در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته شیمی – شیمی معدنی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

 – شیمی معدنی پیشرفته

– سینیتیک

– ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی

– طیف سنجی در شیمی معدنی