در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال ۱۳۹۱ ضرایب دروس رشته حقوق نفت و گاز به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب ۲

استعداد تحصیلی با ضریب ۱

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب ۴ شامل دروس زیر

دروس کارشناسی:

حقوق مدنی

دروس کارشناسی ارشد :

– حقوق قراردادهای نفت و گاز

– حقوق تجارت بین الملل