رشته علوم اجتماعی –  جمعیت شناسی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست.

کانال تلگرام دکتری

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری علوم اجتماعی –  جمعیت شناسی  را گردآوری نماییم.