////ضرایب دروس آزمون دکتری علوم دریایی و اقیانوسی ( زیست شناسی دریا ) – جانوران دریا

مدرسان شریف

استاد وکیلی

ضرایب دروس آزمون دکتری علوم دریایی و اقیانوسی ( زیست شناسی دریا ) – جانوران دریا

در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم دریایی و اقیانوسی ( زیست شناسی دریا ) – جانوران دریا به شرح زیر می باشد:

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  فیزیولوژی جانوران آبزی

– بیولوژی دریا

  دروس کارشناسی ارشد :

– جانور شناسی دریا

– بوم شناسی پیشرفته دریا

 

ضرایب دروس آزمون دکتری علوم دریایی و اقیانوسی ( زیست شناسی دریا ) – جانوران دریا
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar