رشته محیط زیست در کنکور دکتری سراسری است دارای دو زیر گرایش است:

کانال تلگرام دکتری

– برنامه ریزی

– آموزش محیط زیست

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری محیط زیست  گردآوری نماییم.