میزان بازنشستگی اساتید برخی گروه‌های آموزشی در دانشگاه تهران به گفته معاون آموزشی این دانشگاه بر میزان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران تأثیر گذاشته است به طوری که منجر شده ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در برخی رشته ها کاهش یابد یا اصلا صفر شود. سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر در در تشریح دلایل عدم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در برخی رشته ها گفت: خیلی از گروههای آموزشی به طور سنتی، یکسال درمیان دانشجوی دکتری پذیرش می کنند. خیلی از رشته های پردیس هنرهای زیبا، دانشکده دامپزشکی و … در دانشگاه تهران یکسال در میان دانشجوی دکتری می پذیرند و امسال هم سالی بوده که دانشجوی دکتری نمی پذیرفتند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

معاون آموزشی دانشگاه تهران در بیان دلیل دیگری برای عدم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی رشته های دکتری این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران برای اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در یک رشته دارای معیاری است، به این ترتیب که ابتدا تعداد اعضای هیئت علمی را در نظر می گیرد چرا که دانشجویان دکتری باید پایان نامه ارائه دهند و باید ظرفیت پذیرش دکتری متناسب با تعداد اعضای هیئت علمی باشد.

قمصری خاطرنشان کرد: در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در یک رشته ابتدا تعداد دانشجویان موجود کارشناسی ارشد و دکتری در آن رشته را حساب می کنیم، اگر تعداد اعضای هیئت علمی گروه نتوانست نیازمان را پاسخ دهد، حتی اگر  گروه و دانشکده هم برای پذیرش دانشجوی دکتری در آن رشته اعلام ظرفیت کرده باشند اما ستاد دانشگاه ظرفیت پذیرش در آن رشته را صفر می کند.

وی زیاد بودن تعداد بازنشستگی اعضای هیئت علمی در یک گروه آموزشی را دلیل دیگری برای عدم پذیرش یا کاهش پذیرش دانشجوی دکتری در رشته یا رشته های آن گروه دانست و به مهر گفت: ممکن است تعداد اعضای هیئت علمی که از یک گروه آموزشی به فرصت مطالعاتی رفته اند به اندازه ای باشد که نتوانیم برای یکسال ظرفیت پذیرش دکتری در رشته یا رشته هایی از آن گروه را اعلام کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وقتی به هر دلیلی تعداد دانشجویان موجود دکتری در یک رشته نسبت به تعداد اعضای هیئت علمی مربوطه بیشتر باشد، دانشگاه نیز برای حفظ استانداردها در آن رشته ظرفیت پذیرش دکتری را  صفر یا کم می کند.

قمصری افزود: همچنین وقتی تعداد اعضای هیئت علمی گروهی به هر دلیلی کم شود و دانشجوی زیادی در آن گروه در انتظار پایان نامه باشد و در اصطلاح رسوب دانشجو داریم، یا ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری را کم و یا صفر می کنیم.

اینستاگرام آزمون دکتری