اطلاعیه ‌دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌کشوردرباره‌ اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل های جدید و افزایش ظرفیت برخی ازکد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکترای تخصصی(نیمه متمرکز) سال‌ 1390

  • نسخه چاپی
1390/09/19 – 13:12

 

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور پیرو اطلاعیه مورخ 13/9/90 بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ آزمون ورودی‌ دوره های دکترا ی تخصصی سال1390 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها ‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اطلاعیه فوق، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت نام آزمون، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا موارد ذیل نیز به رشته محل های اطلاعیه فوق اضافه می گردد. ضمناً باطلاع داوطلبان می رساندمبالغ شهریه دوره های شبانه ازسوی دفترگسترش آموزش عالی تعیین و به دانشگاهها اعلام می گردد.

 

  2101ـ مجموعه علوم جغرافیایی

 

توضیحات

ظرفیت

نام گرایش رشته

نام دانشگاه

کدرشته محل

دوره

 

3

برنامه ریزی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

3499

روزانه

 

 

 

 2102ـ مجموعه علوم اقتصادی

 

5

علوم اقتصادی

دانشگاه رازی کرمانشاه

3500

روزانه

 

7

علوم اقتصادی

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

3501

روزانه

 2108ـ مجموعه علوم تربیتی

 

4

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

1145

روزانه

 2201ـ مجموعه زمین شناسی

 

2

تکتونیک

دانشگاه گلستان -گرگان

3502

روزانه

 2205ـ مجموعه شیمی

 

1

شیمی فیزیک

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )-قزوین

1453

روزانه

پژوهش محور

1

الی

دانشگاه کاشان

3503

روزانه

 

2

معدنی

دانشگاه گیلان -رشت

1537

روزانه

شیمی با زمینه پلیمر

2

پلیمر

دانشگاه گیلان -رشت

3504

روزانه

پذیرش برای عنوان رشته شیمی بازمینه کاتالیزورها

2

شیمی

دانشگاه گیلان -رشت

3505

روزانه

 2206ـ مجموعه فیزیک /مجموعه فوتونیک /

 

2

اتمی ومولکولی درزمینه لیزر

دانشگاه گیلان -رشت

3507

روزانه

عنوان رشته فیزیک- گرایش اتمی و مولکولی می باشد.

2

اتمی وملکولی

مرکزبین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی-کرمان

3506

روزانه

 2210ـ مجموعه ریاضی

انالیز-زمینه هارمونیک

1

ریاضی محض

دانشگاه گیلان -رشت

3508

روزانه

زمینه گروهها

1

ریاضی محض

دانشگاه گیلان -رشت

3510

روزانه

گرایش هندسه

1

ریاضی محض

دانشگاه گیلان -رشت

3509

روزانه

 2214ـ نانوشیمی

 

7

نانوشیمی

دانشگاه کاشان

3511

روزانه

 2301ـ مجموعه مهندسی شیمی

پژوهش محور

1

مهندسی شیمی

دانشگاه کاشان

3512

روزانه

 2302ـ مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر/

پذیرش برای عنوان رشته مهندسی پلیمر-علوم وفناوری چاپ- شیوه پژوهش محور- فاقد خوابگاه

1

مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر/

پژوهشکده صنایع رنگ -تهران

3513

روزانه

 2311ـ مهندسی عمران-نقشه برداری

زمینه تخصصی سیستم اطلاعات جغرافیایی

1

مهندسی عمران -نقشه برداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3514

شبانه

 2312ـ مجموعه مهندسی برق

 

5

مهندسی برق

دانشگاه بیرجند

3515

روزانه

شرایط در دفترچه

5

الکترونیک

دانشگاه شاهد

2071

روزانه

 2314ـ مهندسی مکانیک

پژوهش محور

2

طراحی کاربردی

دانشگاه کاشان

3516

روزانه

 2317ـ مجموعه مهندسی پزشکی

شرایط در دفترچه

2

بیوالکتریک

دانشگاه شاهد

2212

روزانه

 2409ـ علوم دامی

 

3

تغذیه دام

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3517

روزانه

 2410ـ ابیاری

 

4

ابیاری وزهکشی

دانشگاه زابل

3518

روزانه

   2412ـ مجموعه زراعت واصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری

3

اصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری -ژنتیک ملکولی ومهندسی زنتیک /

دانشگاه زنجان

3519

روزانه

عنوان رشته اصلاح نباتات

3

اصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری -ژنتیک ملکولی ومهندسی زنتیک /

دانشگاه گیلان -رشت

3520

روزانه

عنوان رشته زراعت

5

زراعت /اکولوژی گیاهان زراعی -فیزولوژی گیاهان زراعی -علف های هرز/

دانشگاه گیلان -رشت

2554

روزانه

 2414ـ حشره شناسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی

گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی

3

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه زنجان

3521

روزانه

 

1

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه گیلان -رشت

3522

روزانه

 2809ـ مجموعه زبان شناسی

 

1

زبان شناسی همگانی

دانشگاه اصفهان

2917

روزانه

 

ضمناً براساس اعلام نظر دانشگاهها ی پذیرنده مواردذیل نیز تغییر نموده است.

1_ظرفیت رشته محلهای 2226 مدیریت وسیستم بهره وری و 2874 زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد دو نفر می باشد.

2_ظرفیت رشته محلهای 3195 ریاضی محض و 3184 ریاضی کاربردی دانشگاه لرستان پنج نفر می باشد.

3_ظرفیت رشته محلهای 1207 علوم سیاسی و 2879 زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان دو نفر می باشد.

4_ظرفیت رشته محل 3018 علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان پنج نفر می باشد.

5_ظرفیت رشته محل 2177 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سه نفر می باشد.

6_ظرفیت رشته محل 1800 ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان  هشت نفر(درزمینه فرایندهای تصادفی2 نفر, عددی 2نفر, مسائل مقدارمرزی 2نفر, تحقیق درعملیات 1 نفر و کنترل وبهینه سازی 1نفر) می باشد.

7_ظرفیت رشته محل 1799 ریاضی-جبر دانشگاه گیلان یک نفر و پذیرش در رشته محل 1801 ریاضی دانشگاه گیلان یک نفر فقط برای گرایش آنالیز می باشد.

8_ پذیرش دررشته محل3242 مهندسی پلیمر-صنایع رنگ پژوهشکده صنایع رنگ به شیوه آموزشی پژوهشی بوده و پژوهش محور نیست.

9_ظرفیت رشته محل 2073 مخابرات دانشگاه شاهد سه نفر می باشد.

10_طبق اعلام مرکز تحقیقات نجوم واخترفیزیک مراغه پذیرش و تحصیل دانشجویان دراین مرکز درقالب طرحهای پژوهشی تقاضامحوری خواهدبود که موسسات دولتی و یاغیردولتی متقاضی با عقدقرارداد اجرای آن را به این مرکز واگذار کرده و اعتبار کامل آن را تامین نمایند. همجنین متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک (ترجیحاً دریکی ازگرایشهای وابسته به نجوم واخترفیزیک) که سوابق تحصیلی و پژوهشی درخشان به ویژه دریکی از زمینه های تحقیقاتی این مرکز داشته باشند در اولویت می باشند.

11_پذیرش دررشته محل 3268 محیط زیست دانشگاه ملایر از ردیف رشته امتحانی 2401 گروه کشاورزی صورت گرفته و عنوان رشته مذکور مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست می باشد.

اینستاگرام آزمون دکتری