دانشگاه تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای سیاسی

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

2

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

4

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

5

اقتصادسنجی

علوم اقتصادی

6

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

7

اقتصاد

علوم اقتصادی

8

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

9

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

10

تاریخ ایران پیش از اسلام

تاریخ

11

جامعه شناسی(اقتصادی و توسعه)

علوم اجتماعی

12

جامعه شناسی(فرهنگی)

علوم اجتماعی

13

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران)

علوم اجتماعی

14

جامعه شناسی(توسعه روستایی)

علوم اجتماعی

15

جمعیت شناسی

علوم اجتماعی

16

حقوق عمومی

حقوق عمومی

17

جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

18

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

19

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

20

روابط بین الملل

علوم سیاسی

21

سیاست گذاری عمومی

علوم سیاسی

22

اندیشه سیاسی

علوم سیاسی

23

جامعه شناسی سیاسی

علوم سیاسی

24

مسائل ایران

علوم سیاسی

25

مطالعات اروپا

علوم سیاسی

26

مطالعات امریکای شمالی

علوم سیاسی

27

مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز

علوم سیاسی

28

مطالعات خاورمیانه

علوم سیاسی

29

مطالعات منطقه ای

علوم سیاسی

30

مدیریت

مدیریت

31

دولتی

مدیریت

32

فناوری اطلاعات

مدیریت

33

سیاست گذاری علم و فناوری

مدیریت

34

مالی

مدیریت

35

منابع انسانی

مدیریت

36

تولید و عملیات

مدیریت

37

تحقیق در عملیات

مدیریت

38

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

39

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت

40

مدیریت رسانه ای

مدیریت

41

حسابداری

حسابداری

42

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

43

فلسفه دین

فلسفه

44

فلسفه محض

فلسفه

45

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه

46

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

47

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

48

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

49

مدیریت آموزش عالی

آموزش عالی

50

اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

آموزش عالی

51

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

52

علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

53

سنجش آموزش

سنجش و اندازه گیری

54

محیط زیست- برنامه ریزی

محیط زیست- برنامه ریزی

55

کسب و کار

کارآفرینی

56

سازمانی توسعه

کارآفرینی

57

فناوری

کارآفرینی

58

آینده پژوهی

آینده پژوهی

59

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

60

علوم قرآنی- مدرسی معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

61

مدرسی الهیات

الهیات و معارف اسلامی

62

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

63

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات

64

کلام

کلام

65

فقه شافعی

فقه شافعی

66

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

67

 

رشته های گروه علوم انسانی پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

حقوق عمومی

حقوق عمومی

1

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

2

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

3

مالی

مدیریت

4

تولید و عملیات

مدیریت

5

تحقیق در عملیات

مدیریت

6

مدیریت رسانه ای

مدیریت

7

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت

8

حسابداری

حسابداری

9

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

سنگ شناسی رسوبی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

شیمی فیزیک

شیمی

3

شیمی آلی

شیمی

4

شیمی تجزیه

شیمی

5

شیمی معدنی

شیمی

6

شیمی کاربردی

شیمی

7

پلیمر

شیمی

8

هواشناسی

هواشناسی

9

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

10

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

11

بیوسیستماتیک جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

12

سلولی و تکوینی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

13

سلولی و ملکولی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

14

بیوشیمی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

15

میکروبیولوژی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

16

بیوفیزیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

17

ریاضی محض

ریاضی

18

ریاضی کاربردی

ریاضی

19

نانو فیزیک محاسباتی

نانو فیزیک

20

فیزیک

فیزیک

21

لرزه شناسی

ژئوفیزیک

22

زلزله شناسی

ژئوفیزیک

23

الکترومغناطیس

ژئوفیزیک

24

گرانی سنجی

ژئوفیزیک

25

نانوشیمی (سوپرامولکول)

نانوشیمی

26

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

27

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک

28

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

هوش ماشین و رباتیک

مهندسی برق

6

سازه

مهندسی عمران

7

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

8

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

9

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

10

راه و ترابری

مهندسی عمران

11

سازه های دریایی

مهندسی عمران

12

مهندسی آب

مهندسی عمران

13

مدیریت ساخت

مهندسی عمران

14

محیط زیست

مهندسی عمران

15

ژئودزی

مهندسی عمران- نقشه برداری

16

فتوگرامتری

مهندسی عمران- نقشه برداری

17

سنجش از دور

مهندسی عمران- نقشه برداری

18

(GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی عمران- نقشه برداری

19

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

20

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

21

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

22

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

مهندسی هوا- فضا

23

اکتشاف

مهندسی معدن

24

فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن

25

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر

26

منابع آب

مهندسی محیط زیست

27

آلودگی هوا

مهندسی محیط زیست

28

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

29

بیومتریال

مهندسی پزشکی

30

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

31

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

32

معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر

33

(IT)فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر

34

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

35

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

36

بیوتکنولوژی محیط زیست

مهندسی شیمی

37

نانومواد

مهندسی فناوری نانو

38

نانوالکترونیک

مهندسی فناوری نانو

39

(IT)مهندسی

(IT)مهندسی

40

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

محیط زیست

محیط زیست

1

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

2

انرژی در کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

3

فیزیولوژی و اصلاح میوه

علوم باغبانی و فضای سبز

4

گیاهان زینتی

علوم باغبانی و فضای سبز

5

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای

علوم باغبانی و فضای سبز

6

فیزیولوژی پس از برداشت

علوم باغبانی و فضای سبز

7

بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی

علوم باغبانی و فضای سبز

8

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

9

سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

10

بیولوژی و آناتومی چوب

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

11

صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

12

صنایع خمیر و کاغذ

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

13

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

14

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

16

فیزیولوژی دام

علوم دامی

17

تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

18

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

19

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

20

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

21

منابع آب

علوم و مهندسی آب

22

هواشناسی کشاورزی

هواشناسی کشاورزی

23

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

زراعت- اصلاح نباتات

24

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

25

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

26

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

27

علوم علف های هرز

زراعت- اصلاح نباتات

28

مهندسی تولیدات گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

29

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

30

آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

31

توسعه کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

32

فیزیولوژی و سم شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

33

اکولوژی کنترل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

34

بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

35

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

36

بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی و بیماری های ویروسی و گیاهی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

37

جنگل داری و اقتصاد جنگل

جنگل داری

38

تکثیر و پرورش

شیلات

39

علوم مرتع، مرتعداری

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

40

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

41

 

رشته های گروه هنر دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

شهرسازی اسلامی

شهرسازی

2

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های کوچک

بیماری های داخلی دام های کوچک

3

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

4

رادیولوژی دامپزشکی

رادیولوژی دامپزشکی

5

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

6

بهداشت و بیماریهای طیور

بهداشت و بیماریهای طیور

7

بهداشت آبزیان

بهداشت آبزیان

8

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

9

بهداشت خوراک دام

بهداشت خوراک دام

10

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

11

انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

12

باکتری شناسی

باکتری شناسی

13

ویروس شناسی

ویروس شناسی

14

قارچ شناسی

قارچ شناسی

15

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

16

سم شناسی

سم شناسی

17

فیزیولوژی

فیزیولوژی

18

 

رشته های گروه زبان دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

ادبیات زبان فرانسه

زبان فرانسه

3

آموزش زبان روسی

زبان روسی

4

آموزش زبان آلمانی

زبان آلمانی

5

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

6

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

7

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

8

 

رشته های گروه زبان پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3

 

 

اینستاگرام آزمون دکتری