سازمان سنجش جزئیات تکمیل ظرفیت در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 را اعلام کرد که از این میان بخش عمده ای از ظرفیت به پذیرش در دوره های شهریه پرداز و پژوهش محور اختصاص دارد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

تعداد دانشگاهها و مجموعه رشته های دارنده دوره پژوهش محور

مجموعه رشته دانشگاه / مرکز پژوهشی مجموعه رشته دانشگاه / مرکز پژوهشی
مجموعه علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان  مجموعه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
مجموعه علوم اقتصادی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی مجموعه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
مجموعه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی  مجموعه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مجموعه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مجموعه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
مجموعه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی مجموعه فلسفه  پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 
مجموعه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی –  – 
نانوفیزیک پژوهشگاه موادوانرژی مجموعه ریاضی  دانشگاه تربیت معلم اذربایجان تبریز
مهندسی پلیمر/صنایع رنگ پژوهشکده صنایع رنگ  علوم دریایی واقیانوسی   موسسه ملی اقیانوس شناسی
مهندسی محیط زیست پژوهشگاه موادوانرژی مهندسی هسته ای راکتور پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی)
مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجموعه مهندسی پزشکی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی هسته ای کاربردپرتو پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی)
محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان زبان شناسی همگانی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه زراعت و نباتات پژوهشکده گیاهان دارویی (جهاددانشگاهی)
شهرسازی پژوهشکده فرهنگ و هنرمعماری وابسته به جهاددانشگاهی پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ وهنرمعماری (جهاددانشگاهی)
مجموعه رشته دانشگاه / مرکز پژوهشی مجموعه رشته دانشگاه / مرکز پژوهشی
مجموعه فیزیک/فوتونیک  پژوهشگاه دانشهای بنیادی / پژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر / دانشگاه فردوسی مشهد / مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه  مجموعه شیمی  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران / پژوهشگاه مواد وانرژی / پژوهشکده گیاهان دارویی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه تربیت معلم اذربایجان تبریز / دانشگاه صنعتی مالک اشتر/سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
مجموعه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی/ دانشگاه علامه طباطبایی مجموعه زیست شناسی /علوم محیط زیست / زیست شناسی دریا  پژوهشگاه رویان / پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به بیوفیزیک
جهاددانشگاهی/ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / موسسه ملی اقیانوس شناسی
مجموعه مدیریت  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/ دانشگاه علامه طباطبایی/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ریززیست فناوری پژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه امام حسین (ع)
ژئوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به جهاددانشگاهی مجموعه مهندسی شیمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی/ پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران/ پژوهشگاه موادوانرژی / پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه اصفهان/ دانشگاه تربیت مدرس/ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه صنعتی اصفهان
مجموعه مهندسی معدن  دانشگاه شهیدباهنرکرمان/ دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه یزد مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر پژوهشکده صنایع رنگ / پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 مهندسی هوا فضا  دانشگاه صنعتی مالک اشتر / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران مجموعه مهندسی عمران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / دانشگاه صنعتی سهند تبریز/ موسسه ملی اقیانوس شناسی
مجموعه مهندسی برق  پژوهشکده برق وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه اصفهان / دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه صنعتی مالک اشتر / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران/ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان /
مهندسی مکانیک پژوهشگاه استاندارد/پژوهشگاه موادوانرژی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان
مهندسی صنایع پژوهشگاه موادوانرژی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی موادومتالوژی دانشگاه صنعتی سهند تبریز / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران / مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم قدرت
محیطی کرمان/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندسی کامپیوتر پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات / دانشگاه اصفهان/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر/ دانشگاه یزد مهندسی فناوری نانو پژوهشگاه موادوانرژی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز
زبان وادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی / دانشگاه تربیت معلم تهران علوم وصنایع غذایی پژوهشگاه استاندارد/ پژوهشگاه علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/ دانشگاه صنعتی اصفهان

اینستاگرام آزمون دکتری