دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آینده پژوهی

آینده پژوهی

1

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی کاربردی

شیمی

1

آمار

آمار

2

ریاضی محض

                    ریاضی

3

ریاضی کاربردی

ریاضی

4

فیزیک

فیزیک

5

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

6

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

مهندسی آب

مهندسی عمران

9

مدیریت ساخت

مهندسی عمران

10

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

11

مهندسی دریا

مهندسی دریا

12

ائرودینامیک

مهندسی هوا- فضا

13

جلوبرندگی (پیشرانش)

مهندسی هوا- فضا

14

سازه های هوایی

مهندسی هوا- فضا

15

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

مهندسی هوا- فضا

16

اکتشاف

مهندسی معدن

17

استخراج

مهندسی معدن

18

مکانیک سنگ

مهندسی معدن

19

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر

20

کارشناسی صنایع رنگ

مهندسی پلیمر

21

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

22

بیومکانیک

مهندسی پزشکی

23

بیومتریال

مهندسی پزشکی

24

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

25

اکتشاف

مهندسی نفت

26

مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی نفت

27

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

28

(IT)فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر

29

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

30

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

31

مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای- شکافت

32

مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی

مهندسی هسته ای- شکافت

33

گداخت

مهندسی هسته ای

34

تکنولوژی نساجی

مهندسی نساجی

35

شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی

36

 

 

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...