در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته شیمی – شیمی کاربردی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

 – کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت

– واکنش گاه های شیمیایی

– شیمی تجزیه پیشرفته