در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته شیمی – پلیمر به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

 – شیمی و سینیتیک واکنش های پلیمر ها

– سنتز پلیمر ها

– شناسایی پلیمر ها