ظرفیت سال 92 آزمون دکتری مجموعه مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( دینامیک جامدات ) :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

طراحی کاربردی -دینامیک جامدات 1 طراحی کاربردی -دینامیک جامدات 2