ظرفیت سال 91 آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی – اقتصادی :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

زمین نشاسی اقتصادی 1 زمین نشاسی اقتصادی 2