه.

 16. sida گفت:

  چه فایده ایی داره این که دوتا رو باهم توزیع بش مگ بازم شرایط یکسان نیست واقعا؟

 17. رياضي محض گفت:

  با سلام حضور همه ی عزیزان
  ببخشید چطور میتونم دفترچه عمومی کد ۴١١-c ریاضی محض کنکور دکتری ٩٧ رو گیر بیارم.
  سایت فقط کد ۴١١-A رو موجود زده.
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  با تشکر

 18. هرمینه-معماری گفت:

  اعتراض چه فایده ای داره؟ 🙁

 19. پوریا جغرافیای سیاسی گفت:

  سلام
  دوستان کسی از جغرافیای سیاسی هست؟
  سطح سوالات امسال به نظرتان از سال قبل سخت تر نبود و گنگ؟

 20. علی گفت:

  لطفا در نوع اعتراض کردن بیایید با هم به یک اتفاق نظر برسیم تا حرفامون تاثیر داشته باشه

 21. مريم گفت:

  هیچ فایده ای نداره اعتراض کردن،آنقدر در حقدانشجوها اجحاف میشه که حدو حساب نداره ،من پارسال رشته اسییب قبولشدمدعوت شدم برای مصاحبه ،۴۰نفر بودیم ولی فقط دو نَفَر میخواستن ،همه رفتیم مصاحبه و با توجه به رزومه خیلی ها که واقعا عالی بود همه رد شدیم بعد فهمیدیم دو نَفَر از قبل رزرو شده بودن که از دانشجوهای دانشکاه خودشون بوده

 22. نشمین گفت:

  با سلام به نظرم منم که رشته شهر سازی هستم آزمون واقعا تخصصی سخت وگمراه کننده بود، نمیدانم این چ انصافی بود در طراحی سوالات، این همه زحمت بکش نهایتا هیچ

 23. قاسم گفت:

  سلام
  باتوجه ب گفته یکی از دوستان باید بگم با ایشون موافقم
  من دروس تخصصی رو ۳دور کردم
  واقعا فکرم خسته شده بود واسه دروس عمومی دیگه ذهنم نمیکشید
  اصلن نمیشد روی سوال ها فکر کرد
  بخاطر کمبود زمان نمیشد تمرکز کرد
  ب نظر منم سوالات رو در قالب یک دفترچه بدین
  زمان بندی رو خودمون میدونیم چطور تنظیم کنیم
  با تشکر

 24. الهام گفت:

  سلام دوستان ادبیاتی که پارسال مصاحبه دعوت شدن میشه بفرمایند چطوره مصاحبه و چی میپرسن و اصلا نحوه دعوت به مصاحبه شون چطوره؟من سال اولمه…

  • محمد گفت:

   به الهام: به امید خدا بعداز اینکه نتایج اولیه و ترازها در پایان فروردین اعلام شد اگه مجاز شی انتخاب محل های مورد نظرتان انجام می دید بعد دانشگاهها تراز خودشون رو اعلام میکنند تراز شما به هر دانشگاهی که بخوره میرید برا مصاحبه تیر و مرداد
   تو مصاحبه هم به تناسب گرایش بیشتر در مورد کتاب های زیر مجموعه اون گرایش ،معنی مفهوم وزن و ترین جور چیزها می پرسن و حتی بعضا عربی ک زبان هم می پرسن

 25. رحمانی گفت:

  سلام. سوالات نسبت به پارسال خیلی سخت بودن. سطح سوالات درمقایسه با سال گذشته نباید تااین حدسخت می بودن. من یه ساله دارم درس میخونم. دوست من پارسال دو ماه درس خوند رتبه اش ۷ شد چون سوالات خیلی ساده بود و بایکم خوندن میشدرتبه خوب اورد. اقایون طراح رنج سوالات رو نباید تغییر میدادن چون مافکرمیکردین سوالات درحدسوالات پارساله و ما اون منابع روخونده بودیم.

 26. سیبرنتیک گفت:

  وقت سوالات عمومی خیلی کم بود قبل از اینکه نظرات شرکت کننده ها رو بخونم تصور می کردم صرفا در حوزه امتحانی من این مشکل وجود داشته چون اصلا با بلندگو اعلام نکردن که دفترجه های شماره ۲ رو بردارید بعد از دقایقی معطلی مراقب جلسه سری به راهرو زد و گفت می تونید دفترچه هاتونو بردارین

  • V گفت:

   دقیقااااا منم پارسال حدود یک ماه و نیم خوندم شدم ۲۱. ولی امسال چهارماه روزی ۱۲ تا ۱۵ ساعت خوندم ولی نمیدونم چیکار کردم ! خیلی سخت داده بودن!

 27. اقلیم ۱۰۰ گفت:

  پاسخنامه فردا صبح میاد یا عصر؟؟؟؟؟؟

 28. الهام آموزش زبان انگليسي گفت:

  گزینه ها خیلی گمراه کننده بود،اصلا سوالات درجه اعتبار کمی داشت چون همونطور که در آزمون سازی خوندیم نباید اینقدر تفسیری و خارج از منبع معرفی شده باشه،اما میدونم که اصلا ارزش نوشتن هم نداره براشون.

 29. &*$#@ گفت:

  سلام.به نظر من باید نظرسنجی رو پایان جلسه بدن و از نحوه سوالات و زمان پاسخدهی و …سوال بپرسند.نه اینکه اول جلسه و یکسری سوالات کلیشه ای.

 30. رويا گفت:

  متاسفانه صحبتها و اعتراضات هیچ نتیجه ای نداره پارسال با چه سختی درس خوندم و با این هواپیماها رفتم و اومدم کلی خسته شدم هزینه کردم بعد با اختلاف خیلی کم مردود شدم این همه اینجا خواهش کردیم اعتراض کردیم خیلیها رفتن سنجش چی شد هیچی فقط عمر و وقت و پولو اعصابمون رفت تا امسال با هزاران امید دوباره بخون برو سر جلسه این دفعه که با این همه بیشتر خوندن نتونستم تشخیص بدم کدوم چهار تا درست یا کدوم غلط اصلا معلوم نیست دعوت به مصاحبه بشم یا نه بازم اعتراض کنیم که چی ترتیب اثر نمیدن فقط داریم اینجا واسه هم درد و دل میکنیم تا تسکین پیدا کنیم به امید موفقیت و جامعه ای با ثبات

 31. علی گفت:

  سلام
  دوستان لطفا کمپین شکایت به نوع سوالات و مشخص نبودن منابع و… تشکیل بدیم…
  شاید به ثمر بشینه و مجدد ازمون برگزار بشه

 32. مديريت بازرگاني گفت:

  و تمامی رشته ها حق انتخاب شرکت در أین رشته رو دارن متقاضی زیاد طرفین کم مگه ما گناه کردیم کارشناسی و ارشدمون همین رشته هستش لطفا أین رشته رو فقط محدود کنید به خود بازرگانی

 33. مديريت بازرگاني گفت:

  با سلام و احترام رشته مدیریت بازرگانی خیلی مشکل بود سال قبل کتاب مصرف کنده رو خوب خوندیم بعد امسال استراتژیک رو گذاشتن أخه أو بک سال دو تا منبع

 34. زیبا صفرزاده گفت:

  سلام. ضمن تشکر از زحمات شما…..دو دفترچه باید با هم داده شود و با هم گرفته شود.
  من برای دروس عمومی خیلییییییی وقت کم آوردم!!!!! نمیدونم مدیریت زمان برای سوالات چه فکری کرده؟؟! ممنون

 35. محمود گفت:

  بإسلام
  وقت دروس غیرتخصصی بسیار بسیارکم بود،سئوالات آسان بودند.

 36. ادبیات فارسی گفت:

  دیگه هیچ فایده ای نداره اعتراض
  مثلا میخوان چیکار کنن!!؟

 37. ادبيات گفت:

  کنکور انجام شده و اعتراض هیچ تأثیری در روند رتبه نخواهد داشت.تا جایی که بنده اطلاع دارم اکثرا یا حتی تمام بچه های ادبیاتی نسبت به طراحی سؤالات معترض هستند.

 38. زهرا گفت:

  سلام واقعا ناعادلانه هست ازمون دکترا چقدر درس خوندیم با اون سوالاتی که معلوم نیست از کجا میارین ایندمو تباه می کنید ارشد رتبه الف شدم الان دکتراش نیست خواهشا رشته هایی رو در ارشد بزارید که همون دکتراشم باشه نه این که به دلیل غیرمرتبط بودن از مصاحبه رد کنن

 39. ادبيات گفت:

  اعتراض کردن کاملا بی فایدست

 40. برنامه ریزی شهری گفت:

  سوالا مشکلی نداشت .مشکل گزینه هاست..درسته که جواب نباید واضح باشه ولی این دلیل نمیشه که گزینه ها اینقدر گمراه کننده باشن.هرسوال چهارتا گزینه داشت که کلماتشون فرق داشت ولی معنیشون یکی بود.اینجوری کسی که حفظ کرده بود موفقتر بود

 41. دریا گفت:

  البته منظورم کنکور ادبیات فارسی بود