سازمان سنجش جزئیات تکمیل ظرفیت در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 را اعلام کرد که از این میان بخش عمده ای از ظرفیت به پذیرش در دوره های شهریه پرداز و پژوهش محور اختصاص دارد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

تعداد دانشگاهها و مجموعه رشته های دارنده دوره پژوهش محور

مجموعه رشتهدانشگاه / مرکز پژوهشیمجموعه رشتهدانشگاه / مرکز پژوهشی
مجموعه علوم جغرافیاییدانشگاه اصفهان مجموعه مشاورهدانشگاه علامه طباطبایی
مجموعه علوم اقتصادیپژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعیمجموعه روانشناسیدانشگاه علامه طباطبایی
مجموعه تاریخپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی مجموعه آینده پژوهیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مجموعه علوم اجتماعیدانشگاه علامه طباطباییمجموعه زمین شناسیدانشگاه فردوسی مشهد 
مجموعه معارف اسلامیدانشگاه علامه طباطباییمجموعه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 
مجموعه علوم تربیتیدانشگاه علامه طباطبایی– – 
نانوفیزیکپژوهشگاه موادوانرژیمجموعه ریاضی دانشگاه تربیت معلم اذربایجان تبریز
مهندسی پلیمر/صنایع رنگپژوهشکده صنایع رنگ علوم دریایی واقیانوسی  موسسه ملی اقیانوس شناسی
مهندسی محیط زیستپژوهشگاه موادوانرژیمهندسی هسته ای راکتورپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی)
مهندسی دریادانشگاه صنعتی مالک اشترمجموعه مهندسی پزشکیسازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
مهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی هسته ای کاربردپرتوپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی)
محیط زیستدانشگاه صنعتی اصفهانزبان شناسی همگانیپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
آبیاری و زهکشیدانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه زراعت و نباتاتپژوهشکده گیاهان دارویی (جهاددانشگاهی)
شهرسازیپژوهشکده فرهنگ و هنرمعماری وابسته به جهاددانشگاهیپژوهش هنرپژوهشکده فرهنگ وهنرمعماری (جهاددانشگاهی)
مجموعه رشتهدانشگاه / مرکز پژوهشیمجموعه رشتهدانشگاه / مرکز پژوهشی
مجموعه فیزیک/فوتونیک پژوهشگاه دانشهای بنیادی / پژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر / دانشگاه فردوسی مشهد / مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه مجموعه شیمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران / پژوهشگاه مواد وانرژی / پژوهشکده گیاهان دارویی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه تربیت معلم اذربایجان تبریز / دانشگاه صنعتی مالک اشتر/سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
مجموعه علوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی/ دانشگاه علامه طباطباییمجموعه زیست شناسی /علوم محیط زیست / زیست شناسی دریا پژوهشگاه رویان / پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به بیوفیزیک
جهاددانشگاهی/ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / موسسه ملی اقیانوس شناسی
مجموعه مدیریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/ دانشگاه علامه طباطبایی/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعاتریززیست فناوریپژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه امام حسین (ع)
ژئوفیزیکپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به جهاددانشگاهیمجموعه مهندسی شیمیپژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی/ پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران/ پژوهشگاه موادوانرژی / پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه اصفهان/ دانشگاه تربیت مدرس/ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه صنعتی اصفهان
مجموعه مهندسی معدن دانشگاه شهیدباهنرکرمان/ دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه یزدمهندسی پلیمر/صنایع پلیمرپژوهشکده صنایع رنگ / پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایرانمجموعه مهندسی عمرانپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / دانشگاه صنعتی سهند تبریز/ موسسه ملی اقیانوس شناسی
مجموعه مهندسی برق پژوهشکده برق وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه اصفهان / دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه صنعتی مالک اشتر / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران/ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان /
مهندسی مکانیکپژوهشگاه استاندارد/پژوهشگاه موادوانرژی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان
مهندسی صنایعپژوهشگاه موادوانرژی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه صنعتی مالک اشترمهندسی موادومتالوژیدانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندسی کامپیوترپژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات / دانشگاه اصفهان/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر/ دانشگاه یزدمهندسی فناوری نانوپژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز
زبان وادبیات فارسیپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی / دانشگاه تربیت معلم تهرانعلوم وصنایع غذاییپژوهشگاه استاندارد/ پژوهشگاه علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/ دانشگاه صنعتی اصفهان

اینستاگرام آزمون دکتری