دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

آمار

آمار

5

ریاضی محض

ریاضی

6

ریاضی کاربردی

ریاضی

7

فیزیک

فیزیک

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

2

قدرت

مهندسی برق

3

کنترل

مهندسی برق

4

سازه

مهندسی عمران

5

مهندسی آب

مهندسی عمران

6

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

7

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

8

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

9

اکتشاف

مهندسی معدن

10

استخراج

مهندسی معدن

11

مکانیک سنگ

مهندسی معدن

12

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر

13

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

14

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

15

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

16

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

17

نانو مواد

مهندسی فناوری نانو

18

تکنولوژی نساجی

مهندسی نساجی

19

شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی

20

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

سبزی کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

1

مهندسی صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

2

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

3

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

4

تغذیه نشخوارکنندگان

           علوم دامی

5

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

6

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

7

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

8