در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  ریاضی مهندسی

–  مهندسی مخازن 1

  دروس کارشناسی ارشد :

– مهندسی مخازن پیشرفته

– مهندسی بهره برداری پیشرفته

– مهندسی حفاری پیشرفته