• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یاسوج

  جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

  به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه یاسوج در راستای اجرای آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/04/93 و اصلاحیه شماره 23730/21 مورخ 16/11/93 و مکاتبه 25/2/ 95 به شماره نامه (34360/21/2) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطلاعیه در قالب ظرفیت، برای سال تحصیلی 98-97 در مقطع دکتری رشته های لیست پیوست بدون آزمون کتبی پذیرش می نماید.لازم به ذکر است مصاحبه داوطلبین پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری همزمان با مصاحبه داوطلبین با آزمون طبق جدول زمان بندی پیوست صورت می پذبرد.

  1- شرایط عمومی

  دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل

  2- شرایط اختصاصی:

  ماده 1: دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

  1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

  1-2: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.

  1-3: داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر ( بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

  تبصره 1: شرط داشتن میانگین کل نمرات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای صنعتی و جامع مستقر در مراکز استانها به ترتیب 15 و 16 می باشد.

  تبصره 2: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی-غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز به استفادهاز این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

  تبصره 3: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

  1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHEیا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری(مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

  1-5: نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف های جداول ارزشیابی، طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود، که به پیوست این اطلاعیه قرار دارد.

  ماده 2:لازم به ذکر است که اسامی پذیرفته شدگان همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی برای هریک از داوطلبان، برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

  تبصره2: لازم به ذکر است که دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتری با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های رشته و گرایش های دوره دکتری خود تصمیم گیری خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوی دکتری از این طریق در تمام رشته گرایشهای دوره دکتری خود ندارد.

  ماده 3: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

  ماده 4: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.

  تذکر بسیار مهم: از آنجا که احراز شرط 1-2 بعد از انجام مصاحبه امکان پذیر است و با توجه به جداول ارزشیابی (فرم شماره –2 نحوه امتیاز دهی پیوست)، دانشجویانی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند که حداقل 30 امتیاز از مجموع امتیاز های بخش های پژوهشی (جدول 1 فرم شماره 2 پیوست) و آموزشی (جدول 2 فرم شماره 2 پیوست) کسب نمایند. لذا با توجه به نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و آموزشی که به پیوست این اطلاعیه آمده است، تنها داوطلبانی که این حداقل امتیاز را کسب می نمایند مدارک جهت شرکت در مصاحبه ارسال نمایند.

   

  دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد واجد شرایط دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر سراسر کشور می توانند مدارک مشروحه زیر را حداکثر تا تاریخ 97/03/30، با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند. متقاضیان حتما در روی پاکت عبارت درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری  رشته……..سال.1397″  را ذکر کنند.

  آدرس : یاسوج – خیابان دانشجو –– ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج- مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

  توجه توجه : با توجه به عدم وجود زمان کافی برای ارسال مدارک برای رشته های 1- توسعه کشاورزی (زمان مصاحبه 97/03/05)  2- علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی( زمان مصاحبه 97/03/08) 3- فقه و مبانی حقوق اسلامی( زمان مصاحبه97/03/09)، داوطلبین مربوط به این رشته ها نیازی به ارسال مدارک ندارند و فقط یکسری کپی از مدارک ذکر شده در زیر را جهت تحویل به کمیته مصاحبه همراه داشته باشند.

  مدارک ارسالی لازم:

  • پایان نامه (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)
  • فرم استفاده ازتسهیلات ادامه تحصیل ممتاز ین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
  • فرم شماره 1 تکمیل شده(فرم مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی) به همراه تمام مستندات آموزشی و پژوهشی ارایه شده در آن بر اساس جداول موجود
  • لوح تقدیر در زمینه های مختلف علمی – پژوهشی
  • عضویت در بنیاد نخبگان، استعدادهای درخشان و …..(در صورت وجود)
  • اصل و کپی کارت ملی، صفحه اول و دوم شناسنامه
  • اصل و کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • کارنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( تأیید شده))
  • دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
  • اصل و کپی کارت پایان خدمت برای متقاضیان ( درصورت اتمام خدمت سربازی)
  • فیش واریزی به مبلغ400000ریال به شماره حساب7875940264بنام درآمد اختصاصی دانشگاه ساسوج نزدبانک تجارت
  • یک عدد پوشه فنردار که کلیه مدارک بجز پایان نامه در آن قرار داده شود. (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)

  تذکر:

  موارد 2، 3 و فرم گزارش معرف علمی مورد نیاز در فرم شماره 1 در صفحه فراخوان اطلاعیه قابل دریافت به صورت فایل word  می باشد.

  تبصره:برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد به جای مدرک کارشناسی ارشد، ارائه فرم تأیید شده تعداد واحدهای گذرانده و معدل توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد(فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین که پیوست اطلاعیه می باشد) الزامی است.

  ج* مصاحبه از دروس پایه، تخصصی گرایش و پایان نامه صورت می گیرد.

  جدول زمانی مصاحبه علمی-عمومی(مرحله دوم ارزیابی تخصصی) دکتری 1397

  ردیف رشته – گرایش تاریخ مصاحبه زمان پذیرش زمان شروع مصاحبه محل مصاحبه
  1 اگروتکنولوژی در دو گرایش فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی 20/4/97

  21/4/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده کشاورزی
  2 توسعه کشاورزی 5/3/97 9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده کشاورزی
  3 مهندسی شیمی 5/4/97

   

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده فنی مهندسی
  4 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات 27/4/97

   

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده فنی مهندسی
  5 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه کنترل و ارتعاشات 27/4/97

   

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده فنی مهندسی
  6 فیزیک 23/4/96

  24/4/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  7 ریاضی محض – جبر 20/3/97

  21/3/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  8 ریاضی محض – آنالیز 20/3/97

  21/3/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  9 شیمی – شیمی فیزیک 20/4/97

  21/4/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  10 شیمی – شیمی آلی 20/4/97

  21/4/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  11 شیمی – شیمی تجزیه 20/4/97

  21/4/97

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  12 شیمی – شیمی معدنی 20/4/97 9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم پایه
  13 زبان و ادبیات فارسی 20/4/96

   

  9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم انسانی
  14 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی 8/3/97 9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم انسانی
  15 فقه و مبانی حقوق اسلامی 9/3/97 9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم انسانی
  16 جامعه شناسی در دو 1-گرایش اقتصادی و توسعه 2-  مسایل ایران 2/4/97 9 – 8 صبح 9 صبح دانشکده علوم انسانی

   

  مطالب مرتبط

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کردستان... نتایج پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال 1397 دانشگاه کردستان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری...
  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه محقق اردبیلی... فهرست اسامی پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع دکتری در سال 1397 منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، براساس اعلام دانشگا...
  اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه سمنان... فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اع...
  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تهران... اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری با استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تهران اعلام شد. به گزارش پی اچ دی ...
  انتشار نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه امیرکبیر... اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar