مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

ضرایب دروس دکتری زیست – بیوتکنولوژی

در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی ( زیست فناوری ، بیوتکنولوژی ) گرایش میکروبی به شرح زیر می باشد:

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  بیوشیمی

– بیوفیزیک

– میکروبیولوژی

– ژنتیک

– سلولی و مولکولی

  دروس کارشناسی ارشد :

– ساختار و عملکرد ماکرو مولکول های زیستی

– مهندسی ژنتیک پیشرفته

– مهندسی پروتئین

– بیولوژی مولکولی

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar