در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار) به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  مدار منطقی

  دروس کارشناسی ارشد :

– معماری کامپیوتر پیشرفته

– VLSI پیشرفته