در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته نانو شیمی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

–         ریاضیات عمومی

–         شیمی پایه ( شیمی آلی ، معدنی ، تجزیه و شیمی فیزیک )

–         مبانی نانو تکنولوژی