سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله از داوطلباني كه با انتخاب يك يا چند كدرشته محل متقاضي شركت در مرحله افزايش ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «PH.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390 گرديده‌اند و در يك و يا چند كد رشته محل تحصيلي از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، دعوت مي‌نمايد با توجه به نكات ذيل و مطابق برنامه زماني مشخص شده مربوط به كدرشته امتحاني ذيربط بر اساس جداول مندرج در وب‌سايت اطلاع رساني مربوط به موسسه ذيربط، با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده در جداول مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كد رشته محل يا رشته محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد ، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

(1) – داوطلباني كه اسامي آنان در سايت اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا چند كد رشته محل از رشته امتحاني مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه براي هريك از موسسات مبلغ 000/250 ريال (معادل بيست و پنج هزارتومان) به شماره حساب مشخص شده واريز و اصل فيش واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آنرا هنگام شركت در مصاحبه به مسوول ذيربط تحويل دهند.

تبصره 1-  درصورتيكه براي چند كدرشته محل در يك دانشگاه، منحصراً از داوطلب يك نوبت مصاحبه بعمل آيد مي‌بايست بدون توجه به تعداد كدرشته‌ها مبلغ 000/250 ريال (معادل بيست و پنج هزارتومان) پرداخت گردد.

تبصره 2-  معرفي‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي براي اطلاع بيشتر از شرايط، ضوابط و همچنين شماره حساب دانشگاه‌هاي مربوط لازم است به وب سايت اطلاع رساني موسسات مراجعه نمايند.

تبصره 3-  گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلبان براساس نتيجه مصاحبه، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط و ساير مراحل گزينش آنان توسط مراجع ذيربط تأييد شده باشد، صورت مي‌پذيرد. آن دسته از معرفي‌شدگاني كه قبلاً جزو معرفي‌شدگان در يك يا چند كدرشته بوده و در مصاحبه مربوط به آن كدرشته نيز شركت كرده‌اند و در اين مرحله نيز در رديف معرفي‌شدگان همان كدرشته محل يا كدرشته‌محلها قرار گرفته‌اند، در صورت تمايل ضرورتي به شركت مجدد در مصاحبه نداشته لاكن مي‌بايست حتماً به موسسه ذيربط مراجعه و انصراف خود را از مصاحبه مجدد اعلام نمايند. بديهي است كه نمره اكتسابي مصاحبه در مرحله قبل براي آنان لحاظ خواهد شد.

تبصره 4 – عدم مراجعه معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در يك يا چند كدرشته به منزله انصراف از گزينش نهايي در آن كدرشته‌محل تلقي خواهد شد.

(2)- به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام گردد.

(3)- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.

(4)- آندسته از داوطلباني كه پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره دكتري سال 90 (اعم از دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، غير انتفاعي و يا بين‌الملل) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1391 نخواهند بود.

(5)- به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در مرحله افزايش ظرفيت آزمون مي‌رساند كه كارنامه تفصيلي آزمون دكتري سال 1390 در نيمه دوم بهمن ماه سال جاري بر روي سايت سازمان قرار خواهد گرفت، بديهي است داوطلبان گرامي چنانچه در خصوص نتايج آزمون هرگونه سوالي داشته باشند پس از دريافت كارنامه تفصيلي مي‌توانند منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي با سازمان مكاتبه نمايند و به مراجعات حضوري و مكاتباتي كه قبل از انتشار كارنامه تفضيلي و به طرق ديگر واصل شود پاسخ داده نخواهد شد.

(6)- كليه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست فرم بررسي صلاحيت عمومي را كه از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد، تكميل نموده و حداكثر تا تاريخ 8/10/90 به دبيرخانه هيات مركزي گزينش دانشجوي اين سازمان واقع در تهران- خيابان كريمخان زند- بين استاد نجات‌الهي و قرني- ساختمان سازمان سنجش آموزش كشور – طبقه دوم از طريق پست پيشتاز  ارسال نمايند.

 

مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند.

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس).

تبصره – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده و حداكثر تا تاريخ 31/6/90 فارغ‌التحصيل شدند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 65 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور.)

2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره 1- آندسته از معرفي شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2 – معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

4ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

5ـ مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 3 دفترجه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران).

6ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي و يا پيماني وزارت متبوع بوده كه به تاييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن دسته از معرفي شدگاني كه مايل به استفاده از امتياز مربوط در اين آزمون مي‌باشند.

تبصره- با توجه به ابلاغيه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري؛ كليه مربيان رسمي (قطعي و آزمايشي) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اعم از دولتي و غيردولتي) و دستگاه‌هاي اجرايي، همچنين مربيان پيماني موسسات مذكور با حداقل سه سال سابقه كار تا زمان ثبت‌نام (اسفند 89) و مشروط به تأييد صلاحيت‌هاي علمي و عمومي آنان توسط هيأت‌هاي مركزي جذب، درصورت كسب حدنصاب علمي و قبولي مي‌توانند ادامه تحصيل دهند.

7- مدركي كه نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد براي آندسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان جزو چند برابر معرفي شدگان قرار گرفته‌اند.

8- اصل گواهي شركت در آزمون‌هاي ملي و بين‌المللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.

9- پرينت كارنامه اعلام نتايج مرحله اوليه مرحله افزايش ظرفيت كه از روز يكشنبه 5/10/90 بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار گرفته است.

تذكر مهم : نظر به اينكه بعضاً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علاوه بر مدارك لازم براي مصاحبه و همچنين در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع رساني لازم را در سايت خود مشخص نموده اند لذا به داوطلبان گرامي تاكيد مي‌شود كه حتماً به وب سايت موسسه اي كه قرار است در مصاحبه آن شركت نمايند مراجعه كنند.

 دريافت فايل فشرده جداول مربوط به برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي فرمت WORD
 دريافت فايل فشرده جداول مربوط به برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي فرمت PDF
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

اینستاگرام آزمون دکتری