در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته بیوانفورماتیک به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

– زیست شناسی سلولی و مولکولی

– آمار و احتمال

– ساختمان داده و الگوریتم

– ریاضیات گسسته